Đăng nhập nhanh
Mạnh Thường Quân
  Bảo Trợ
  H́nh Ảnh Từ Thiện
Chức Năng
  Diễn Đàn
  Thông tin mới
  Đang thảo luận
  Hội viên
  Tìm Kiếm
  Tham gia
  Đăng nhập
Diễn Đàn
Thông Tin
  Thông Báo
  Báo Tin
  Liên Lạc Ban Điều Hành
Nhờ Xem Số
  Coi Tử Vi
  Coi Tử Bình
  Coi Địa Lý
  Nhờ Coi Quẻ
  Nhờ Coi Ngày
Nghiên Cứu và
Thảo Luận

  Tử Vi
  Tử Bình
  Kinh Dịch
  Mai Hoa Dịch Số
  Qủy Cốc Toán Mệnh
  Địa Lý Phong Thủy
  Nhân Tướng Học
  Bói Bài
  Đoán Điềm Giải Mộng
  Khoa Học Huyền Bí
  Thái Ất - Độn Giáp
  Y Dược
Lớp Học
  Ghi Danh Học
  Lớp Dịch và Phong Thủy 3
Kỹ Thuật
  Hỗ Trợ Kỹ Thuật
Thư Viện
  Tủ Sách
  Bài Viết Chọn Lọc
Linh Tinh
  Linh Tinh
  Giải Trí
  Vườn Thơ
Trình
  Quỷ Cốc Toán Mệnh
  Căn Duyên Tiền Định
  Tử Vi
  Tử Bình
  Đổi Lịch
Nhập Chữ Việt
 Hướng dẫn sử dụng

 Kiểu 
 Cở    
Links
  VietShare.com
  Thư Viện Toàn Cầu
  Lịch Âm Dương
  Lý Số Việt Nam
  Tin Việt Online
Online
 54 khách và 0 hội viên:

Họ đang làm gì?
  Lịch
Tích cực nhất
chindonco (3250)
hiendde (2589)
HoaCai01 (2277)
vothienkhong (1807)
dinhvantan (934)
ryan88 (805)
Vovitu (713)
ruavang (691)
lancongtu (667)
TranNhatThanh (644)
Hội viên mới
redlee (0)
dautranhsinhton (0)
Chieu Tim1234 (1)
huyent.nguyen (0)
tamsuhocdao (0)
henytran2708 (0)
thuanhai_bgm (0)
Longthienson (0)
thuyenktc (0)
liemnhi (0)
Thống Kê
Trang đã được xem

lượt kể từ ngày 05/18/2010
Mai Hoa Dịch Số
 TUVILYSO.net : Mai Hoa Dịch Số
Tựa đề Chủ đề: Lục Nhạm Đại Độn - Nguyen Thuy Gửi trả lời  Gửi bài mới 
Tác giả
Bài viết << Chủ đề trước | Chủ đề kế tiếp >>
chindonco
Giám Thị
Giám Thị
Biểu tượng

Đă tham gia: 26 April 2010
Hiện giờ: Offline
Bài gửi: 3250
Msg 1 of 6: Đă gửi: 05 July 2010 lúc 2:56am | Đă lưu IP Trích dẫn chindonco

Nguyen Thuy đă viết:


Lục Nhâm Đại Độn


Nguyệt tướng chỉ đóng có 7 cung, từ Dậu đến Măọ
Dậu : tháng 5
Tuất: tháng 4,6
Hợi: tháng 3,7
Tư : tháng 2, 8
Sửu : tháng 1,9
Dần : tháng 10, 12
Măo : tháng 11

Hễ tháng nào Nguyệt tướng đóng ở đâu th́ khởi ngày mồng một ngay tại đó, ( đi thuận ) lần lượt từ Tư đến Hợi, cả 12 cung. Khi đến ngày ( hiện tại ) ḿnh đang bấm độn, th́ khởi giờ Tư ngay tại đó. Hễ tính đến giờ ( hiện tại ) ḿnh đang bấm độn, th́ lui lại 1 cung , khởi ngôi Thiên Cương 10 vị, để t́m Tam Thần.
Phép Nhâm Độn này của người Việt Nam, theo 1 công thức riêng. Trước hết phải học thuộc ḷng những công thức dưới đâỵ

Ca t́m ngôi Nguyệt Tướng:

Tháng giêng, tháng 9 t́m Trâu ( Sửu )
Tháng 5 Gà ( Dậu ) gáy ta mau quay về,
Tháng 4, tháng 6 Chó ( Tuất ) lệ
Tháng 3, tháng 7 Lợn ( Hợi ) chê cám hầm.
Tháng 2, tháng 8 Chuột ( Tư ) nằm,
Tháng 10, tháng Chạp Hùm ( Dần ) rừng hoang,
Tháng 11 th́ Thỏ ( Măo ) lạc đàn.
Những ngôi Thiên Tướng phải thường nhớ ghị

Bàn tay tính Nhâm Độn :

Tháng giêng khởi từ cung Sửu, đi nghịch về cung Tư, tháng 2 Hợi , tháng 3 Tuất, tháng 4 Dậu, tháng 5 lại quay trở lại, đi thuận qua cung Tuất, tháng 6 Hợi, tháng 7 Tư, tháng 8 Sửu, tháng 9 Dần, tháng 10 Măo, tháng 11 Dần, tháng 12 ( quay trở lại đi nghịch ).

Thế nào là Nguyệt Tướng :

Nguyệt tướng là vị tướng thần, lâm vào tháng ḿnh hiện đang bấm độn, tính theo dây thập thần ( 10 vị thần )
Thập thần là :
1- Thiên Cương
2- Thái Ất.
3- Thắng Quang.
4- Tiểu Cát.
5- Truyền Tống.   
6- Tồng Khôị   
7- Hà Khôị
8- Đăng Minh.
9- Thần Hậụ
10- Đại Cát.

Thế nào là Tam Thần: ( 3 vị thần )

Dây Thiên Cương phải đọc thuộc ḷng, có 10 ngôi, gọi là Thập Thần, 3 ngôi dưới là ngôi thứ 8,9,10 gọi là Tam Thần.

Thế nào là Tam Thần lâm tứ tướng:

Mỗi khi khởi tính từ Thiên Cương cho đến ngôi thứ 7 là Hà Khôi th́ không kể, kế tiếp theo ngôi thứ 8 là Đăng Minh ( thần gia Mạnh ) đến ngôi thứ 9 là Thần Hậu ( thần gia Trọng ) đến ngôi thứ 10 là Đại Cát ( thần gia Quư ). Như vậy là Tam Thần .

Tứ Tướng : 4 cung Tư, Ngọ, Măo, Dậu, tính từ Tư cho đến Hợi là 12 cung, hể ngôi Tam Thần như trên trúng vào cung Tư hay Măo, Ngọ hay Dậu, tức là ngôi thần đă đến với tướng rồi, quẻ đă thành, khỏi phải tính đi nữạ

Bốn Tướng tính theo Âm Dương ngũ hành :
Tư là dương tướng thuộc Thủy
Măo là âm tướng thuộc Mộc
Ngọ là dương tướng thuộc Hỏa
Dậu là âm tướng thuộc Kim.
Ba Thần tính theo ngũ hành :
Đăng Minh thuộc Mộc
Thần Hậu thuộc Hoả
Đại Cát thuộc Kim.

Thế nào là nội, ngoại :
4 tướng đóng ở 4 vị trí, không di hoán ( xê dịch ) nên gọi là nộị
3 thần di chuyển đi khắp cả 12 cung, để t́m tướng, nên gọi là ngoại ( ngoài t́m đến ).

Phép tính Mạnh, Trọng, Quư :

Ngôi Đăng MInh lâm vào cung Tư hay Ngọ hay Măo hay Dậu là Mạnh ( Đầu ).
Ngôi Thần Hậu lâm vào cung Tư, Ngọ, Măo, Dậu là Trọng ( Giữa ).
Ngôi Đại Cát lâm vào cung Tư, Ngọ, Măo, Dậu là Quư ( Cuối ).

Phép định ngôi Thiên Cương để phân biệt Mạnh, Trọng, Quư :

Ngôi Thiên Cương gia vào 4 cung : Dần, Thân, Tỵ, Hợi là Mạnh ( Thiên Cương khởi từ 4 cung : Dần, Thân, Tỵ, Hợi th́ ngôi Đăng MInh phải đóng ở 4 cung : Tư, Ngọ, Măo, Dậu ).
Ngôi Thiên Cương gia vào 4 cung: Th́n, Tuất, Sửu, Mú là Trọng ( Thiên Cương khởi từ 4 cung này th́ ngôi Thần Hậu phải đóng ở cung Tư, Ngọ, Măo, Dậu ).
Ngôi Thiên Cương gia vào 4 cung : Tư, Ngọ, Măo, Dậu là Quư (Thiên Cương khởi từ 4 cung này th́ ngôi Đại Cát phải đóng ở 4 cung Tư, Ngọ, Măo, Dậu ).
Phép biến quẻ theo công thức Mạnh, Trọng, Quư :
Nay có 3 người cùng xem vào 1 giờ, nhằm vào giờ Măo, ngày 18 tháng 6.

- Người thứ nhất :
     + T́m Nguyệt Tướng: khởi tháng 1 từ cung Sửu, nghịch về cung Tư tháng 2, Hợi tháng 3, Tuất tháng 4, Dậu tháng 5, đến Dậu th́ quay thuận trở về Tuất tháng 6. Vậy Tuất là Nguyệt Tướng.
     + T́m Nhật Thần : nay Nguyệt Tướng đóng ở cung Tuất, khởi ngày ngay ở cung Tuất, bắt đầu là mùng 1( đi thuận ), mùng 2 ở Hợi, 3 ở Tư,...... 18 ở Măọ Vậy Măo là Nhật Thần.
     + T́m Thời Thần : nay Nhật Thần đóng ở cung Măo, khởi giờ Tư ở cung Măo ( đi thuận ), giờ Sửu ở Th́n, ..... giờ Măo ở cung Ngo.. Vậy Ngọ là Thời Thần của quẻ đang độn.
     + T́m Tam Thần: từ cung Ngọ là nơi Thời thần đang đóng, ta lui lại 1 cung tức là cung Tỵ , khởi ngôi Thiên Cương ngay tại Tỵ, đi thuận sang Ngọ là Thái Ất,........ Tư là Đăng Minh, như vậy là quẻ đă ứng, Đăng Minh lâm Tư. Chỉ việc t́m công thức: " Đăng Minh lâm Tư " đoán quyết tốt, xấu, lành, dữ.

- Người thứ 2: Vẫn trong giờ đó, xem cho người thứ 2, khỏi cần tính t́m Nguyệt Tướng, Nhật Thần, Thời Thần như trên. Theo công thức biến dịch: " Âm tiến tam, dương thoái ngũ ".

Thế nào là Âm tiến Tam ?

Căn cứ vào quẻ 1, nếu ngôi tam thần lâm vào cung Măo hay Dậu, tức là 2 cung Âm, th́ tính thuận tiến lên 3 cung nữạ
TD: Ngôi Tam Thần lâm vào cung Măo là Âm, tiến lên 3 cung, tiến 1 là Th́n, tiến 2 là Tỵ, tiến 3 là Ngọ, ngay cung Ngọ khởi ngôi Thiên Cương ( đi thuận ), Thái Ất ở Mùi, ..... Đại Cát ở Măo, đây là quẻ Đại Cát lâm Măọ

Thế nào là Dương thoái Ngũ ?

Căn cứ vào quẻ 1, nếu ngôi Tam Thần lâm vào cung Tư hay Ngọ, tức là 2 cung Dương.
TD: Ngôi Tam Thần lâm Tư, là dương cung, th́ phải lui về 5 cung: lui 1 là Hợi, ..... lui 5 là Mú, ngay cung Mú khởi Thiên Cương ( đi thuận ), Thân: Thái Ất, Dậu: Thắng Quang,........ Măo: Thần Hậu, đê"n đây là quẻ Thần Hậu lâm Măo đă thành.

- Người thứ 3: Căn cứ vào quẻ thứ 2 để lập quẻ thứ 3. Xem ngôi Tam Thần ở quẻ 2 lâm vào cung âm, th́ y theo công thức âm tiến tam, tiến lên 3 cung khởi Thiên Cương, đi thuận cho đến Tam thần lầm vào Tứ Tướng, như trên.
Nếu ngôi Tam Thần ở quẻ trước lâm vào cung Dương, th́ y theo công thức Dương thoái ngũ, lui lại 5 cung, khởi Thiên Cương, đi thuận cho đến Tam Thần lâm Tứ Tướng như trên.

( c̣n tiếp )


Quay trở về đầu Xem chindonco's Thông tin sơ lược T́m các bài viết đă gửi bởi chindonco
 
chindonco
Giám Thị
Giám Thị
Biểu tượng

Đă tham gia: 26 April 2010
Hiện giờ: Offline
Bài gửi: 3250
Msg 2 of 6: Đă gửi: 05 July 2010 lúc 2:58am | Đă lưu IP Trích dẫn chindonco

Nguyen Thuy đă viết:
Công Thức: Đăng Minh lâm Tư.

Trong Thủy là Khảm, ngoá Mộc là Chấn, quẻ Chu dịch là Lôi Thủy Giải, nghĩa là: giải tán, chủ trong sinh kh'ach ngoài: xấụ Muà Xuân b́nh thừơng, muà Hạ tốt, mùa Thu xấu, mùa Đông không lợi .

-Tượng quẻ: xuân lôi hành vũ: ( sấm đầu mùa Xuân, làm mưa ), ư đóan lo buồn đă tiêu tan, vui mừng đang nẩy nở, thai sản sinh con trai, người ra đi và khách chưa đến nhà, mất của người đàn ông lấy ở mặt đông nam, t́m mau sẽ thấy, cầu quan sẽ thành, hôn nhân sẽ xong, bịnh hoạn không chết, lễ cầu 3,4 ngày sẽ khỏị

Thơ đoán:
Hạnh Vũ ngày xưa đánh nước Tần,
H^`m hè chẳng chịu nghĩ thương dân.
Một mai ngắc trở sông Giang Hán,
Vài trận thua luôn mất hết quân.

Diễn ca:
Đăng Minh lâm Tư nêu đầu,
Trong Thủy ngoài Mộc lẽ hầu tương sinh.
Quẻ Lôi thủy Giải chẳng lành,
Tượng lo hầu hết nay đành hỷ sinh.
Hán Vương Hạnh Vũ giao binh,
Nhờ thầy Viên Tử thủ thành độn cho,
Toán rằng: họ Hạnh sẽ thua,
Quẻ dạy chép để đem hua sử vàng,
Hành nhân và khách nhỡ nhàng,
Mưu cầu sự việc sẳn sàng sẽ nên.
Cầu quan th́ được nhắc liền,
Hôn nhân đẹp lứa bách niên tuổi già.
Mất của nam tử lấy ra,
Đông Nam t́m gấp của ta thấy liền.
Bịnh hoạn trầm trọng triền miên,
Kíp đi cầu lễ khấn nguyền mau quạ


Công Thức: Đăng Minh lâm Ngọ.

Trong Hỏa là Ly, ngoài Mộc là Chấn, quẻ Chu dịch là: Lôi Hỏa Phong, Phong nghĩa là: thịnh và đầy đủ, ngôi khách ở ngoài sinh ngôi chủ ở trong, Tốt. Muà Xuân b́nh hoà, muà Hạ rất tốt, muà Thu xấu, muà Đông trung b́nh.

-Tượng quẻ: Nhật lệ trung thiên cách ( Mặt trời sáng đẹp ở giữa trời ).

-Ư đoán: đan gở nơi tối tăm được ra ánh sáng, thai sanh: đẻ con trai, người xuất ngoại sẽ về đến nhà, xuất hành được b́nh an, buôn bán được bảo đảm chắc chắn, trộm giặc sẽ xuất hiện, hôn nhân yên lành, kiện cáo ḥa hưu, cầu tài có lợi, cầu quan sẽ được, bịnh hoạn không chết, mất của người đàn bà lấy đem về phương Nam, t́m ngay c̣n thấỵ

Thơ đoán:
Hoàng công thuở trước độn Trang chu,
Lạ lẫm cho nên sự ngại cho,
Vững chí theo pḥ vua nước Hán,
Lập nên công lớn được phong tọ

Diễn ca:
Đăng Minh lâm Ngọ cho minh,
Trong Hỏạ ngoại Mộc tương sinh quẻ này,
Quẻ Lôi Hỏa Phong bằng nay,
Phong là thịnh đủ cho hay sự t́nh,
Trung thiên nhật lệ cát trinh,
Quẻ rằng: nội ngoại tương sinh tốt lành,
Kỳ thiên quốc báo rành rành,
Muôn dân vui vẻ tập tành xướng ca,
Cầu quan tước lộc vinh hoa,
Cầu tài th́ được đề đa tiền tàị
Hôn nhân tốt đẹp cả 2,
Thai sản sanh đặng con trai đề huề.
Người ra đi chửa có về,
Bịnh hoạn không chết tê mê lâu ngaỳ.


Công Thức: Đăng Minh lâm Măo

Trong Mộc ngoài Mộc, là Bát Thuần Chấn, quẻ Chu dịch là Chấn vi Lôi, Chấn nghĩa là: Kinh động ( kinh sợ đông đạc ) quẻ này thuộc tháng sau

-Tượng quẻ: Kinh động bách lư ( kinh hải động đạc trăm dậm ).

-Ư đoán: Có tiếng mà không thấy h́nh, ngày xưa ông Lư Tĩnh chơi núi Bồn glai nhờ ông Hoàng Thạch Công độn cho, được quẻ nàỵ
Bịnh hoạn dẫu nguy nhưng không chết, thai nghén sinh con trai, tranh tụng đắc lư, người ra đi chưa về, hiện đang đi đường b́nh an, khách không đến chơi, ca6`u tài không có tài, cầu quan lộc bị trở ngại, hẹn người người thất tín, hôn nhân giá thú không nên, xuất hành không nên đi, mọi việc trước khó khăn, ngang trở, sau vất vả mới thành, mất của nên t́m mặt chính Đông, người đàn bà độc thân lấỵ

Thơ đóan:
2 đọan gập ghềnh ngóng đợi Xuân,
Hoa mai núi Sấu nhớ Đông quân.
Đôi bên gặp gỡ bao mừng tủi,
Muôn dậu chia ly biết mấy lần.

Diễn ca:
Đăng Minh lâm Măo lại bần,
Trong ngoài 2 Mộc giao hoan tỷ ḥa,
Lư suy trong quẻ luận ra,
Bát Thuần Chấn quái ấy là hăi kinh.
Tượng quẻ có tiếng không h́nh,
Lư Tĩnh thích t́nh chơi cảnh Bồng lai,
Nhờ Hoàng Thạch độn 1 bài,
Quẻ đóan nữ hài, trắc trở gian ngoan.
Cầu quan th́ chưa được quan,
Cầu tài chưa có, không hoàn lại không.
Hôn nhân chểnh mảng vợ chồng,
Hành nhân c̣n dở chưa xong trở về.
Bịnh nguy sinh mệnh chẳng hề,
Hôn mê trầm trọng có bề hiểm kinh,
Hẹn người thất tính với ḿnh,
Khách không tới viếng, ra t́nh thờ ợ
Việc làm lẩn quẩn trông chờ,
Trước ngang sau thuận có cơ lại thành.
Đường xa xin chớ xuất hành,
Khỏi lo trắc trở hăi kinh sau nàỵ


Công Thức: Đăng Minh lâm Dậu

Trong Kim là Đoài, ngoài Mộc là Chấn, quẻ Chu dịch là: Lôi trạch Quy Muội, Muội nghĩa là: Tối tăm. Trong khắc ngoài: Xấụ
Quẻ thuộc tháng 2: Muà Xuân: xấu, Thu và Đông về cuối muà nên t́m ẩn nghỉ ngơi

-Tượng quẻ: Phù vân tế nhật cách ( mây kéo khuất mặt trời )

-Ư đóan: Âm, Dương không giao ḥạ Thai sản sih con trai, người y hẹn đang đến, mưu cầu sự ǵ sẽ có tin, mất của người lấy đem về phương Tây, không t́m thấy, cầu quan không thành, quan tụng đắc lư, người đang đi đường tốt lành, vợ chồng cách trở chia ly, hôn nhân trở ngại khó khăn, bước chân ra đi không trở lại, nhà không có khách.

Thơ đoán:
Vũ Vương đánh Trụ trừ tàn bạo,
Ân Trụ than thân việc tại Trời,
Đâu biết ḷng dân đang oán ghét,
Nên khi lâm bĩ phải thiệt tḥị

Diễn ca:
Đăng Minh lâm Dậu tương h́nh,
Trong Kim ngoài Mộc ra t́nh khắc thương.
Lôi trạch Quy Muội đă tường,
Phù vân tế nhật Âm Dương bất ḥạ
Trong Kim ngoài Mộc khắc ra,
Muội là mạt vận, để ta xem tường.
Hẹn người đang đến nữa đường,
Mưu toan việc lớn ta thường được tin.
Quan tụng đắc lư b́nh yên,
Cầu quan chưa đạt, bạc tiền chưa thông.
Hôn nhân xa cách vợ chồng,
Dầu lo cho được cũng không lâu bền.
Đi đường 2 chữ b́nh yên,
Thất tài không thấy cho nên thiệt tḥị
Hành nhân sao chẳng phản hồi,
V́ chưng cách trở đôi nơi không thành.
Bịnh hoạn thân được nguyên lành,
Yếu đau ṃn mỏi mặt xanh da vàng.

( c̣n tiếp )

Quay trở về đầu Xem chindonco's Thông tin sơ lược T́m các bài viết đă gửi bởi chindonco
 
chindonco
Giám Thị
Giám Thị
Biểu tượng

Đă tham gia: 26 April 2010
Hiện giờ: Offline
Bài gửi: 3250
Msg 3 of 6: Đă gửi: 05 July 2010 lúc 2:59am | Đă lưu IP Trích dẫn chindonco

Nguyen Thuy đă viết:
Công thức: Thần Hậu lâm Tư

Trong Thủy là Khảm, ngoài Hỏa là Ly, quẻ CHu dịch là: Hỏa Thủy Vị Tế.Vi. nghĩa là: chưa, mọi việc chưa thành.
Trong khắc ngoài, khí ở ngoài ch́m lặng, khí ở trong không có. Mùa Xuân, Hạ b́nh thường, mùa thu xấu, mùa Đông rất tốt.

-Tượng quẻ: Nhập hải cầu châu ( vượt biển kiếm của báu )

-Ư đoán: Trong những sự lo, mong lấy sự vui mừng. Quẻ Vị Tế, Vị nghĩa là: chưạ Tế nghĩa là: cạn, ư nói: nước cạn thấy ngọc châụ trong khi đang lo buồn mong được sự vui vẻ, Tế c̣n có nghĩa là chở, là dưới sông dưới nước chở bằng thuyền bè.
Thai sanh con gái, cầu quan được danh vị, cầu tài hẳn được càng muộn càng hay, mất của người phụ nữ lấy về phương Đông Nam, t́m kịp c̣n thấy, do những bạn bèlấy trộm, quan tụng ḥa hưu, đi đường được b́nh an, người hẹn ḿnh sắp có tin, mưu sự nhờ may được gặp, đi sông nước gặp phong ba, hành nhân chưa về, bịnh hoạn rất nguy kịch nhưng được qua khỏị

Thơ đoán:

Đức Khổng vốn là đấng thánh nhân,
Khi qua Trần, Sái phải gian truân.
Ra đi rủi gặp đôi người nữ,
Than bảo ḷng người nở bất nhân.

Diễn ca:

Thần Hậu lâm Tư giờ này,
Trong Thủy ngoài Hỏa trong nay khắc ngoàị
Quẻ Dịch Vị Tế không sai,
Mưu cầu chưa đến vậ thờ chưa thông.
Đương cơn lo ngại hăi hùng,
Muốn mua qua khỏi cho ḷng mừng vuị
Tưởng rằng vượt biển xa xôi,
Đi t́m của báo giữa đời phong bạ
Chớ chi sông nước thuyền bè,
Đi ra sợ gặp khắc khe ngại ngùng.
Cầu quan vinh hiển đỉnh chung,
Cầu tài dẫu muộn ta đừng có lo,
Thai sinh con gái trời cho,
Có đi đường bộ khỏi lo tai nàn,
Mất của phụ nữ ḷng gian,
Đông Nam đem giấu kíp toan t́m về.
Hành nhân ngang trở mọi bề,
Bịnh hoạn không chết nhưng mê tâm thần.
Quan tụng ḥa giải b́nh phân,
Sự việc trước xấu sau lần hanh thông.


Công Thức: Thần Hậu lâm Ngọ

Trong Hỏa ngoài Hỏa, quẻ Chu Dịch là Bát Thuần Ly, Ly: nghĩa là lệ ( sáng chói ) soi sáng 4 phương. Muà Xuân xấu, mùa Hạ tốt, mùa Thu bịnh hoạn, mùa Đông bất an.

-Tượng quẻ:
Phi cầm tại vơng ( chim đang bay mắc lưới ) đại minh tiến thiên ( sáng soi khắp trời ).

-Ư đoán: đang ở rộng vào hẹp, mặt trời đến Ngọ th́ sáng khắp 4 phương, thai sinh con gái, cầu tài được lợi nhỏ, cầu quan cách trở đôi điều, mất của người đàn bà có tuổi lấy đem về phương Nam, gấp t́m về Đông Nam c̣n thấy, sẽ có người đàn bà cho tin, hành nhân c̣n nhỡ việc chưa về được, quan tụng ḥa hưu, sắp có khách đến nhà, bịnh hoạn nên cầu lễ.

Thơ đóan:

Măi Thần nghèo khổ thủa hàn nho,
Qũy Cốc tiên sinh bấm độn cho,
Tế ngộ phong vân người gặp vận,
Mai ngày vinh hiển khỏi âu lọ

Diễn ca:

Thần Hậu lâm Ngọ kể ra,
Bát thuần Ly quái tỷ ḥa sáng soị
Lệ ly độn quẻ hẳn hoi,
Phi cầm tại vơng chim rơi lưới hôn`g.
Mặt trời soi sáng khoảng không,
Đang rộng vào hẹp, vẫy vùn gkhó khăn.
Đời xưa thầy Chu Măi Thần,
Bần hàn quẫn bách thanh bần hàn nhọ
Gặp thầy Qũy Cốc độn cho,
Rằng sau ắt được quan to lộc dàỵ
Cầu quan, quan chửa đến ngày,
Cầu tài dẫu được lấy may ít nhiềụ
Hành nhân cách trở mọi điều,
Quan tụng th́ được ḥa hưu êm đềm.
Mất của phụ nữ lấy êm,
Đông Nam đem dấu kíp t́m cho maụ
Bịnh hoạn lễ bái kêu cầu,
Thai sainh con gái mai sau vuông tṛn.


Công thức: Thần Hậu lâm Măo


Trong là Mộc ngoài là Hỏa, trong sinh ngoài, quẻ Chu dịch là: Hỏa Lôi Phệ Hạp. Muà Xuân xấu, mùa Hạ tốt, mùa Thu rất xấu, mùa Đông chết.

-Tượng quẻ: Nhật trung vi thị ( giữa ban ngày hợp chợ ) thị trung hữu vật ( trong chợ có hàng hóa ).

-Ư đóan: Giữa ngày là nữa ngày mới hộp chợ, ư nói: muộn và chậm. Chợ có hàng hóa, ư nói: muốn mua ǵ cũng được, nghĩa là: cầu ǵ cũng được, thai sinh con gái, cầu hôn có duyên tiền định, cầu quan được tước lộc, cầu tài sẽ có tài, quan tụng ḥa hưu, mất của t́m về mặt Đông Nam c̣n thấy, sắp có khách đến nhà, xuất hành tốt, bịnh hoạn sẽ khỏi không chết, mưu vọng với người ta được tin dùng.

Thơ đóan:

Văn Vương thủơ trước mộng phi hùng,
Sông Vị về sau gặp Thái công,
Gây dựng nhà Chu nền thịnh trị,
Cơ đồ bền vững với non sông.

Diễn ca:

Thần Hậu lâm Măo kể ra,
Trong Mộc ngoài Hỏa quẻ là tương sinh,
Hỏa lôi Phệ Hạp cho minh,
Phi hùng ứng mộng điềm lành hiền nhân.
Cầu người ắt hẳn đắc nhân,
Cầu tài th́ được mọi phần gặp maỵ
Cầu quan tước cả lộc dày,
Học tṛ thi cử trúng ngay bảng vàng.
Thai sinh con gái rơ ràng ,
Hôn nhân đôi lứa thiếp chàng duyên ưạ
Bịnh hoạn như hạn gặp mưa,
Quan tụng mọi việc kiện thưa hoăn ḥa,
Mất của đă mang đi xa,
Đông Nam giấu đậy nữa ta t́m về.


Công thức: Thần Hậu lâm Dậu

Trong là Kim, Đoài, ngoài là Hỏa, Lỵ Ngoài khắc trong xấụ Quẻ Chu dịch là Hỏa trạch Khuê, Khuê nghĩa là ngang tráị Muà Xuân tốt, mùa Hạ tốt, mùa Thu b́nh ḥa, mùa Đông xâu

-Tượng quẻ: Mănh hổ hảm t́nh ( hùm thiêng xa hổ ) nhị nữ đồng cư ( 2 gái ở chung 1 nhà )

-Ư đoán: Càng thịnh, càng hay, lại càng phải đề pḥng, có khi bi sụp đổ, 2 người cùn g 1 hoàn cảnh, cần phải đề pḥng lúc ghen ghét nhau, thai sinh con gái, có người bạn thân đang muốn giở tṛ tà dâm, hành nhân đi đường tốt, sắp về đến nhà, bịnh hoạn thập tử nhất sinh, cầu tài sẽ được, mất của người đà ông lấy, đem để ở mé Tây Nam, quan tụng ḥa giải êm, sĩ tử đi thi cử đậu, cầu quan th́ được ngay, nhưng sau không hay, buôn bán có lờị

Thơ đóan:

Tương Như thủa trước sứ qua Tần,
Bao quản gian nan 1 tấm thân,
Vẹn tiết vẹn trung đời mấy kẻ,
Tôi hiền muôn thủa gặp vua nhân.

Diễn ca:

Thần Hậu lâm Dậu kể xong,
trong Kim ngoài Hỏa, ngoài xung khắc vàọ
Khuê th́ ngang trái biết bao,
Hùm thiêng sa hố làm sao tung hoành.
Đôi gái cùng ở không đành,
Cầu quan ắt được, sau thành gian nan.
Thai sinh con gái hồng nhan,
Giao du gặp bạn những toan dâm ḥan.
Cầu tài tiền của vẹn toàn,
Hành nhân nay mới sắp toan ra về.
Khoa danh bảng hổ tên đề,
Quan tụng vừa được giải huề đôi bên.
Đi đường mọi sự b́nh yên,
Ốm đau trầm trọng triền miên đêm ngàỵ
Qua cầu may gặp được thầy,
Tính trong cung số đến nay vuông tṛn.

( c̣n tiếp )

Quay trở về đầu Xem chindonco's Thông tin sơ lược T́m các bài viết đă gửi bởi chindonco
 
chindonco
Giám Thị
Giám Thị
Biểu tượng

Đă tham gia: 26 April 2010
Hiện giờ: Offline
Bài gửi: 3250
Msg 4 of 6: Đă gửi: 05 July 2010 lúc 3:00am | Đă lưu IP Trích dẫn chindonco

Nguyen Thuy đă viết:
Công thức: Đại Cát lâm Tư

Trong Thủy Khảm, ngoài Kim Đoài, trong sinh ngoài tốt. Quẻ Chu dịch: Trạch thủy Khổn, Khổn nghĩa là nguy khốn.

-Tượng quẻ: Hà trung vô thủy ( trong sông không có nước )

-Ư đoán: Sông không có nước th́ không chở được thuyền, cho nên thuyền mắc nạn. Cầu cạnh mọi việc khó khăn lúc đầu, sau rất tốt, thai sinh con gái, quan tụng đắc lư, mất của người con trai ở phương Bắc đến lấy, rồi mang sang phương Đông Bắc, chủ và khách giao tiếp 1 ḷng tin cậy nhau, cầu quan trước bị trở ngại khó khăn, sau được quyền cao chức trọng, hành nhân cách trở không về, hôn nhân giá thú trước ngang quải sau mới thành, cầu tài trước trắc trở, sau có tài, bịnh hoạn đàn ông bị nặng, đàn bà bị nhẹ .

Thơ đoán:

Quư Bố xưa kia khi hoạn nạn,
T́m thầy Qủy Cốc độn cho haỵ
Rằng: nay khốn khó thân lao lư,
Thừa tướng mai sau hẳn có ngàỵ

Diễn ca:

Đại Cát lâm Tư kể xong,
Quẻ Trạch thủy Khổn, Thủy trong Kim ngoài,
Khổn là nguy khổn không saị
Trước th́ trắc trở, sau thời thành công.
Khi xưa Hán Sở tranh hùng,
Hán Vương lâm Khổn, Đinh công dung t́nh.
Đến khi thiên hạ thái b́nh,
Đinh công phải tội, gia h́nh không thạ
Hôn nhân lời trước sai ngoa,
Đến sau lại được duyên ḥa đẹp đôị
Quan tụng đắc lư vẹn 10,
Giao tế chủ khách 2 người cậy tin.
Cầu tài muộn mới có tiền,
Hành nhân ngang trở cho nên lở đường.
Mất của trai ở Bắc phương,
Đem sang Đông Bắc tỏ tường ta theo,
Mưu cầu trước chịu túng nghèo,
Thời sau mới được mọi chiều hiển vinh,
Thai sản con gái trời sinh,
Bịnh trai th́ nặng, gái b́nh phục maụ


Công thức: Đại Cát lâm Ngọ

Trong Hỏa Ly, ngoài Kim Đoài, trong khắc ngoài th́ trong thi.nh. Mùa Xuân xấu, mùa Hạ b́nh thường, Thu Đông khá. Quẻ Chu dịch Trạch hỏa Cách, Cách là cải cách, thay đổi

-Tượng quẻ: Cẩu biến vi hổ ( chó đội lốt hùm )

-Ư Đoán: Cải cựu ṭng tân ( thay cũ đổi mới ) thai sinh ra con gái, cầu quan được tước vị, cầu tài ắt được tài, có tin nhà sắp đến, t́m người sẽ gặp, tranh tụng ḥa hưu, mất của người thiếu nữ ở phương Tây Bắc lấy, trao cho đồng bọn đem về phương Nam, có khách bạn thân sắp đến chơi, hôn nhân tốt đẹp. Người bịnh nên kêu cầu mau khỏị

Thơ đoán:

Bàn canh thủa trước lúc gian truân,
Lửa nóng nước sôi khốn khổ dân.
Qủy Cốc độn cho rằng quẻ tốt,
Thái b́nh thịnh trị chính lệnh tân.

Diễn ca:

Đại Cát lâm Ngọ quẻ này,
Ngoài Kim trong Hỏa khắc nguy quẻ ngoài,
Quẻ Trạch hỏa Cách đâu sai,
Cách là thay đổi ra 2 sự t́nh,
Công môn ḥa hoăn tụng đ́nh,
Bạn thân sẽ đến thăm ḿnh sớm hôm.
Cầu tài có lợi bán buôn,
T́m người thuận gió xuôi buồm thấy ngaỵ
Cầu quan gặp được vận may,
Thai sinh con gái mai ngày đảm đang.
Mất của thiếu nữ Bắc phương,
Lấy giao đồng bọn t́m đường sang Nam.
Cầu hôn gieo ngọc ruộng lam,
Duyên may Từ Thức tiên phàm kết đôị
Bịnh hoạn cầu khấn đất trời,
Trong năm ba bửa th́ người kiện khang.


Công thức: Đại Cát lâm Măo

Trong Mộc, Chấn, ngoài Kim, Đoàị Ngoài khắc trong, trong thịnh ngoài đô.ng. Quẻ Chu dịch Trạch lôi Tùỵ Tùy là thuận theo

-Tượng quẻ: Thuận thủy thôi xa ( xuôi nước đẩy xe )

-Ư đoán: Thợ giỏi giũa ngọc, kiên gan bền chí, mọi việc sẽ thành, thai sinh con gái, cầu tài thấy ngay, nhưng không được bền lâu, sắp có khách đến nhà chơi, vui mừng chào đón, xuất hành bị ngăn trở v́ quan quân, hôn nhân trước ngang trở sau thuận ḥa, mất của nên t́m mặt Đông, người ngoài đến lấy, tranh tụng đuối lư nhưng được ḥa, bịnh hoạn Mùa Thu mắc bịnh nặng chết, mùa Xuân, Hạ bịnh nhẹ,sống, kíp mau cầu khẩn, bịnh nguy kịch thập tử nhất sinh, cầu quan gặp may, mưu vọng sự vụ ǵ cũng khó thành.

Thơ đoán:

Tôn Tẩn đem quân đánh nước Tần,
Lời thầy Qủy Cốc độn như thần,
Toàn quân thắng trận danh vang vộng,
Có phúc trời cho lại có nhân.

Diễn ca:

Đại Cát lâm Măo độn t́m,
Trong Mộc là Chấn, ngoài Kim là Đoàị
Thịnh bên trong, động bên ngoài,
Trạch lôi Tùy quẻ không sai đâu mà.
Tượng rằng thuận thủy thôi xa,
Bền ḷng vững chí công ta mới thành,
Thai sinh con gái tốt lành,
Cầu tài dẫu được nhưng đành giảm đị
Xuất hành ngăn trở quan ty,
Bạn thân tự đến kể chi đón mời,
Hôn nhân trước đă đơn sai,
Rồi sau đẹp lứa duyên hài uyên uơng.
Mất của t́m mặt Đông phương,
Ḷng tham trộm cắp là phường ngoại nhân.
Bịnh hoạn nguy kịch bội phần,
Thu bịnh th́ khốn, Hạ Xuân th́ lành,
Cầu quan danh toại công thành,
Quan tụng thất lư ta đành ḥa hưụ


Công thức: Đại Cát lâm Dậu

Trong Kim ngoài Kim tỵ ḥạ Quẻ Chu dịch là Bát thuần Đoàị Đoài là duyệt ( nghĩa là đẹp ḷng ), mùa Xuân, Thu tốt, mùa Hạ, Đông rất xấu

-Tượng quẻ: Thiên giáng vũ trạch ( trời xuống mưa nhuần )

-Ư đóan: trời sinh trời dưỡng, hồ hết lại có, hồ vơi lại đầy, thai sinh con gái nhưng chậm sinh, mất của khó t́m, nếu có phụ nữ đến báo tin sẽ thấy, việc mất của do người đàn bà lấy rồi đem về mặt Tây Bắc, cầu quan sự b́nh thường, trắc trở, tranh tụng không có lời, cầu tài buôn bán không có lời, ḿnh hẹn người không đến, mưu vọng không thành, xuất hành mắc khách lại chơi, bịnh hoạn mê loạn, nguy khốn, qua mùa Thu sẽ khỏị

Thơ đoán:

Đường Tăng, Hành Giả thủa cầu kinh,
Khi đến nữa đường mắc qủy tinh,
Trăm đắng ngàn cay đường vạn dậm,
Thành công cũng bởi tại ḷng ḿnh.

Diễn ca:

Đại Cát lâm Dậu độn này:
Song kim nội ngoại quẻ nay tỷ ḥa,
Bát thuần Đoài quái không ngoa,
Đoài là vui vẻ người ta đẹp ḷng,
Tượng rằng: rừng, núi, hồ, sông,
Cá mong nước cả, cây mong mưa nhuần.
Cầu quan chưa được đượm ân,
Cầu tài buôn bán có phần lời thêm.
Mưu vọng công việc chưa êm,
Bịnh hoạn mắc phải nặng đêm nhẹ ngàỵ
Phải mau cầu thánh t́m thầy,
Cơm ăn thuốc uống nữa may yên lành,
Xuất hành khách đến gia đ́nh,
Tranh tụng không lợi cho ḿnh về sau,
Thai sinh con gái không mau,
Hẹn người không đến, việc hầu không xong,
Mất của t́m kiếm tốn công,
Phụ nữ có mách mới mong t́m về.

( c̣n tiếp )

Quay trở về đầu Xem chindonco's Thông tin sơ lược T́m các bài viết đă gửi bởi chindonco
 
chindonco
Giám Thị
Giám Thị
Biểu tượng

Đă tham gia: 26 April 2010
Hiện giờ: Offline
Bài gửi: 3250
Msg 5 of 6: Đă gửi: 05 July 2010 lúc 3:02am | Đă lưu IP Trích dẫn chindonco

Nguyen Thuy đă viết:
Thiên Cương Tam Tự quyết:


Phép này chỉ t́m ngôi Thiên Cương, xem lâm vào cung nào, rồi căn cứ vào chỗ: Thiên Cương gia Mạnh, gia Trọng, gia Qúy, để quyết đoán tốt,xấụ

1) Đào sinh:

Độn coi 1 quẻ Đào Sinh,
Thiên Cương gia Mạnh biết ḿnh b́nh an.
Trọng th́ bán lộ nhị hoàn ,
Trốn đi không khỏi người c̣n thấy ta,
Qúy th́ đă sắp đến nhà,
Lùng quanh t́m bắt liệu ta tếch vờị

2) Theo người:

Độn coi 1 quẻ theo người,
Gặp chăng chẳng gặp biết chơi sự đờị
Mạnh thời theo kịp tức thời,
Trọng th́ ta sẽ gặp nơi giữa đường.
Qúy th́ lạc lơng đây cương,
Không theo kịp hút, biết phương nào t́m.

3) Thấy tin:

Độn xem 1 qủe thấy tin,
Cho minh hư thực, cho yên nỗi ḷng,
Mạnh th́ nói dối là không,
Trọng là sự thực có trong nội t́nh,
Qúy th́ tin thực phân minh,
Ngày 2 ắt thấy, ḷng ḿnh sẽ yên.

4) T́m thuyền:

Độn coi 1 qủe t́m thuyền,
Biết chăng chẳng biết cho yên tấm ḷng,
Mạnh thời c̣n đậu bên sông,
Trọng th́ thuyền đă thay vùng đổi nơị
Qúy th́ buồm thuận gió xuôi,
Theo không có kịp ta hồi quê hương.

5) Lạc đường:

Độn chơi 1 quẻ lạc đường,
Ngă ba ta biết đi phương nao đày,
Mạnh thời tay trái đường ngay,
Trọng th́ đường giưă nẽo này hẳn thông.
Qúy th́ tay mặt ta dông,
Đường theo nẻo dưới mới mong an toàn.

6) Gặp quan:

Độn coi 1 quẻ gặp quan,
Người lành hay dữ cho an tấm ḷng.
Mạnh th́ là đấng anh hùng,
Ḷng người khăn khắn lạnh lùng hiềm ta,
Trọng th́ xử sự ôn ḥa,
Qúy th́ mừng rỡ 1 nhà vui chung.

7) Giặc hung:

Độn xem 1 que giặt hung,
Có hay không có để cùng liệu đâỵ
Mạnh th́ giặc đi đă chầy,
Trọng th́ quân giặc khi nay ở lỳ.
Qúy th́ giặc đến tức th́,
Liệu cơ mà tránh kẻo khi oan đờị

8) Gặp người:

Độn xem 1 qủe gặp người,
Hiền, ngu, lành, dữ đoán lời phải chăng.
Mạnh th́ quan, lại, nho, tăng,
Trọng th́ gian khách cho rằng thường nhân,
Qúy th́ đạo tặc cơ bần,
Hay người quán Sở lầu Tần đong đưạ

9) Thù xưa:

Độn xem 1 quẻ thù xưa,
Kẻ gây hiềm khích dây dưa oán hờn.
Mạnh th́ thù oán vẫn c̣n,
Trọng th́ ác khẩu nhưng c̣n hiền tâm,
Qúy th́ gian giảo thâm trầm,
Khăng khăng 1 mực những trăm phiền hà.

10) Bạn ta:

Độn chơi thăm viếng bạn ta,
Đoán coi cho biết có nhà hay không.
Mạnh th́ chủ khách hoan phùng,
Gượng vui ngoài mặt nhưng ḷng chẳng ưạ
Trọng th́ chào hỏi mời thưa,
Rượu trà khoản đải say sưa thân t́nh.
Qúy th́ chủ khách xem khinh,
Ngoài mặt vồn vă trong h́nh lăn nhan.

11) Cầu quan:

Độn coi 1 qủe cầu quan,
Đến người, người sẽ hỏi han thến nàỏ
Mạnh th́ hẳn gặp quan cao,
Song le ngang trở bởi hào vợ con.
Trọng th́ giáp mặt cao nhân,
Ban quyền phong chức hân hoan trong đời,
Khảo thí chiếm được khoa khôi,
Vũ môn 3 bậc đến nơi hóa rồng.
Qúy th́ xin chớ có ḥng,
Treo người tốn của mất công tức ḿnh.

12) An ninh:

Độn xem gỉa sự an ninh.
Đoán coi sự vật gia đ́nh thê nhị
Mạnh th́ êm đẹp mọi bề,
Trọng th́ khánh hỷ đề huềmừng vuị
Qúy th́ duyên hẩm vận xui,
Hại người hại của lửa thui trộm luồn.

13) Bán buôn:

Độn coi 1 qủe bán buôn,
Đoán ra cho biết kẻ ngoan người tài,
Mạnh th́ mua 1 bán 2,
Buôn may bán đắt tiền lời vạn thiên,
Trọng th́ bán lẽ bon chen,
Bạn hàng lắm chuyện cho nên bực ḷng ,
Qúy th́ đi lại về không,
Bán buôn khốn khó, đừng mong lợi quyền.

14) Mượn tiền:

Độn xem 1 qủe mượn tiền,
V́ ta thiếu vốn cho nên t́m ngườị
Mạnh th́ ta hỏi dứt lời,
Người liền cho mượn tin nơi ḷng ḿnh.
Trọng th́ khéo nói mới thành,
Của cho ḿnh tạm phải sanh tiền lờị
Qúy th́ nói chỉ phí lời,
Đi không th́ lại về rồi lai giaị

15) Thất tài:

Độn xem 1 quẻ thất tài,
Thấy chăng th́ kiếm kẻo hoài công tạ
Mạnh th́ của mất đi xa,
Trọng th́ t́m thấy nhưng mà chậm lâu,
Quư th́ của mất đi đâu,
Tự nhiên tin đến ta mau t́m ṭị

16) Đi chơi:

Độn coi 1 qủe đi chơi,
Ta đến nhà người, người có nhà chăng?
Mạnh th́ ta gặp liền mừng,
Trọng th́ đi đến lưng chừng gặp nhaụ
Qúy th́ đi khỏi đă lâu,
Dẫu ta có đến, ta âu trở về.

17) Người về:

Độn chơi 1 qủe người về,
Bao giờ mới trở lại quê nhà ḿnh,
Mạnh th́ c̣n chửa hồi tŕnh,
Ở đâu vẫn đấy như h́nh vắng tin.
Trọng th́ 2 chữ b́nh yên,
Giữa đưo8`ng đang trở lại miền quê hương.
Qúy th́ đang măi dậm trường,
Nay mai sẽ đến bằng dường sớm hơn.

18) Đêm hôm:

Độn xem 1 qủe đêm hôm,
Trọ nhà khách điếm, hàng cơm, lữ hành.
Mạnh th́ mọi sự thông hanh,
Trọng th́ chủ khách trở thành tương thân.
Qúy th́ đạo tặc bất nhân,
Đêm hôm ǵn giữ ân cần chớ saị

19) Ù tai:

Độn xem 1 qủe ù tai,
Cát hung cho biết để mai giữ ḿnh.
Mạnh th́ điềm tốt phân minh,
Sẽ có tin đến gia đ́nh chẳng lâụ
Trọng th́ khách đến khẩn cầu,
Qúy th́ hoạn nạn ta mau giữ nhà.

20) Quái xà:

Độn xem 1 qủe quái xà,
Điềm lành hay dữ trong nhà cho minh,
Mạnh th́ có sự chẳng lành.
Trọng th́ rắn đói nó ŕnh mồi ăn,
Qúy th́ nội thuộc tông thân,
Bà cô Ông mănh đă lần đ̣i khaọ

21) Chiêm bao:

Độn xem 1 qủe chiêm bao,
Điềm lành hay dữ thế nào cho hay,
Mạnh th́ hung dữ đến ngay,
Tai ương hoạn nạn ta nay coi chừng.
Trọng th́ có sự vui mừng.
Qúy th́ vô sự xin đừng hăi kinh.

22) Thai sinh:

Độn xem 1 qủe thai sinh,
Rằng trai hay gái cho minh 1 lờị
Mạnh th́ thai sản sinh traị
Trọng th́ thai sản nữ hài cát nhân.
Qúy th́ sinh đẻ khó khăn,
Gặp cơn sản nạn có phần ưu tự

23) Ngục tù:

Độn xem 1 qủe ngục tù,
Tha hay giam giữ, quan tư thế nàỏ
Mạnh th́ c̣n ở lung lao,
Trọng th́ minh xét giấy vào tha ra,
Qúy th́ dẫu tốn tiền ta,
Nhưng c̣n giam hăm chưa tha chonàọ

24) Trộm vào:

Độn xem 1 qủe trộm vào,
Rằng trai hay gái kẻ nào gian tham,
Mạnh th́ kẻ trộm là nam,
Trọng th́ bè bạn anh em trong nhà,
Qúy th́ phụ nữ gian tà,
Người trong lấy trộm mang ra êm đềm.

25) Đi t́m:

Độn coi 1 qủe đi t́m,
Của ta nó lấy rồi đem phương nào,
Mạnh, Trọng cùng ứng 1 hào,
Phương Dần, phương Tuất ta vào thấy ngaỵ
Qúy th́ phụ nữ rón tay,
Đem đi dấu kín ai hay sự t́nh,
Kíp nên dọ hỏi đón ŕnh,
Có cơ c̣n thấy của ḿnh vẫn nguyên.

26) Đi thuyền:

Độn chơi 1 qủe đi thuey^`n,
Cát hung lành dữ ta liền đoán chơị
Mạnh th́ sóng gío tức thời,
Trọng th́ băo táp nhưng rồi lại yên.
Qúy th́ sóng gió êm đềm,
Trời quang mây tạnh sóng im bốn bề.

27) Tỉnh mê:

Độn chơi thức, ngũ, tỉnh, mê,
Ta xem cho biết liệu bề tính chơị
Mạnh th́ người vẫn c̣n ngồị
Trọng th́ nằm nghĩ mé ngoài lơ mợ
Qúy th́ thức ngũ ù mờ,
Bốn bề vắng lặng như tờ say sưạ

28) Nắng mưa:

Độn coi 1 qủe nắng mưa,
Để ḿnh liệu cách che đưa đi đường.
Mạnh th́ ṛng ră mưa trường,
Trọng th́ nắng ráo bằng nhườn tạnh dâm.
Qúy th́ mây gío ầm ầm,
Rồi trời quang đăng độn cầm không mưạ

29) Tạnh mưa:

Độn đêm nay tạnh hay mưa,
Đoán ra cho rơ kẻo chưa được tường,
Mạnh th́ mưa gío khác thường,
Trọng th́ quang đăng, bốn phương êm đềm.
Qúy th́ mưa gío suốt đêm,
Rạng ngày tạnh ráo lại thêm mát trờị

30) Chiều trời:

Độn xem mây gió chiều trời,
Cơn mưa, cơn băo hay thời gió mây,
Mạnh th́ gió cả mây dày,
Trọng th́ gió lớn, chớp dây, mưa ràọ
Qúy th́ cơn kéo ào ào,
Rồi sau quang đăng trăng sao sáng liền.

31) T́m tiền:

Độn coi 1 quẻ t́m tiền,
Cầu tài có được ta liền ra đi,
Mạnh th́ tài chẳng có chi,
Trọng th́ tài vượng, hiềm v́ đợi lâụ
Quư th́ tài đến rất mau,
Phương Đông tài vượng ta thâu bội phần.

32) Hành nhân:

Độn coi biết ư hành nhân,
Rằng đi hay chẳng, ta cần đoán mau,
Mạnh th́ người chẳng đi đâu,
Trọng th́ bán lộ đă hầu hồi gia,
Quư th́ ngay thẳng hiền ḥa,
Không ngầm ẩn ư lọ là phải coị

33) T́m người:

Độn coi 1 qủe t́m người,
Gặp chăng chẳng gặp quyết lời cho minh.
Mạnh th́ v́ nổi bất b́nh,
Dẫu t́m chẳng thấy công tŕnh bỏ đị
Trọng th́ bán lộ hồ nghi,
Ḷng đang nghĩ ngợi người th́ gặp tạ
Qúy th́ lời nói thực thà,
Không t́m th́ cũng về nhà chẳng saọ

34) Đổi trao:

Độn coi 1 quẻ đổi trao,
Đôi bên trao đổi bên nào không cân.
Mạnh th́ thoả đáng 10 phần,
Trọng th́ chủ khách cùng cần cả 2,
Qúy th́ chênh lệch khôn nài,
Đôi bên thương lượng chẳng ai chịu nhờị

35) Với người:

Độn xem mưu sự với người,
Nên chăng ta sẽ quyết lời hồ nghị
Mạnh th́ mọi sự bỏ đi,
Trọng th́ mưu vọng có khi đễ thành.
Qúy th́ tráo trở lanh quanh,
Trăm phương ngàn kế nội t́nh mới an.

( c̣n tiếp )Quay trở về đầu Xem chindonco's Thông tin sơ lược T́m các bài viết đă gửi bởi chindonco
 
chindonco
Giám Thị
Giám Thị
Biểu tượng

Đă tham gia: 26 April 2010
Hiện giờ: Offline
Bài gửi: 3250
Msg 6 of 6: Đă gửi: 05 July 2010 lúc 3:08am | Đă lưu IP Trích dẫn chindonco

Nguyen Thuy đă viết:
36) Cửa quan:

Độn xem mắc nạn cửa quan,
Ḿnh làm hay phải hàm oan tội t́nh.
Mạnh th́ tội vạ bởi ḿnh,
Trọng th́ bè bạn bất b́nh gây nên,
Qúy th́ ḿnh mắc oan khiên,
Rồi sau nhờ được ngọn đèn cao minh.


37) Nóng mặt:

Độn xem sao nóng mặt ḿnh,
Đoán coi chi biết sự t́nh ngày maị
Mạnh th́ điềm báo nạn tai,
Trọng th́ ưu khứ hỷ lai cấp thời,
Qúy th́ có khách lại chơi,
Bỏ khi mong nhớ mấy lời hàn huyên.


38) Nhân duyên:

Độn xem 1 quẻ nhân duyên,
Châu Trần 2 họ phỉ nguyền được chăng?
Mạnh th́ ngoài mặt nói năng,
Trong ḷng thương nhớ khăng khăng chẳng dờị
Trọng th́ thấy mặt vui chơi,
Nguồn ân bể ái đầy vơi sự t́nh,
Qúy th́ đen bạc với ḿnh,
Có trăng nên đă phụ t́nh với saọ


39) Người nào:

Độn coi ta tiếp người nào,
Rằng ǵa hay trẻ tài cao hay hèn.
Mạnh th́ già cả cao niên,
Trọng th́ với tuổi người trên có tàị
Qúy th́ phụ nữ không sai,
Có khi niên thiếu cả 2 đồng đềụ


40) Ghét yêu:

Độn xem người ghét hay yêu,
Để ta liệu cách liệu điều thị phi,
Mạnh th́ người chẳng nể v́,
Trọng hay vui vẻ người th́ thương tạ
Qúy th́ nhớ hận xưa qua,
Dở yêu dở ghét th́ ta liệu liền.


41) Động tâm:

Độn xem phần mộ động yên,
Hay là Bát sát Hoàng tuyền tử sinh.
Mạnh th́ sơn thủy hữu t́nh,
Đông con nhiều cháu hiễn vinh sang giàụ
Trọng th́ lắm sự lo âu,
V́ chưng đoạn mạch ngang đầu chân long.
Qúy th́ thần hợp với vong,
Khí dư chỉ phát có trong 1 đờị


42) Phật trời:

Độn xem Thần, Thánh, Phật, Trời,
Đ́nh, Chuà, Nghè, Miếu, hoặc nơi am chiền.
Mạnh th́ hiển ứng tư.nhiên,
Nơi thờ chính vị dân yên thái ḥạ
Trọng th́ tọa ngự trên ṭa,
Ngàn năm hương lửa âu ca phụng thờ.
Qúy th́ đền, miếu tiêu sơ,
Đèn hương bỏ phế, nơi thờ âm ụ


43) Bán mua:
Độn xem 1 qủe bán mua,
Để ta liệu thế cho vừa hàng buôn.
Mạnh th́ lỗ hụt luôn luôn,
Liệu chiều thu xếp kẻo buồn ḷng nhaụ
Trọng th́ mua chậm bán lâu,
Nhà nghề giữ nhịp có đâu lăi nhiều,
Qúy th́ tốt đẹp mọi điều,
Mua may bán đắt lợi nhiều gọn taỵ


44) Dở hay:
Độn coi bạn dở bạ n hay,
Để biết tính nết ta nay chơi bời,
Mạnh th́ yêu nết tin người,
Cùng nhau trao đổi 1 lời tâm giaọ
Trọng th́ cách trở xiết bao,
Giao t́nh cách trở làm sao ta bàn.
Qúy th́ hiểm độc gian ngoan,
Lừa thầy phản bạn những toan hại ḿnh.


45) Tử sinh:

Độn coi bịnh hoạn tử sinh,
Cát hung lành dữ cho minh 1 bàị
Mạnh th́ bịnh nặng đau hoài,
Trọng th́ bịnh nhẹ hết vài bữa saụ
Qúy th́ lề bái kêu cầu,
Cơm ăn thuốc uống mới hầu thành công.


46) Qua sông:

Độn coi 1 qủe qua sông,
Được chăng chẳng được ta dông sang đ̣,
Mạnh th́ cách trở hẹn ḥ,
Trọng th́ sóng cả gió to khó ḷng,
Qúy th́ đi lại lọt thông,
Mưu toan cũng được mặc ḷng sang quạ


47) Gần xa:

Độn coi người trốn gần xa,
Được chăng chẳng được đặng ta kiếm liền.
Mạnh th́ bản vị y nguyên,
Trọng th́ xa tránh dậm ngh́n c̣n đâu,
Qúy th́ lẩn trước luồn sau,
Chim trời cá nước biết đâu là nhà.


48) Bán ra:

Độn coi 1 quẻ bán ra,
Mạnh th́ không gặp khách qua mua hàng.
Trọng th́ gặp ách giữa đàng,
Chúng toan gây lộn sẳn sàng đánh nhau,
Qúy th́ hàng đắt bán mau,
Lại may gặp khách ta hầu lo chị


49) Cố tri:

Độn coi thăm bạn cố tri,
Có nhà hay vắng ta đi thăm cùng.
Mạnh th́ ngồi nhà thung dung,
Trọng th́ đi khỏi ta không gặp ngườị
Qúy th́ kháchh rủ đi chơi,
Dẫu đến không gặp ta thời dạo quanh.


50) Xuất hành:

Độn coi ta sắp xuất hành,
Mạnh th́ Đại cát tốt lành gặp may,
Trọng th́ họa hoạn không hay,
Qúy th́ thành sự ta nay biết t́nh.


51) Máy mắt:

Độn coi máy mắt th́nh ĺnh,
Mạnh th́ tai họa thất kinh bất thần.
Trọng th́ sẽ gặp người thân,
Qúy có mưu vọng người cần gặp tạ


52) Rượu trà:

Độn chơi đâu có rượu trà,
Mạnh th́ không sẳn ḿnh qua ích ǵ,
Trọng th́ trà rượu sẳn y,
Qúy th́ ta đến tức th́ ngồi vộ


53) Vật đồ:

Độn chơi tay nắm có đồ,
Mạnh th́ tay mặt nắm vô có rồi,
Trọng tay trái có hẳn hoi,
Qúy 2 tay có đoán lời sai đâụ


54) Sắc màu:

Độn trong tay nắm sắc màu,
Đoán chơi cho rơ nơi đâu màu ǵ?
Mạnh tay mặt màu xanh ŕ,
Cùng màu trăng trắng ta th́ mở xem.
Trọng trong tay trái màu đen,
Cùng màu đo đỏ cũng xen lẫn vào,
Qúy th́ 2 tay tía đào,
Cùng màu vàng thẩm đóan vào đúng ngaỵ


55) Búng quay:

Độn chơi trong bát búng quay,
Rằng sấp hay ngữa, rằng nay nghiêng thành.
Mạnh th́ nằm ngữa tênh hênh,
Trọng th́ nghiêng dựa đứng thành ép biên.
Qúy th́ úp sấp đồng tiền,
Ấy phép phúc đoán ta liền kể rạ


56) Thấp cao:

Độn chơi vật thấp hay cao,
Mạnh th́ vật cất trên cao mấy là,
Trọng th́ vật thấp tà tà.
Quư th́ để lững đoán ra cho tường.


( Hết )


Quay trở về đầu Xem chindonco's Thông tin sơ lược T́m các bài viết đă gửi bởi chindonco
 

Nếu muốn gửi bài trả lời, trước tiên bạn phải đang nhập
Nếu chưa ghi danh, bạn phải Tham gia

  Gửi trả lời Gửi bài mới
Bản để in Bản để in

Chuyển diễn đàn
Bạn không thể gửi bài mới
Bạn không thể trả lời cho các chủ đề
Bạn không thể xóa bài viết
Bạn không thể sửa chữa bài viết
Bạn không thể tạo các cuộc thăm ḍ ư kiến
Bạn không thể bỏ phiếu cho các cuộc thăm ḍTrang này đă được tạo ra trong 1.8262 giây.
Google
 
Web tuvilyso.comDIỄN ĐÀN NÀY ĐĂ ĐÓNG CỬA, TẤT CẢ HỘI VIÊN SINH HOẠT TẠI TUVILYSO.ORGBản quyền © 2002-2010 của Tử Vi Lý Số

Copyright © 2002-2010 TUVILYSO