Đăng nhập nhanh
Mạnh Thường Quân
  Bảo Trợ
Chức Năng
  Diễn Đàn
  Thông tin mới
  Đang thảo luận
  Hội viên
  Tìm Kiếm
  Tham gia
  Đăng nhập
Diễn Đàn
Nhờ Xem Số
  Coi Tử Vi
  Coi Tử Bình
  Coi Địa Lý
  Coi Bói Dich
  Chọn Ngày Tốt
Nghiên Cứu và
Thảo Luận

  Mệnh Lý Tổng Quát
  Qủy Cốc Toán Mệnh
  Tử Vi
  Tử Bình
  Bói Dịch
  Mai Hoa Dịch Số
  Bát Tự Hà Lạc
  Địa Lý Phong Thủy
  Nhân Tướng Học
  Thái Ất - Độn Giáp
  Khoa Học Huyền Bí
  Văn Hiến Lạc Việt
  Lý - Số - Dịch - Bốc
  Y Học Thường Thức
Lớp Học
  Ghi Danh Học
  Lớp Dịch & Phong Thuy 2
  Lớp Địa Lư
  Lớp Tử Vi
    Bài Giảng
    Thầy Trò Vấn Đáp
    Phòng Bàn Luận
    Vở Học Trò
Kỹ Thuật
  Góp Ý Về Diễn Đàn
  Hỗ Trợ Kỹ Thuật
  Vi Tính / Tin Học
Thư Viện
  Bài Viết Chọn Lọc
  Tủ Sách
Thông Tin
  Thông Báo
  Hình Ảnh Từ Thiện
  Báo Tin
  Bài Không Hợp Lệ
Khu Giải Trí
  Gặp Gỡ - Giao Lưu
  Giải Trí
  Tản Mạn...
  Linh Tinh
Trình
  Quỷ Cốc Toán Mệnh
  Căn Duyên Tiền Định
  Tử Vi
  Tử Bình
  Đổi Lịch
Nhập Chữ Việt
 Hướng dẫn sử dụng

 Kiểu 
 Cở    
Links
  VietShare.com
  Thư Viện Toàn Cầu
  Lịch Âm Dương
  Lý Số Việt Nam
  Tin Việt Online
Online
 60 khách và 0 hội viên:

Họ đang làm gì?
  Lịch
Tích cực nhất
dinhvantan (6262)
chindonco (5248)
vothienkhong (4986)
QuangDuc (3946)
ThienSu (3762)
VDTT (2675)
zer0 (2560)
hiendde (2516)
thienkhoitimvui (2445)
cutu1 (2295)
Hội viên mới
thephuong07 (0)
talkativewolf (0)
michiru (0)
dieuhoa (0)
huongoc (0)
k10_minhhue (0)
trecon (0)
HongAlex (0)
clone (0)
lonin (0)
Thống Kê
Trang đã được xem

lượt kể từ ngày 05/18/2010
Vi Tính / Tin Học (Diễn đàn bị khoá Diễn đàn bị khoá)
 TUVILYSO.net : Vi Tính / Tin Học
Tựa đề Chủ đề: Xin source lap la so!!! Gửi trả lời  Gửi bài mới 
Tác giả
Bài viết << Chủ đề trước | Chủ đề kế tiếp >>
vet1009
Hội viên
 Hội viên
Biểu tượng

Đă tham gia: 21 April 2004
Nơi cư ngụ: Vietnam
Hiện giờ: Offline
Bài gửi: 1
Msg 1 of 12: Đă gửi: 21 April 2004 lúc 5:09am | Đă lưu IP Trích dẫn vet1009

Huynh nao co source code lap la so khong? share cho de voi, de khong vao mang online duoc nen muon su dung de tao mot chuong trinh xem tu vi tai may tinh cua minh. Rat mong cac huynh giup do.
(Neu huynh nao co source viet tren Webbase thi de xin cam on nhieu nhieu)

Theo nội quy bài viết phải có đầy đủ dấu tiếng Việt. Ban điều hành có toàn quyền di chuyển hoặc xoá bỏ. Vi phạm nhiều lần sẽ bị thu hồi quyền lợi hội viên tạm thời hoặc vĩnh viễn. Bên tay trái màn h́nh có chức năng Nhập Chữ Việt trong đó có Hướng dẫn sử dụng. Chúc bạn thành công trong việc gơ tiếng Việt với đầy đủ dấu để sinh hoạt vui vẽ trên diễn đàn Tử Vi Lư Số.

Sửa lại bởi Kiem Soat 004 : 09 December 2004 lúc 8:54pm
Quay trở về đầu Xem vet1009's Thông tin sơ lược T́m các bài viết đă gửi bởi vet1009
 
chu3xxx
Hội viên
 Hội viên

Treo nick

Đă tham gia: 04 December 2004
Hiện giờ: Offline
Bài gửi: 12
Msg 2 of 12: Đă gửi: 09 December 2004 lúc 3:54pm | Đă lưu IP Trích dẫn chu3xxx

Toi có, nhung làm sao để post lên?
Quay trở về đầu Xem chu3xxx's Thông tin sơ lược T́m các bài viết đă gửi bởi chu3xxx
 
Dongnhan
Hội viên
 Hội viên
Biểu tượng

Đă tham gia: 23 July 2003
Nơi cư ngụ: Vietnam
Hiện giờ: Offline
Bài gửi: 27
Msg 3 of 12: Đă gửi: 09 December 2004 lúc 8:00pm | Đă lưu IP Trích dẫn Dongnhan

Xin chào

Nếu có thể cho tin xin một bản. Email: vanhienlacviet@yahoo.com

Trân trọng cảm ơn.

__________________
Trăm năm thế sự dường như mộng
Muôn dăm giang san một thế cờ
Quay trở về đầu Xem Dongnhan's Thông tin sơ lược T́m các bài viết đă gửi bởi Dongnhan lần thăm Dongnhan's Homepage
 
chu3xxx
Hội viên
 Hội viên

Treo nick

Đă tham gia: 04 December 2004
Hiện giờ: Offline
Bài gửi: 12
Msg 4 of 12: Đă gửi: 10 December 2004 lúc 11:26am | Đă lưu IP Trích dẫn chu3xxx

đây nè....


#include "stdafx.h"
#include "TV1.h"
#include "TV1Dlg.h"

#ifdef _DEBUG
#define new DEBUG_NEW
#undef THIS_FILE
static char THIS_FILE[] = __FILE__;
#endif

//////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////
// CAboutDlg dialog used for App About

class CAboutDlg : public CDialog
{
public:
     CAboutDlg();

// Dialog Data
     //{{AFX_DATĂCAboutDlg)
     enum { IĐ = IĐ_ABOUTBOX };
     //}}AFX_DATA

     // ClassWizard generated virtual function overrides
     //{{AFX_VIRTUAL(CAboutDlg)
     protected:
     virtual void DoDataExchange(CDataExchange* pDX);    // ĐX/ĐV support
     //}}AFX_VIRTUAL

// Implementation
protected:
     //{{AFX_MSG(CAboutDlg)
     //}}AFX_MSG
     DECLARE_MESSAGE_MAP()
};

CAboutDlg::CAboutDlg() : CDialog(CAboutDlg::IĐ)
{
     //{{AFX_DATA_INIT(CAboutDlg)
     //}}AFX_DATA_INIT
}

void CAboutDlg::DoDataExchange(CDataExchange* pDX)
{
     CDialog::DoDataExchange(pDX);
     //{{AFX_DATA_MAP(CAboutDlg)
     //}}AFX_DATA_MAP
}

BEGIN_MESSAGE_MAP(CAboutDlg, CDialog)
     //{{AFX_MSG_MAP(CAboutDlg)
           // No message handlers
     //}}AFX_MSG_MAP
END_MESSAGE_MAP()

//////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////
// CTV1Dlg dialog

CTV1Dlg::CTV1Dlg(CWnd* pParent /*=NULL*/)
     : CDialog(CTV1Dlg::IĐ, pParent)
{
     //{{AFX_DATA_INIT(CTV1Dlg)
     m_can = _T("Giap");
     m_chi = _T("Ti");
     m_cuc = _T("");
     m_day = 1;
     m_h1 = _T("");
     m_h10 = _T("");
     m_h11 = _T("");
     m_h12 = _T("");
     m_h2 = _T("");
     m_h3 = _T("");
     m_h4 = _T("");
     m_h5 = _T("");
     m_h6 = _T("");
     m_h7 = _T("");
     m_h8 = _T("");
     m_h9 = _T("");
     m_lday = _T("1");
     m_lmonth = _T("1");
     m_menh = _T("");
     m_month = 1;
     m_name = _T("");
     m_sex = _T("Male");
     m_time = _T("11:00 - 12:59 (Ti)");
     m_tuoi = _T("");
     m_year = _T("");
     //}}AFX_DATA_INIT
     // Note that LoadIcon does not require a subsequent DestroyIcon in Win32
     m_hIcon = AfxGetApp()->LoadIcon(IDR_MAINFRAME);
}

void CTV1Dlg::DoDataExchange(CDataExchange* pDX)
{
     CDialog::DoDataExchange(pDX);
     //{{AFX_DATA_MAP(CTV1Dlg)
     ĐX_Control(pDX, IDC_SUU, m_suu);
     ĐX_Control(pDX, IDC_TI, m_ti);
     ĐX_Control(pDX, IDC_HOI, m_hoi);
     ĐX_Control(pDX, IDC_TUAT, m_tuat);
     ĐX_Control(pDX, IDC_DAU, m_dau);
     ĐX_Control(pDX, IDC_THAN, m_than);
     ĐX_Control(pDX, IDC_MUI, m_mui);
     ĐX_Control(pDX, IDC_NGO, m_ngo);
     ĐX_Control(pDX, IDC_TY, m_ty);
     ĐX_Control(pDX, IDC_THIN, m_thin);
     ĐX_Control(pDX, IDC_MAO, m_mao);
     ĐX_Control(pDX, IDC_DAN, m_dan);
     ĐX_CBString(pDX, IDC_CAN, m_can);
     ĐX_CBString(pDX, IDC_CHI, m_chi);
     ĐV_MaxChars(pDX, m_chi, 4);
     ĐX_Text(pDX, IDC_CUC, m_cuc);
     ĐX_Text(pDX, IDC_DAY, m_day);
     ĐV_MinMaxInt(pDX, m_day, 1, 31);
     ĐX_Text(pDX, IDC_H1, m_h1);
     ĐX_Text(pDX, IDC_H10, m_h10);
     ĐX_Text(pDX, IDC_H11, m_h11);
     ĐX_Text(pDX, IDC_H12, m_h12);
     ĐX_Text(pDX, IDC_H2, m_h2);
     ĐX_Text(pDX, IDC_H3, m_h3);
     ĐX_Text(pDX, IDC_H4, m_h4);
     ĐX_Text(pDX, IDC_H5, m_h5);
     ĐX_Text(pDX, IDC_H6, m_h6);
     ĐX_Text(pDX, IDC_H7, m_h7);
     ĐX_Text(pDX, IDC_H8, m_h8);
     ĐX_Text(pDX, IDC_H9, m_h9);
     ĐX_CBString(pDX, IDC_LDAY, m_lday);
     ĐV_MaxChars(pDX, m_lday, 2);
     ĐX_CBString(pDX, IDC_LMONTH, m_lmonth);
     ĐV_MaxChars(pDX, m_lmonth, 2);
     ĐX_Text(pDX, IDC_MENH, m_menh);
     ĐX_Text(pDX, IDC_MONTH, m_month);
     ĐV_MinMaxInt(pDX, m_month, 1, 12);
     ĐX_Text(pDX, IDC_NAME, m_name);
     ĐX_CBString(pDX, IDC_SEX, m_sex);
     ĐX_CBString(pDX, IDC_TIME, m_time);
     ĐX_Text(pDX, IDC_TUOI, m_tuoi);
     ĐX_Text(pDX, IDC_YEAR, m_year);
     //}}AFX_DATA_MAP
}

BEGIN_MESSAGE_MAP(CTV1Dlg, CDialog)
     //{{AFX_MSG_MAP(CTV1Dlg)
     ON_WM_SYSCOMMAND()
     ON_WM_PAINT()
     ON_WM_QUERYDRAGICON()
     //}}AFX_MSG_MAP
END_MESSAGE_MAP()

//////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////
// CTV1Dlg message handlers

BOOL CTV1Dlg::OnInitDialog()
{
     CDialog::OnInitDialog();

     // Ađ "About..." menu item to system menụ

     // IDM_ABOUTBOX must be in the system command rangẹ
     ASSERT((IDM_ABOUTBOX & 0xFFF0) == IDM_ABOUTBOX);
     ASSERT(IDM_ABOUTBOX < 0xF000);

     CMenư pSysMenu = GetSystemMenu(FALSE);
     if (pSysMenu != NULL)
     {
           CString strAboutMenu;
           strAboutMenu.LoadString(IDS_ABOUTBOX);
           if (!strAboutMenu.IsEmpty())
           {
                pSysMenu->AppendMenu(MF_SEP ARATOR);
                pSysMenu->AppendMenu(MF_STR ING, IDM_ABOUTBOX, strAboutMenu);
           }
     }

     // Set the icon for this dialog. The framework does this automatically
     // when the application's main window is not a dialog
     SetIcon(m_hIcon, TRUE);                 // Set big icon
     SetIcon(m_hIcon, FALSE);            // Set small icon
     
     // TODO: Ađ extra initialization here
     
     return TRUE; // return TRUE unless you set the focus to a control
}

void CTV1Dlg::OnSysCommand(UINT nID, LPARAM lParam)
{
     if ((nID & 0xFFF0) == IDM_ABOUTBOX)
     {
           CAboutDlg dlgAbout;
           dlgAbout.DoModal();
     }
     else
     {
           CDialog::OnSysCommand(nID, lParam);
     }
}

// If you ađ a minimize button to your dialog, you will need the code below
// to draw the icon. For MFC applications using the document/view model,
// this is automatically done for you by the framework.

void CTV1Dlg::OnPaint()
{
     if (IsIconic())
     {
           CPaintDC dc(this); // device context for painting

           SendMessage(WM_ICONERASEBKGND, (WPARAM) dc.GetSafeHdc(), 0);

           // Center icon in client rectangle
           int cxIcon = GetSystemMetrics(SM_CXICON);
           int cyIcon = GetSystemMetrics(SM_CYICON);
           CRect rect;
           GetClientRect(&rect);
           int x = (rect.Width() - cxIcon + 1) / 2;
           int y = (rect.Height() - cyIcon + 1) / 2;

           // Draw the icon
           dc.DrawIcon(x, y, m_hIcon);
     }
     else
     {
           CDialog::OnPaint();
     }
}

// The system calls this to obtain the cursor to display while the user drags
// the minimized window.
HCURSOR CTV1Dlg::OnQueryDragIcon()
{
     return (HCURSOR) m_hIcon;
}

void CTV1Dlg::OnOK()
{
     // TODO: Ađ extra validation here
     
     bool test = TRUE;
     UpdateDatăCRTLTOVAR);

     m_tuoi = "Duong";

     if ( (m_can == "Giap") || (m_can == "Binh") || (m_can == "Mau") || (m_can == "Canh")
                || (m_can == "Nham") )
     {
                 if( (m_chi == "Mao") || (m_chi == "Ty") || (m_chi == "Mui")
                      || (m_chi == "Dau") || (m_chi == "Hoi") || (m_chi == "Suu") )
                {      ;
                      test = FALSE;
                      AfxMessageBox("Can Chi Ko Hạp");
                 }

     }


     if ( (m_can == "At") || (m_can == "Dinh") || (m_can == "Ky") || (m_can == "Tan")
                || (m_can == "Qui") )
     {
                 if( (m_chi == "Dan") || (m_chi == "Thin") || (m_chi == "Ngo")
                      || (m_chi == "Than") || (m_chi == "Tuat") || (m_chi == "Ti") )
                {      ;
                      test = FALSE;
                      AfxMessageBox("Can Chi Ko Hạp");
                 }

                m_tuoi = "Am";

     }


     if (test)
     {

           if (m_sex == "Male")
                m_tuoi += " Nam";
           else
                m_tuoi += " Nu";


           m_menh = check_menh( m_can, m_chi);

// Declarations & initializations
           int menh;
           int than;


           m_dan.ResetContent();
           m_mao.ResetContent();
           m_thin.ResetContent();
           m_ty.ResetContent();;
           m_ngo.ResetContent();
           m_mui.ResetContent();
           m_than.ResetContent();
           m_dau.ResetContent();
           m_tuat.ResetContent();
           m_hoi.ResetContent();
           m_ti.ResetContent();
           m_suu.ResetContent();

          
// Find MỆNH cua số

           menh = find_menh(m_lmonth, m_time);

           if ( (menh == 13) )
           {
                m_dan.InsertString(0,"MENH");
                m_mao.InsertString(0,"PHỤ ;");
                m_thin.InsertString(0,"PHÚC");
                m_ty.InsertString(0,"DIEN");
                m_ngo.InsertString(0,"QUAN");
                m_mui.InsertString(0,"NÔ");
                m_than.InsertString(0,"THIEN DI");
                m_dau.InsertString(0,"TẬ T");
                m_tuat.InsertString(0,"TÀI");
                m_hoi.InsertString(0,"TỬ ");
                m_ti.InsertString(0,"PHU THÊ");
                m_suu.InsertString(0,"HUYNH");
           }

           if ( (menh == 2) || (menh == 14))
           {
                m_dan.InsertString(0,"HUYNH");
                m_mao.InsertString(0,"MENH");
                m_thin.InsertString(0,"PH̖ 8;");
                m_ty.InsertString(0,"PHÚC");
                m_ngo.InsertString(0,"DIEN");
                m_mui.InsertString(0,"QUAN");
                m_than.InsertString(0,"NÔ");
                m_dau.InsertString(0,"THIEN DI");
                m_tuat.InsertString(0,"TẬ ;T");
                m_hoi.InsertString(0,"TÀI");
                m_ti.InsertString(0,"TỬ" );
                m_suu.InsertString(0,"PHU THÊ");
           }

           if ( (menh == 3) || (menh == 15))
           {
                m_dan.InsertString(0,"PHU THÊ");
                m_mao.InsertString(0,"HUYNH");
                m_thin.InsertString(0,"MENH");
                m_ty.InsertString(0,"PHỤ ");
                m_ngo.InsertString(0,"PHÚC");
                m_mui.InsertString(0,"DIEN");
                m_than.InsertString(0,"QUAN");
                m_dau.InsertString(0,"NÔ");
                m_tuat.InsertString(0,"THIEN DI");
                m_hoi.InsertString(0,"TẬ T");
                m_ti.InsertString(0,"TÀI");
                m_suu.InsertString(0,"TỬ ");
           }

           if ( (menh == 4) || (menh == 16))
           {
                m_dan.InsertString(0,"TỬ ");
                m_mao.InsertString(0,"PHU THÊ");
                m_thin.InsertString(0,"HUYNH") ;
                m_ty.InsertString(0,"MENH");
                m_ngo.InsertString(0,"PHỤ ;");
                m_mui.InsertString(0,"PHUC");
                m_than.InsertString(0,"DIEN");
                m_dau.InsertString(0,"QUAN");
                m_tuat.InsertString(0,"NÔ");
                m_hoi.InsertString(0,"THIEN DI");
                m_ti.InsertString(0,"TẬT ");
                m_suu.InsertString(0,"TÀI");
           }

           if ( (menh == 5) || (menh == 17))
           {
                m_dan.InsertString(0,"TÀI");
                m_mao.InsertString(0,"TỬ ");
                m_thin.InsertString(0,"PHU THÊ");
                m_ty.InsertString(0,"HUYNH");
                m_ngo.InsertString(0,"MENH");
                m_mui.InsertString(0,"PHỤ ;");
                m_than.InsertString(0,"PHUC");
                m_dau.InsertString(0,"DIEN");
                m_tuat.InsertString(0,"QUAN");
                m_hoi.InsertString(0,"NÔ");
                m_ti.InsertString(0,"THIEN DI");
                m_suu.InsertString(0,"TẬ T");
           }


           if ( (menh == 6) || (menh == 18))
           {
                m_dan.InsertString(0,"TẬ T");
                m_mao.InsertString(0,"TÀI");
                m_thin.InsertString(0,"TỬ ;");
                m_ty.InsertString(0,"PHU THÊ");
                m_ngo.InsertString(0,"HUYNH");
                m_mui.InsertString(0,"MENH");
                m_than.InsertString(0,"PH̖ 8;");
                m_dau.InsertString(0,"PHUC");
                m_tuat.InsertString(0,"DIEN");
                m_hoi.InsertString(0,"QUAN");
                m_ti.InsertString(0,"NÔ");
                m_suu.InsertString(0,"THIEN DI");
           }

           if ( (menh == 7) || (menh == 19))
           {
                m_dan.InsertString(0,"THIEN DI");
                m_mao.InsertString(0,"TẬ T");
                m_thin.InsertString(0,"TÀI");
                m_ty.InsertString(0,"TỬ" );
                m_ngo.InsertString(0,"PHU THÊ");
                m_mui.InsertString(0,"HUYNH");
                m_than.InsertString(0,"MENH");
                m_dau.InsertString(0,"PHỤ ;");
                m_tuat.InsertString(0,"PHUC");
                m_hoi.InsertString(0,"DIEN");
                m_ti.InsertString(0,"QUAN");
                m_suu.InsertString(0,"NÔ");
           }


           if ( (menh == 8) || (menh == 20))
           {
                m_dan.InsertString(0,"NÔ");
                m_mao.InsertString(0,"THIEN DI");
                m_thin.InsertString(0,"TẬ ;T");
                m_ty.InsertString(0,"TÀI");
                m_ngo.InsertString(0,"TỬ ");
                m_mui.InsertString(0,"PHU THÊ");
                m_than.InsertString(0,"HUYNH") ;
                m_dau.InsertString(0,"MENH");
                m_tuat.InsertString(0,"PH̖ 8;");
                m_hoi.InsertString(0,"PHUC");
                m_ti.InsertString(0,"DIEN");
                m_suu.InsertString(0,"QUAN");
           }

           if ( (menh == 9) || (menh == 21))
           {
                m_dan.InsertString(0,"QUAN");
                m_mao.InsertString(0,"NÔ");
                m_thin.InsertString(0,"THIEN DI");
                m_ty.InsertString(0,"TẬT ");
                m_ngo.InsertString(0,"TÀI");
                m_mui.InsertString(0,"TỬ ");
                m_than.InsertString(0,"PHU THÊ");
                m_dau.InsertString(0,"HUYNH");
                m_tuat.InsertString(0,"MENH");
                m_hoi.InsertString(0,"PHỤ ;");
                m_ti.InsertString(0,"PHU C");
                m_suu.InsertString(0,"DIEN");
           }

           if ( (menh == 10) || (menh == 22))
           {
                m_dan.InsertString(0,"DIEN");
                m_mao.InsertString(0,"QUAN");
                m_thin.InsertString(0,"NÔ");
                m_ty.InsertString(0,"THIEN DI");
                m_ngo.InsertString(0,"TẬ T");
                m_mui.InsertString(0,"TÀI");
                m_than.InsertString(0,"TỬ ;");
                m_dau.InsertString(0,"PHU THÊ");
                m_tuat.InsertString(0,"HUYNH") ;
                m_hoi.InsertString(0,"MENH");
                m_ti.InsertString(0,"PHỤ ");
                m_suu.InsertString(0,"PHU C");
           }

           if ( (menh == 11) || (menh == 23))
           {
                m_dan.InsertString(0,"PHU C");
                m_mao.InsertString(0,"DIEN");
                m_thin.InsertString(0,"QUAN");
                m_ty.InsertString(0,"NÔ");
                m_ngo.InsertString(0,"THIEN DI");
                m_mui.InsertString(0,"TẬ T");
                m_than.InsertString(0,"TÀI");
                m_dau.InsertString(0,"TỬ ");
                m_tuat.InsertString(0,"PHU THÊ");
                m_hoi.InsertString(0,"HUYNH");
                m_ti.InsertString(0,"MENH");
                m_suu.InsertString(0,"PHỤ ;");
           }
          
           if ( (menh == 12) || (menh == 24))
           {
                m_dan.InsertString(0,"PHỤ ;");
                m_mao.InsertString(0,"PHU C");
                m_thin.InsertString(0,"DIEN");
                m_ty.InsertString(0,"QUAN");
                m_ngo.InsertString(0,"NÔ");
                m_mui.InsertString(0,"THIEN DI");
                m_than.InsertString(0,"TẬ ;T");
                m_dau.InsertString(0,"TÀI");
                m_tuat.InsertString(0,"TỬ ;");
                m_hoi.InsertString(0,"PHU THÊ");
                m_ti.InsertString(0,"HUYNH");
                m_suu.InsertString(0,"MENH");
           }


          
// Find THÂN cua số     

           m_dan.InsertString(1," ");
           m_mao.InsertString(1," ");
           m_thin.InsertString(1," ");
           m_ty.InsertString(1," ");
           m_ngo.InsertString(1," ");
           m_mui.InsertString(1," ");
           m_than.InsertString(1," ");
           m_dau.InsertString(1," ");
           m_tuat.InsertString(1," ");
           m_hoi.InsertString(1," ");
           m_ti.InsertString(1," ");
           m_suu.InsertString(1," ");
          
           than = find_than(m_lmonth, m_time);     

           if ( (than == 1) || (than == 13))
           {
                 m_dan.InsertString(1,"(THÂN)");
           }

           if ( (than == 2) || (than == 14))
           {
                 m_mao.InsertString(1,"(THÂN)");
           }

           if ( (than == 3) || (than == 15))
           {
                 m_thin.InsertString(1,"(THÂN)");
           }

           if ( (than == 4) || (than == 16))
           {
                 m_ty.InsertString(1,"(THÂN)");
           }

           if ( (than == 5) || (than == 17))
           {
                 m_ngo.InsertString(1,"(THÂN)");
           }


           if ( (than == 6) || (than == 18))
           {
                 m_mui.InsertString(1,"(THÂN)");
           }

           if ( (than == 7) || (than == 19))
           {
                 m_than.InsertString(1,"(THÂN)");
           }


           if ( (than == 8) || (than == 20))
           {
                 m_dau.InsertString(1,"(THÂN)");

           }

           if ( (than == 9) || (than == 21))
           {
                 m_tuat.InsertString(1,"(THÂN)");
           }

           if ( (than == 10) || (than == 22))
           {
                 m_hoi.InsertString(1,"(THÂN)");
           }


           if ( (than == 11) || (than == 23))
           {
                 m_ti.InsertString(1,"(THÂN)");
           }

           if ( (than == 12))
           {
                 m_suu.InsertString(1,"(THÂN)");
           }


// Find CUC cua số

           int cuc = 0;
          
           if ( (m_can == "Giap") || (m_can == "Ky") )
           {
                 if ( (menh == 11) || (menh == 12) || (menh == 23) || (menh == 24) )
                 {
                      m_cuc = "THỦY NHI CỤC";
                      cuc = 2;
          
                 }

                 if ( (menh == 2) || (menh == 9) || (menh == 10) || (menh == 13)
                      || (menh == 14) || (menh == 21) || (menh == 22) )
                 {
                      m_cuc = "HOẢ LỤC CỤC";
                      cuc = 6;
          
                 }

                 if ( (menh == 4) || (menh == 16) || (menh == 3) || (menh == 15) )
                 {
                      m_cuc = "MỘC TAM CỤC";
                      cuc = 3;
          
                 }
                
                 if ( (menh == 5) || (menh == 17) || (menh == 6) || (menh == 18) )
                 {
                      m_cuc = "THỔ NGŨ CỤC";
                      cuc = 5;
          
                 }

                 if ( (menh == 7) || (menh == 19) || (menh == 8) || (menh == 20) )
                 {
                      m_cuc = "KIM TỨ CỤC";
                      cuc = 4;
          
                 }
                
           }


           if ( (m_can == "At") || (m_can == "Canh") )
           {
                 if ( (menh == 11) || (menh == 12) || (menh == 23) || (menh == 24) )
                 {
                      m_cuc = "HOẢ LỤC CỤC";
                      cuc = 6;
          
                 }

                 if ( (menh == 2) || (menh == 9) || (menh == 10) || (menh == 13)
                      || (menh == 14) || (menh == 21) || (menh == 22) )
                 {
                      m_cuc = "THỔ NGŨ CỤC";
                      cuc = 5;
          
                 }

                 if ( (menh == 4) || (menh == 16) || (menh == 3) || (menh == 15) )
                 {
                      m_cuc = "KIM TỨ CỤC";
                      cuc = 4;
          
                 }
                
                 if ( (menh == 5) || (menh == 17) || (menh == 6) || (menh == 18) )
                 {
                      m_cuc = "MỘC TAM CỤC";
                      cuc = 3;
          
                 }

                 if ( (menh == 7) || (menh == 19) || (menh == 8) || (menh == 20) )
                 {
                      m_cuc = "THỦY NHỊ CỤC";
                      cuc = 2;
          
                 }
                
           }


           if ( (m_can == "Binh") || (m_can == "Tan") )
           {
                 if ( (menh == 11) || (menh == 12) || (menh == 23) || (menh == 24) )
                 {
                      m_cuc = "THỔ NGŨ CỤC";
                      cuc = 5;
          
                 }

                 if ( (menh == 2) || (menh == 9) || (menh == 10) || (menh == 13)
                      || (menh == 14) || (menh == 21) || (menh == 22) )
                 {
                      m_cuc = "MỘC TAM CỤC";
                      cuc = 3;
          
                 }

                 if ( (menh == 4) || (menh == 16) || (menh == 3) || (menh == 15) )
                 {
                      m_cuc = "THỦY NHỊ CỤC";
                      cuc = 2;
          
                 }
                
                 if ( (menh == 5) || (menh == 17) || (menh == 6) || (menh == 18) )
                 {
                      m_cuc = "KIM TỨ CỤC";
                      cuc = 4;
          
                 }

                 if ( (menh == 7) || (menh == 19) || (menh == 8) || (menh == 20) )
                 {
                      m_cuc = "HOẢ LỤC CỤC";
                      cuc = 6;
          
                 }
                
           }


           if ( (m_can == "Dinh") || (m_can == "Nham") )
           {
                 if ( (menh == 11) || (menh == 12) || (menh == 23) || (menh == 24) )
                 {
                      m_cuc = "MỘC TAM CỤC";
                      cuc = 3;
          
                 }

                 if ( (menh == 2) || (menh == 9) || (menh == 10) || (menh == 13)
                      || (menh == 14) || (menh == 21) || (menh == 22) )
                 {
                      m_cuc = "KIM TỨ CỤC";
                      cuc = 4;
          
                 }

                 if ( (menh == 4) || (menh == 16) || (menh == 3) || (menh == 15) )
                 {
                      m_cuc = "HOẢ LỤC CỤC";
                      cuc = 6;
          
                 }
                
                 if ( (menh == 5) || (menh == 17) || (menh == 6) || (menh == 18) )
                 {
                      m_cuc = "THỦY NHỊ CỤC";
                      cuc = 2;
          
                 }

                 if ( (menh == 7) || (menh == 19) || (menh == 8) || (menh == 20) )
                 {
                      m_cuc = "THỔ NGŨ CỤC";
                      cuc = 5;
          
                 }
                
           }

           if ( (m_can == "Mau") || (m_can == "Qui") )
           {
                 if ( (menh == 11) || (menh == 12) || (menh == 23) || (menh == 24) )
                 {
                      m_cuc = "KIM TỨ CỤC";
                      cuc = 4;
          
                 }

                 if ( (menh == 2) || (menh == 9) || (menh == 10) || (menh == 13)
                      || (menh == 14) || (menh == 21) || (menh == 22) )
                 {
                      m_cuc = "THỦY NHỊ CỤC";
                      cuc = 2;
          
                 }

                 if ( (menh == 4) || (menh == 16) || (menh == 3) || (menh == 15) )
                 {
                      m_cuc = "THỔ NGŨ CỤC";
                      cuc = 5;
          
                 }
                
                 if ( (menh == 5) || (menh == 17) || (menh == 6) || (menh == 18) )
                 {
                      m_cuc = "HOẢ LỤC CỤC";
                      cuc = 6;
          
                 }

                 if ( (menh == 7) || (menh == 19) || (menh == 8) || (menh == 20) )
                 {
                      m_cuc = "MỘC TAM CỤC";
                      cuc = 3;
          
                 }
                
           }// Tim TU VI ở cung nạ

           int day;
           int tvstart;
           day = _ttoi(m_lday);

// Declarations & initializations
           m_dan.InsertString(2," ");
           m_mao.InsertString(2," ");
           m_thin.InsertString(2," ");
           m_ty.InsertString(2," ");
           m_ngo.InsertString(2," ");
           m_mui.InsertString(2," ");
           m_than.InsertString(2," ");
           m_dau.InsertString(2," ");
           m_tuat.InsertString(2," ");
           m_hoi.InsertString(2," ");
           m_ti.InsertString(2," ");
           m_suu.InsertString(2," ");

           m_dan.InsertString(3," ");
           m_mao.InsertString(3," ");
           m_thin.InsertString(3," ");
           m_ty.InsertString(3," ");
           m_ngo.InsertString(3," ");
           m_mui.InsertString(3," ");
           m_than.InsertString(3," ");
           m_dau.InsertString(3," ");
           m_tuat.InsertString(3," ");
           m_hoi.InsertString(3," ");
           m_ti.InsertString(3," ");
           m_suu.InsertString(3," ");

          
           if (cuc == 2)
           {
                 if ( (day == 2) || (day == 3) || (day == 26) || (day == 27) )
                 {
                      m_dan.InsertString(2,"                            TƯ VI");
                      tvstart = 1;
                 }

                 if ( (day == 4) || (day == 5) || (day == 28) || (day == 29) )
                 {
                      m_mao.InsertString(2,"                            TƯ VI");
                      tvstart = 2;
                 }

                 if ( (day == 6) || (day == 7) || (day == 30) )
                 {
                      m_thin.InsertString(2,"                            TƯ VI");
                      tvstart = 3;
                 }

                 if ( (day == 8) || (day == 9) )
                 {
                      m_ty.InsertString(2,"                            TƯ VI");
                      tvstart = 4;
                 }

                 if ( (day == 10) || (day == 11) )
                 {
                      m_ngo.InsertString(2,"                            TƯ VI");
                      tvstart = 5;
                 }

                 if ( (day == 12) || (day == 13) )
                 {
                      m_mui.InsertString(2,"                            TƯ VI");
                      tvstart = 6;
                 }

                 if ( (day == 14) || (day == 15) )
                 {
                      m_than.InsertString(2,"                            TƯ VI");
                      tvstart = 7;
                 }

                 if ( (day == 16) || (day == 17) )
                 {
                      m_dau.InsertString(2,"                            TƯ VI");
                      tvstart = 8;
                 }

                 if ( (day == 18) || (day == 19) )
                 {
                      m_tuat.InsertString(2,"                            TƯ VI");
                      tvstart = 9;
                 }

                 if ( (day == 20) || (day == 21) )
                 {
                      m_hoi.InsertString(2,"                            TƯ VI");
                      tvstart = 10;
                 }

                 if ( (day == 22) || (day == 23) )
                 {
                      m_ti.InsertString(2,"                            TƯ VI");
                      tvstart = 11;
                 }

                 if ( (day == 1) || (day == 24) || (day == 25) )
                 {
                      m_suu.InsertString(2,"                            TƯ VI");
                      tvstart = 12;
                 }
           }
Quay trở về đầu Xem chu3xxx's Thông tin sơ lược T́m các bài viết đă gửi bởi chu3xxx
 
chu3xxx
Hội viên
 Hội viên

Treo nick

Đă tham gia: 04 December 2004
Hiện giờ: Offline
Bài gửi: 12
Msg 5 of 12: Đă gửi: 10 December 2004 lúc 11:47am | Đă lưu IP Trích dẫn chu3xxxDấu và nguyên âm Cách gơ Telex Cách gơ VNI Cách gơ VIQR
â aa a6 â
ê ee e6 ê
ô oo o6 ô
ă aw a8 ă
ơ ow o7 ơ
ư uw u7 ư
đ đ d9 đ
sắc s 1 '
huyền f 2 `
nặng j 5 .
hỏi r 3 ?
ngă x 4 ~
xoá dấu z 0 -
Ví dụ:
Tiếng việt Vis duj:
Tieengs Vieetj Vi1 du5:
Tie6ng1 Vie6t5 Ví dụ:
Tiếng Việtvi1 du5 test
Quay trở về đầu Xem chu3xxx's Thông tin sơ lược T́m các bài viết đă gửi bởi chu3xxx
 
chu3xxx
Hội viên
 Hội viên

Treo nick

Đă tham gia: 04 December 2004
Hiện giờ: Offline
Bài gửi: 12
Msg 6 of 12: Đă gửi: 10 December 2004 lúc 11:48am | Đă lưu IP Trích dẫn chu3xxx

ví dụ
Quay trở về đầu Xem chu3xxx's Thông tin sơ lược T́m các bài viết đă gửi bởi chu3xxx
 
khoi
Hội viên
 Hội viên


Đă tham gia: 22 September 2003
Nơi cư ngụ: Vietnam
Hiện giờ: Offline
Bài gửi: 7
Msg 7 of 12: Đă gửi: 22 March 2005 lúc 8:07am | Đă lưu IP Trích dẫn khoi

Tôi không hiẻu đoạn mă trên là ǵ? Sử dụng như thế nào.
Quay trở về đầu Xem khoi's Thông tin sơ lược T́m các bài viết đă gửi bởi khoi lần thăm khoi's Homepage
 
Dragon77
Hội viên
 Hội viên


Đă tham gia: 17 May 2005
Hiện giờ: Offline
Bài gửi: 12
Msg 8 of 12: Đă gửi: 21 May 2005 lúc 1:41am | Đă lưu IP Trích dẫn Dragon77

Bác có thể hướng dẫn cách sử dụng source code này không?
Cám ơn nhiều
Quay trở về đầu Xem Dragon77's Thông tin sơ lược T́m các bài viết đă gửi bởi Dragon77
 
phongthuysinh
Học Viên Lớp Dịch Lư
Học Viên Lớp Dịch Lư
Biểu tượng

Đă tham gia: 28 July 2005
Nơi cư ngụ: United States
Hiện giờ: Offline
Bài gửi: 394
Msg 9 of 12: Đă gửi: 08 August 2005 lúc 12:11pm | Đă lưu IP Trích dẫn phongthuysinh

Nếu tôi đoán không lầm thi` cái source code nay là Visual C++/C#. Bạn cần chuyển một số chử việt thành chử anh (ví dụ như Đ thanh DD)

__________________
phongthuysinh
Quay trở về đầu Xem phongthuysinh's Thông tin sơ lược T́m các bài viết đă gửi bởi phongthuysinh
 
vip_dao
Hội viên
 Hội viên
Biểu tượng

Đă tham gia: 22 July 2005
Nơi cư ngụ: Vietnam
Hiện giờ: Offline
Bài gửi: 49
Msg 10 of 12: Đă gửi: 05 March 2006 lúc 3:41am | Đă lưu IP Trích dẫn vip_dao

Có ai có code của đổi lịch âm dương kô?
Cho tôi nha !!!!!1__________________
vip_dao
Quay trở về đầu Xem vip_dao's Thông tin sơ lược T́m các bài viết đă gửi bởi vip_dao lần thăm vip_dao's Homepage
 
phucvi2000
Hội viên
 Hội viên
Biểu tượng

Đă tham gia: 26 June 2006
Nơi cư ngụ: Australia
Hiện giờ: Offline
Bài gửi: 8
Msg 11 of 12: Đă gửi: 28 June 2009 lúc 8:18am | Đă lưu IP Trích dẫn phucvi2000

chu3xxx đă viết:
Toi có, nhung làm sao để post lên?


bạn có thể cho ḿnh xin source code luôn được không?

 xin gửi lại: nhdh21@hotmail.com

 cám ơn bạn nhiều.......
Quay trở về đầu Xem phucvi2000's Thông tin sơ lược T́m các bài viết đă gửi bởi phucvi2000
 
phdung08
Hội viên
 Hội viên


Đă tham gia: 08 July 2009
Nơi cư ngụ: United States
Hiện giờ: Offline
Bài gửi: 3
Msg 12 of 12: Đă gửi: 08 July 2009 lúc 3:55pm | Đă lưu IP Trích dẫn phdung08

Gửi cho ḿnh với!
ph.dung08@gmail.com
Cám ơn nhiều lắm!!!
Quay trở về đầu Xem phdung08's Thông tin sơ lược T́m các bài viết đă gửi bởi phdung08
 

Xin lỗi, bạn không thể gửi bài trả lời.
Diễn đàn đă bị khoá bởi quản trị viên.

  Gửi trả lời Gửi bài mới
Bản để in Bản để in

Chuyển diễn đàn
Bạn không thể gửi bài mới
Bạn không thể trả lời cho các chủ đề
Bạn không thể xóa bài viết
Bạn không thể sửa chữa bài viết
Bạn không thể tạo các cuộc thăm ḍ ư kiến
Bạn không thể bỏ phiếu cho các cuộc thăm ḍTrang này đă được tạo ra trong 2.2305 giây.
Google
 
Web tuvilyso.comDIỄN ĐÀN NÀY ĐĂ ĐÓNG CỬA, TẤT CẢ HỘI VIÊN SINH HOẠT TẠI TUVILYSO.ORGBản quyền © 2002-2010 của Tử Vi Lý Số

Copyright © 2002-2010 TUVILYSO