Đăng nhập nhanh
Mạnh Thường Quân
  Bảo Trợ
  H́nh Ảnh Từ Thiện
Chức Năng
  Diễn Đàn
  Thông tin mới
  Đang thảo luận
  Hội viên
  Tìm Kiếm
  Tham gia
  Đăng nhập
Diễn Đàn
Thông Tin
  Thông Báo
  Báo Tin
  Liên Lạc Ban Điều Hành
Nhờ Xem Số
  Coi Tử Vi
  Coi Tử Bình
  Coi Địa Lý
  Nhờ Coi Quẻ
  Nhờ Coi Ngày
Nghiên Cứu và
Thảo Luận

  Tử Vi
  Tử Bình
  Kinh Dịch
  Mai Hoa Dịch Số
  Qủy Cốc Toán Mệnh
  Địa Lý Phong Thủy
  Nhân Tướng Học
  Bói Bài
  Đoán Điềm Giải Mộng
  Khoa Học Huyền Bí
  Thái Ất - Độn Giáp
  Y Dược
Lớp Học
  Ghi Danh Học
  Lớp Dịch và Phong Thủy 3
Kỹ Thuật
  Hỗ Trợ Kỹ Thuật
Thư Viện
  Tủ Sách
  Bài Viết Chọn Lọc
Linh Tinh
  Linh Tinh
  Giải Trí
  Vườn Thơ
Trình
  Quỷ Cốc Toán Mệnh
  Căn Duyên Tiền Định
  Tử Vi
  Tử Bình
  Đổi Lịch
Nhập Chữ Việt
 Hướng dẫn sử dụng

 Kiểu 
 Cở    
Links
  VietShare.com
  Thư Viện Toàn Cầu
  Lịch Âm Dương
  Lý Số Việt Nam
  Tin Việt Online
Online
 77 khách và 0 hội viên:

Họ đang làm gì?
  Lịch
Tích cực nhất
chindonco (3250)
hiendde (2589)
HoaCai01 (2277)
vothienkhong (1807)
dinhvantan (934)
ryan88 (805)
Vovitu (713)
ruavang (691)
lancongtu (667)
TranNhatThanh (644)
Hội viên mới
redlee (0)
dautranhsinhton (0)
Chieu Tim1234 (1)
huyent.nguyen (0)
tamsuhocdao (0)
henytran2708 (0)
thuanhai_bgm (0)
Longthienson (0)
thuyenktc (0)
liemnhi (0)
Thống Kê
Trang đã được xem

lượt kể từ ngày 05/18/2010
Khoa Học Huyền Bí
 TUVILYSO.net : Khoa Học Huyền Bí
Tựa đề Chủ đề: CHỌN NGƯỜI XUẤT GIA (Đă bị đóng Đă bị đóng) Gửi trả lời  Gửi bài mới 
Tác giả
Bài viết << Chủ đề trước | Chủ đề kế tiếp >>
hiendde
Hội Viên
Hội Viên
Biểu tượng

Đă tham gia: 02 May 2010
Nơi cư ngụ: United States
Hiện giờ: Offline
Bài gửi: 2589
Msg 1 of 50: Đă gửi: 26 August 2010 lúc 6:04pm | Đă lưu IP  Khi xưa khi chọn người xuất gia, các sư phụ trụ tŕ thường Luận về năm hay tháng, có gặp các Thức hay không, có mười loại Thức dưới đây xin nói sau.

Nếu gặp một hoặc hai, ba Thức trong mười loại Thức kể dưới đây, mới cho xuất gia. Bằng chẳng gặp một Thức nào, chỉ tỏ người ấy c̣n mang tội nghiệp sâu nặng, không thể độ được, e sau nầy người ấy không tin luật nhân quả, trở lại báng sáng đạo đức.

Nam gặp nhiều Thức càng quư, nữ gặp ít càng hay. Không luận xuất gia hay tại gia, nếu người nào gặp đặng ba Thức, ấy là người phước đức, biết kỉnh Phật, ham mộ đạo đức, tinh thần, trước sau cũng sẽ đặng thành quả vị Phật Tiên.

Cứ y theo năm nào, tháng nào ḿnh thọ sanh, gặp nhằm Thức nào, mà định phần hơn kém kiết hung về số mạng. (Theo âm lịch).


1. BỒ ĐỀ THỨC


NĂM TUỔI TƯ GẶP THÁNG 2 - 5 - 12

NĂM TUỔI SỬU GẶP THÁNG 2 - 6 - 12

NĂM TUỔI DẦN GẶP THÁNG 4 - 5 - 10

NĂM TUỔI MẸO GẶP THÁNG 2 - 10

NĂM TUỔI TH̀N GẶP THÁNG 2 - 6 -9

NĂM TUỔI TỴ GẶP THÁNG 4 - 7 - 10

NĂM TUỔI NGỌ GẶP THÁNG 5 - 8 - 10

NĂM TUỔI MÙI GẶP THÁNG 6 - 9 - 10

NĂM TUỔI THÂN GẶP THÁNG 5 - 9 - 12

NĂM TUỔI DẬU GẶP THÁNG 2 - 6 - 12

NĂM TUỔI TUẤT GẶP THÁNG 2 - 5 - 12

NĂM TUỔI HỢI GẶP THÁNG 2 - 5 - 12


Người sanh gặp Thức này, có tánh từ bi, hay thương xót và cứu độ người. Theo t́nh đời, kẻ dữ th́ bị người ghét, người lành lại bị kẻ khi. Nhưng người có tánh Bồ Đề, gặp người lành chẳng khi, đối với kẻ dữ cũng không sợ. B́nh sanh đặng quư tướng, ấy là người có căn cơ phước đức.


2. TIÊU TAI THỨC


NĂM TUỔI TƯ GẶP THÁNG 2 - 6 - 12

NĂM TUỔI SỬU GẶP THÁNG 1 - 7 - 10

NĂM TUỔI DẦN GẶP THÁNG 1 - 7 - 11

NĂM TUỔI MẸO GẶP THÁNG 2 - 9 - 12

NĂM TUỔI TH̀N GẶP THÁNG 1 - 4 -7

NĂM TUỔI TỴ GẶP THÁNG 2 - 4 - 11

NĂM TUỔI NGỌ GẶP THÁNG 4 - 7 - 10

NĂM TUỔI MÙI GẶP THÁNG 2 - 9 - 10

NĂM TUỔI THÂN GẶP THÁNG 1 - 4 - 10

NĂM TUỔI DẬU GẶP THÁNG 2 - 5 - 11

NĂM TUỔI TUẤT GẶP THÁNG 2 - 6 - 11

NĂM TUỔI HỢI GẶP THÁNG 1 - 4 - 10


Người sanh gặp Thức nầy, th́ mạng lư lớn, có oai linh quyền hành. B́nh sanh ưa làm việc lành, việc phước và ít có sự buồn rầu. Trong thân mạng có đầy đủ linh khí ngũ hành cứu trợ khỏi tai nàn, ngũ tạng vững bền. Cho nên được phước thọ diên niên, không có tai họa. Ấy là người đă có tạo nhiều duyên lành.


3. TAM HẠP THỨC


NĂM TUỔI TƯ GẶP THÁNG 1 - 6 - 9

NĂM TUỔI SỬU GẶP THÁNG 4 - 7 - 8 - 11

NĂM TUỔI DẦN GẶP THÁNG 5 - 8 - 12

NĂM TUỔI MẸO GẶP THÁNG 6 - 9 - 12

NĂM TUỔI TH̀N GẶP THÁNG 1 - 4 -10

NĂM TUỔI TỴ GẶP THÁNG 2 - 8 - 11

NĂM TUỔI NGỌ GẶP THÁNG 1 - 2 - 4 - 11

NĂM TUỔI MÙI GẶP THÁNG 1 - 4 - 10

NĂM TUỔI THÂN GẶP THÁNG 2 - 11 - 12

NĂM TUỔI DẬU GẶP THÁNG 2 - 6 - 11

NĂM TUỔI TUẤT GẶP THÁNG 1 - 4 - 7

NĂM TUỔI HỢI GẶP THÁNG 2 - 8 - 11


Người sanh gặp Thức nầy, th́ thời vận buổi đầu không đặng tốt. Mạng và hạn đều bị h́nh xung, có tai họa đến. Người phạm Thức nầy, tính t́nh thỏa hiệp, đối với mọi người rất yêu chuộng sự ḥa thuận. Nhưng chỉ e trong nhà tiền của khó giữ đặng lâu dài.


4. THÔNG THIÊN THỨC


NĂM TUỔI TƯ GẶP THÁNG 6 - 12

NĂM TUỔI SỬU GẶP THÁNG 1 - 7 - 12

NĂM TUỔI DẦN GẶP THÁNG 5 - 8 - 12

NĂM TUỔI MẸO GẶP THÁNG 3 - 9 - 12

NĂM TUỔI TH̀N GẶP THÁNG 2 - 5 -12

NĂM TUỔI TỴ GẶP THÁNG 1 - 4 - 10

NĂM TUỔI NGỌ GẶP THÁNG 1 - 4 - 7

NĂM TUỔI MÙI GẶP THÁNG 1 - 4 - 10

NĂM TUỔI THÂN GẶP THÁNG 2 - 6 - 8

NĂM TUỔI DẬU GẶP THÁNG 3 - 6

NĂM TUỔI TUẤT GẶP THÁNG 6 - 9 - 12

NĂM TUỔI HỢI GẶP THÁNG 5 - 7 - 8


Người sanh gặp Thức nầy, th́ đặng sống lâu. Một đời y lộc đặng bền vững đủ đầy. Người có khí tượng tốt đẹp được thiên hạ tôn trọng và gần với nhiều nhà sang cả. Nếu gặp đặng bốn Thức trụ cốt ấy là hạng người thiên tạo.


5. KHỞI GIA THỨC


NĂM TUỔI TƯ GẶP THÁNG 1 - 4 - 10

NĂM TUỔI SỬU GẶP THÁNG 2 - 5 - 10

NĂM TUỔI DẦN GẶP THÁNG 2 - 6 - 12

NĂM TUỔI MẸO GẶP THÁNG 1 - 4 - 7

NĂM TUỔI TH̀N GẶP THÁNG 2 - 6 -11

NĂM TUỔI TỴ GẶP THÁNG 2 - 6 - 9

NĂM TUỔI NGỌ GẶP THÁNG 4 - 7 - 10

NĂM TUỔI MÙI GẶP THÁNG 5 - 8 - 12

NĂM TUỔI THÂN GẶP THÁNG 6 - 9 - 12

NĂM TUỔI DẬU GẶP THÁNG 1 - 7 - 10

NĂM TUỔI TUẤT GẶP THÁNG 2 - 5 - 6

NĂM TUỔI HỢI GẶP THÁNG 1 - 4 - 10


Người sanh gặp Thức nầy, có ruộng vườn của ông bà để lại. Làm việc ǵ cũng đặng xong xuôi, phước lộc song toàn. Nhưng sự nghiệp của ông bà để lại cũng phải sửa đổi, tự ḿnh làm nên, tự ḿnh xây dựng cho được tốt đẹp, đủ đầy duyên lành trong nhà cửa. Ấy là người đủ khả năng làm nên sự nghiệp.


6. PHƯƠNG TRƯỢNG THỨC


NĂM TUỔI TƯ GẶP THÁNG 2 - 7 - 12

NĂM TUỔI SỬU GẶP THÁNG 2 - 6 - 11

NĂM TUỔI DẦN GẶP THÁNG 2 - 9 - 10

NĂM TUỔI MẸO GẶP THÁNG 1 - 4 - 10

NĂM TUỔI TH̀N GẶP THÁNG 2 - 5 -12

NĂM TUỔI TỴ GẶP THÁNG 2 - 6 - 12

NĂM TUỔI NGỌ GẶP THÁNG 1 - 4 - 7

NĂM TUỔI MÙI GẶP THÁNG 2 - 5 - 8

NĂM TUỔI THÂN GẶP THÁNG 2 - 6 - 12

NĂM TUỔI DẬU GẶP THÁNG 1 - 7 - 12

NĂM TUỔI TUẤT GẶP THÁNG 2 - 9 - 12

NĂM TUỔI HỢI GẶP THÁNG 6 - 9 - 12


Người sanh gặp Thức nầy, tánh hiền lương, không làm hại ai. Ấy là bực có quyền bỉnh, oai nghi mô phạm, mạng không phạm h́nh hại xung khắc, đa số đều là hạng sang trọng, có phần ưu thắng về tài văn chương, chính là bực đại trượng phu.


7. THÀNH TỰU THỨC


NĂM TUỔI TƯ GẶP THÁNG 2 - 6 - 9

NĂM TUỔI SỬU GẶP THÁNG 2 - 6 - 9

NĂM TUỔI DẦN GẶP THÁNG 4 - 7 - 10

NĂM TUỔI MẸO GẶP THÁNG 5 - 8 - 10

NĂM TUỔI TH̀N GẶP THÁNG 3 - 9 -11

NĂM TUỔI TỴ GẶP THÁNG 1 - 4 - 10

NĂM TUỔI NGỌ GẶP THÁNG 8 - 11

NĂM TUỔI MÙI GẶP THÁNG 2 - 9 - 10

NĂM TUỔI THÂN GẶP THÁNG 1 - 4 - 10

NĂM TUỔI DẬU GẶP THÁNG 2 - 5 - 12

NĂM TUỔI TUẤT GẶP THÁNG 2 - 6 - 12

NĂM TUỔI HỢI GẶP THÁNG 1 - 4 - 10


Người sanh gặp Thức nầy, th́ ư chí nhiều hăng hái, ưa hào hiệp. Tuổi trẻ không làm ǵ nên đáng kể và đặng hài ḷng, lại e có điều tai hại đến cho ḿnh. Có ḷng tốt hay cứu người, trái lại làm ơn thành ra mắc oán. ấy cũng chỉ tại có tánh cương trực, không ch́u chuộng, bưng bợ ai. Ấy là người có chí nhẫn nại cố gắng trong việc làm.


8. PHƯỚC LỘC THỨC


NĂM TUỔI TƯ GẶP THÁNG 6 - 12

NĂM TUỔI SỬU GẶP THÁNG 2 - 9 - 12

NĂM TUỔI DẦN GẶP THÁNG 4 - 6 - 12

NĂM TUỔI MẸO GẶP THÁNG 2 - 5 - 8

NĂM TUỔI TH̀N GẶP THÁNG 2 - 8 -12

NĂM TUỔI TỴ GẶP THÁNG 1 - 4 - 7

NĂM TUỔI NGỌ GẶP THÁNG 2 - 5 - 8

NĂM TUỔI MÙI GẶP THÁNG 3 - 5 - 12

NĂM TUỔI THÂN GẶP THÁNG 1 - 7 - 10

NĂM TUỔI DẬU GẶP THÁNG 3 - 6 - 12

NĂM TUỔI TUẤT GẶP THÁNG 6 - 9 - 12

NĂM TUỔI HỢI GẶP THÁNG 1 - 4 - 11


Người sanh gặp Thức này, có tiền của nhiều, tiền của vật báu xài hết lại có nữa. Thiên đ́nh ( sáng trưng ) cao rộng, gần nhiều nhà sang trọng. Đời tự nhiên có đủ y lộc, bao giờ cũng đặng toại tâm xứng ư


9. THIỆN TRI THỨC


NĂM TUỔI TƯ GẶP THÁNG 5 - 8 - 9 - 10

NĂM TUỔI SỬU GẶP THÁNG 7 - 9 - 12

NĂM TUỔI DẦN GẶP THÁNG 1 - 7 - 12

NĂM TUỔI MẸO GẶP THÁNG 6 - 9 - 12

NĂM TUỔI TH̀N GẶP THÁNG 1 - 7 -10

NĂM TUỔI TỴ GẶP THÁNG 6 - 11

NĂM TUỔI NGỌ GẶP THÁNG 2 - 9 - 12

NĂM TUỔI MÙI GẶP THÁNG 2 - 6 - 10

NĂM TUỔI THÂN GẶP THÁNG 1 - 2 - 10

NĂM TUỔI DẬU GẶP THÁNG 1 - 7 - 12

NĂM TUỔI TUẤT GẶP THÁNG 6 - 9 - 12

NĂM TUỔI HỢI GẶP THÁNG 6 - 9 - 12


Người sanh gặp Thức nầy, được nhiều người khâm phục. Y lộc tự có đầy đủ, đến xứ nào cũng đặng các quới nhơn trọng đăi vui vẻ. Năm gặp vận may, có đủ duyên phước, số đặng hanh thông.


10. PHẬT PHÁP THỨC


NĂM TUỔI TƯ GẶP THÁNG 5 - 8 - 11

NĂM TUỔI SỬU GẶP THÁNG 2 - 9 - 12

NĂM TUỔI DẦN GẶP THÁNG 1 - 9 - 11

NĂM TUỔI MẸO GẶP THÁNG 2 - 11

NĂM TUỔI TH̀N GẶP THÁNG 3 - 9 -12

NĂM TUỔI TỴ GẶP THÁNG 1 - 4 - 10

NĂM TUỔI NGỌ GẶP THÁNG 3 - 9 - 10

NĂM TUỔI MÙI GẶP THÁNG 6 - 9 - 12

NĂM TUỔI THÂN GẶP THÁNG 6 - 9 - 12

NĂM TUỔI DẬU GẶP THÁNG 1 - 4 - 12

NĂM TUỔI TUẤT GẶP THÁNG 2 - 6 - 9

NĂM TUỔI HỢI GẶP THÁNG 4 - 7 - 10


Người sanh gặp Thức nầy, là người có tánh đức đáng kính trọng. Sanh ra đă có tướng tốt rơ ràng, thiên đ́nh cao rộng, đầu óc thông minh hoạt bát. B́nh sinh ham học kinh sách xưa nay, tâm trí tinh xảo sáng suốt, nghe mau hiểu lẹ. Lời nói ra có thể giáo hóa người, trước sau ai ai cũng đặng hài ḷng ưng ư. Ấy là người có khiếu đạo đức trí tuệ.

"Thức" ở đây theo đạo giáo có nghĩa là các hạt mầm của "Nghiệp". Nghiệp mang nhiều ư nghĩa:

- Hành vi, hành động, hoạt động, cách cư xử, tư cách, bao gồm ba hành vi thuộc ư, miệng và thân.

- Dấu tích, kết quả lưu lại từ ba hành vi của nghiệp; năng lực vận hành tiềm tàng nhân duyên tạo thành từ những hành vi, mà cuối cùng sẽ tạo ra các kết quả khác.

- Hành vi xấu ác, tai hại, mê muội

- Hạnh thanh tịnh

- Nỗ lực, tinh tiến, phấn đấu.

Dùng chỉ quy luật chung nhất về nguyên nhân và kết quả. Theo đạo Phật, mỗi tác động (nghiệp) dưới một điều kiện nhất định, sẽ tạo thành một quả. Một khi quả đó chín, nó sẽ rơi trở lại người tạo ra nó.

Muốn thành quả, một nghiệp phải là tốt hay xấu và là một hành động cố ư. V́ sự cố ư đó, một nghiệp để lại một dấu vết nơi tâm thức của người tạo nghiệp và tâm thức đó sẽ hướng theo những sự tạo tác của chính ḿnh.

Thời gian để một quả chín muồi có thể kéo dài rất lâu và chính nó tác động lên sự tái sinh và làm loài hữu t́nh, trong đó có con người, cứ lưu măi trong Luân hồi.

Một nghiệp được gây ra hoặc bằng một hành động thuộc thân, thuộc tâm hay ngôn ngữ. Như thế khi người ta có ư làm cái ǵ th́ đă tạo nghiệp, không nhất thiết việc làm đó có xảy ra hay không. Chính tư tưởng đă tạo tác nghiệp.

Một hành động sẽ không gây nghiệp nếu nó được thực hiện mà không xuất phát từ tham, sân, si. Một nghiệp tốt có thể mang lại kết quả tốt trong một sự tái sinh.

Tạo nghiệp tốt không có nghĩa là chấm dứt tái sinh. Muốn thoát khỏi luân hồi, con người phải từ bỏ nghiệp tốt lẫn nghiệp xấu. Cần phải hiểu nghiệp và nghiệp lực không đồng nghĩa với thuyết cho rằng, mọi sự đều được quyết định sẵn (thuyết định mệnh).

Nghiệp làm con người tái sinh trong một cuộc đời, một hoàn cảnh nhất định, nhưng hành động con người trong cuộc đời đó vẫn có sự tự do. Nghiệp sinh ra hoàn cảnh, sự phản ứng đối với hoàn cảnh này, lại nằm trong tay con người.
Phanthaianh

Quay trở về đầu Xem hiendde's Thông tin sơ lược T́m các bài viết đă gửi bởi hiendde
 
hiendde
Hội Viên
Hội Viên
Biểu tượng

Đă tham gia: 02 May 2010
Nơi cư ngụ: United States
Hiện giờ: Offline
Bài gửi: 2589
Msg 2 of 50: Đă gửi: 28 August 2010 lúc 1:50pm | Đă lưu IP  

Quay trở về đầu Xem hiendde's Thông tin sơ lược T́m các bài viết đă gửi bởi hiendde
 
VuongNgocYen
Hội Viên
Hội Viên


Đă tham gia: 18 May 2010
Nơi cư ngụ: United States
Hiện giờ: Offline
Bài gửi: 53
Msg 3 of 50: Đă gửi: 28 August 2010 lúc 2:27pm | Đă lưu IP  

VNY gặp 4 thức: TIÊU TAI THỨC , THÔNG THIÊN THỨC , KHỞI GIA THỨC , PHƯƠNG TRƯỢNG THỨC

Quay trở về đầu Xem VuongNgocYen's Thông tin sơ lược T́m các bài viết đă gửi bởi VuongNgocYen
 
hiendde
Hội Viên
Hội Viên
Biểu tượng

Đă tham gia: 02 May 2010
Nơi cư ngụ: United States
Hiện giờ: Offline
Bài gửi: 2589
Msg 4 of 50: Đă gửi: 28 August 2010 lúc 6:49pm | Đă lưu IP  

Tại diễn đàn Tuvilyso.net cũ các bác Vuan97, zer0, Hoacai01, diennien, chindonco, Small Potato tham gia rất hào hứng, mong quư bác cho thêm nhiều ư kiến càng hay.
Cám ơn bác VuongNgocYen. Kính.
Quay trở về đầu Xem hiendde's Thông tin sơ lược T́m các bài viết đă gửi bởi hiendde
 
maykhoi
Hội Viên
Hội Viên


Đă tham gia: 18 May 2010
Hiện giờ: Offline
Bài gửi: 25
Msg 5 of 50: Đă gửi: 28 August 2010 lúc 9:09pm | Đă lưu IP  

MK có 4 thức : Tiêu Tai Thức, Thông Thiên Thức, Khởi Gia Thức, Phương Trượng Thức

Bác hienđe cho hỏi v́ sao nam có càng nhiều Thức càng tốt và nữ càng ít Thức càng hay ? cảm ơn nhiều

Kính,

 

 Sửa lại bởi maykhoi : 28 August 2010 lúc 9:11pm
Quay trở về đầu Xem maykhoi's Thông tin sơ lược T́m các bài viết đă gửi bởi maykhoi
 
VuongNgocYen
Hội Viên
Hội Viên


Đă tham gia: 18 May 2010
Nơi cư ngụ: United States
Hiện giờ: Offline
Bài gửi: 53
Msg 6 of 50: Đă gửi: 29 August 2010 lúc 11:15am | Đă lưu IP  

Chào anh hiendde,

VNY phiền anh giải thích “bốn Thức trụ cột” là những Thức nào?

VNY xin cảm ơn.

Quay trở về đầu Xem VuongNgocYen's Thông tin sơ lược T́m các bài viết đă gửi bởi VuongNgocYen
 
hiendde
Hội Viên
Hội Viên
Biểu tượng

Đă tham gia: 02 May 2010
Nơi cư ngụ: United States
Hiện giờ: Offline
Bài gửi: 2589
Msg 7 of 50: Đă gửi: 29 August 2010 lúc 1:29pm | Đă lưu IP  

Chào bác maykhoi và bác VuongNgocYen

Bài viết này là của Ḥa Thượng Thích Hoàn Thông, tôi nghĩ phụ nữ thật là may mắn khi chỉ cần có một vài thức là tu đặng. Có mười thức theo tôi thức nào cũng quan trọng như nhau. Kính.
Quay trở về đầu Xem hiendde's Thông tin sơ lược T́m các bài viết đă gửi bởi hiendde
 
VuongNgocYen
Hội Viên
Hội Viên


Đă tham gia: 18 May 2010
Nơi cư ngụ: United States
Hiện giờ: Offline
Bài gửi: 53
Msg 8 of 50: Đă gửi: 29 August 2010 lúc 1:35pm | Đă lưu IP  

Xin cảm ơn anh hiendde thật nhiều.

__________________
Mộng Cô
Quay trở về đầu Xem VuongNgocYen's Thông tin sơ lược T́m các bài viết đă gửi bởi VuongNgocYen
 
chindonco
Giám Thị
Giám Thị
Biểu tượng

Đă tham gia: 26 April 2010
Hiện giờ: Offline
Bài gửi: 3250
Msg 9 of 50: Đă gửi: 31 August 2010 lúc 3:07am | Đă lưu IP  

VuongNgocYen đă viết:
VNY phiền anh giải thích “bốn Thức trụ cột” là những Thức nào?


Là 4 thức đầu tiên trong bài viết trên: Bồ Đề Thức; Tiêu Tai Thức; Tam Hạp Thức và Thông Thiên Thức.
Quay trở về đầu Xem chindonco's Thông tin sơ lược T́m các bài viết đă gửi bởi chindonco
 
VuongNgocYen
Hội Viên
Hội Viên


Đă tham gia: 18 May 2010
Nơi cư ngụ: United States
Hiện giờ: Offline
Bài gửi: 53
Msg 10 of 50: Đă gửi: 31 August 2010 lúc 5:18am | Đă lưu IP  

À, dạ con cảm ơn chú chin.__________________
Mộng Cô
Quay trở về đầu Xem VuongNgocYen's Thông tin sơ lược T́m các bài viết đă gửi bởi VuongNgocYen
 
hoa sen trang
Hội Viên
Hội Viên


Đă tham gia: 21 May 2010
Nơi cư ngụ: Vietnam
Hiện giờ: Offline
Bài gửi: 27
Msg 11 of 50: Đă gửi: 23 September 2010 lúc 5:22am | Đă lưu IP  

Ḿnh có 4 thức, con trai ḿnh có 6 thức, chồng ḿnh có 2 thức. Ḿnh chỉ mong con ḿnh xuất gia đi tu cho đỡ khổ thôi.Cam on bac Hiendde.
Hoa sen trắng
Quay trở về đầu Xem hoa sen trang's Thông tin sơ lược T́m các bài viết đă gửi bởi hoa sen trang
 
hiendde
Hội Viên
Hội Viên
Biểu tượng

Đă tham gia: 02 May 2010
Nơi cư ngụ: United States
Hiện giờ: Offline
Bài gửi: 2589
Msg 12 of 50: Đă gửi: 24 September 2010 lúc 4:31am | Đă lưu IP  

Cám ơn bác vào góp ư, xin cầu chúc bác được như ư. Kính
Quay trở về đầu Xem hiendde's Thông tin sơ lược T́m các bài viết đă gửi bởi hiendde
 
ConDuongThang
Hội Viên
Hội Viên


Đă tham gia: 07 October 2010
Nơi cư ngụ: Vietnam
Hiện giờ: Offline
Bài gửi: 48
Msg 13 of 50: Đă gửi: 07 October 2010 lúc 4:00am | Đă lưu IP  

Những vị lập ra phương pháp Luận này rơ là thiếu trí huệ của nhà Phật. Nếu có đưa ra có tiêu chí, h́nh thức này nọ để phân biệt chúng sinh th́ có khác ǵ tà kiến. Đạo Phật đâu có tâm phân biệt mà sinh ra các vọng chấp về thức này thức nọ để lựa chọn người vào Đạo.

Những vọng chấp này làm suy đồi Phật Pháp, xa rời tự tánh tự nhiên của Đạo.

Quay trở về đầu Xem ConDuongThang's Thông tin sơ lược T́m các bài viết đă gửi bởi ConDuongThang
 
hiendde
Hội Viên
Hội Viên
Biểu tượng

Đă tham gia: 02 May 2010
Nơi cư ngụ: United States
Hiện giờ: Offline
Bài gửi: 2589
Msg 14 of 50: Đă gửi: 18 October 2010 lúc 2:12am | Đă lưu IP  

Cám ơn bác ConDuongThang vào góp ư kiến, bài này xuất xứ từ Ḥa Thượng Thích Hoàn Thông đó bác. Kính.
Quay trở về đầu Xem hiendde's Thông tin sơ lược T́m các bài viết đă gửi bởi hiendde
 
TTKH
Hội Viên
Hội Viên
Biểu tượng

Đă tham gia: 26 June 2010
Nơi cư ngụ: Vietnam
Hiện giờ: Offline
Bài gửi: 520
Msg 15 of 50: Đă gửi: 18 October 2010 lúc 5:40am | Đă lưu IP  

Tôi đồng t́nh với ư kiến của anh ConDuongThang, có điều anh đem "trí huệ nhà Phật" lên những chỗ như thế này để làm ǵ? Đây đâu phải chỗ để người ta đi t́m, nghiên cứu cái "trí huệ nhà Phật" đâu?

À, ḥa thượng không cứ là viết ǵ đúng đó. Tu hành không phạm luật, đủ số tuổi đời và tuổi hạ th́ lên ḥa thượng. Phật giáo có câu yếu chỉ "Y pháp bất y nhân" (theo cái đúng là Phật pháp chứ không theo người, dù đó là ai).


__________________
Tải chữ kư cực hay từ Mediafire
Quay trở về đầu Xem TTKH's Thông tin sơ lược T́m các bài viết đă gửi bởi TTKH
 
Nhật B́nh
Hội Viên
Hội Viên


Đă tham gia: 18 May 2010
Nơi cư ngụ: United Kingdom
Hiện giờ: Offline
Bài gửi: 173
Msg 16 of 50: Đă gửi: 18 October 2010 lúc 10:13pm | Đă lưu IP  

Vậy là ba'c ConDuongThang dưới ngó viết  bén ngót như lưởi  dao cạo của bác TTKH dda~ trở thành ConDuongCong... hic !
Quay trở về đầu Xem Nhật B́nh's Thông tin sơ lược T́m các bài viết đă gửi bởi Nhật B́nh
 
TTKH
Hội Viên
Hội Viên
Biểu tượng

Đă tham gia: 26 June 2010
Nơi cư ngụ: Vietnam
Hiện giờ: Offline
Bài gửi: 520
Msg 17 of 50: Đă gửi: 18 October 2010 lúc 11:03pm | Đă lưu IP  

Nhắc lại để tránh hiểu nhầm, tôi đồng ư hoàn toàn với anh CDT rằng ai lại có kiểu phân chia khả năng giác ngộ và nhận thức của chúng sinh với một cái luật thiển cận như thế? Nếu cứ lấy cái phép này mà tính, liệu Đức Phật đạt được level mấy? Có bao nhiêu cao tăng thạc đức trong lịch sử đạt tầm "Bồ đề thức". Cho nên phép này coi qua cho vui th́ được, có thể đúng phần nào, tưởng thật cả th́ không nên.

Có điều anh đem phật pháp ra giảng với người chẳng có hoài băo cầu t́m Phật pháp đích thực (chứ không phải mấy thứ không thiết thực hay linh tinh) th́ e rằng uổng công.
__________________
Tải chữ kư cực hay từ Mediafire
Quay trở về đầu Xem TTKH's Thông tin sơ lược T́m các bài viết đă gửi bởi TTKH
 
hiendde
Hội Viên
Hội Viên
Biểu tượng

Đă tham gia: 02 May 2010
Nơi cư ngụ: United States
Hiện giờ: Offline
Bài gửi: 2589
Msg 18 of 50: Đă gửi: 19 October 2010 lúc 10:03am | Đă lưu IP  


Trích dẫn của bác TTKH":

"Cho nên phép này coi qua cho vui th́ được, có thể đúng phần nào, tưởng thật cả th́ không nên."

- Bác hiểu được như vậy th́ tốt rồi!

Cám ơn bác Nhật B́nh và bác TTKH vào đọc bài và góp ư kiến. Kính.

Quay trở về đầu Xem hiendde's Thông tin sơ lược T́m các bài viết đă gửi bởi hiendde
 
mlrt
Hội Viên
Hội Viên


Đă tham gia: 02 July 2010
Hiện giờ: Offline
Bài gửi: 24
Msg 19 of 50: Đă gửi: 19 October 2010 lúc 3:38pm | Đă lưu IP  

Ối giớ ơi , Khổ qúa không có cái khổ nào bằng cái khổ này , không có "Thức" nào cả chắc là điên lên mất
Quay trở về đầu Xem mlrt's Thông tin sơ lược T́m các bài viết đă gửi bởi mlrt
 
Nhật B́nh
Hội Viên
Hội Viên


Đă tham gia: 18 May 2010
Nơi cư ngụ: United Kingdom
Hiện giờ: Offline
Bài gửi: 173
Msg 20 of 50: Đă gửi: 19 October 2010 lúc 4:46pm | Đă lưu IP  

Hahahahhh...bác mirt đừng có giận, tôi nghe như vầy: mà quên ở đâu rồi: Tất ca? chúng sanh đều tha`nh Phật .

Quay trở về đầu Xem Nhật B́nh's Thông tin sơ lược T́m các bài viết đă gửi bởi Nhật B́nh
 

Trang of 3 Kế tiếp >>
  Gửi trả lời Gửi bài mới
Bản để in Bản để in

Chuyển diễn đàn
Bạn không thể gửi bài mới
Bạn không thể trả lời cho các chủ đề
Bạn không thể xóa bài viết
Bạn không thể sửa chữa bài viết
Bạn không thể tạo các cuộc thăm ḍ ư kiến
Bạn không thể bỏ phiếu cho các cuộc thăm ḍTrang này đă được tạo ra trong 1.6533 giây.
Google
 
Web tuvilyso.comDIỄN ĐÀN NÀY ĐĂ ĐÓNG CỬA, TẤT CẢ HỘI VIÊN SINH HOẠT TẠI TUVILYSO.ORGBản quyền © 2002-2010 của Tử Vi Lý Số

Copyright © 2002-2010 TUVILYSO