Đăng nhập nhanh
Mạnh Thường Quân
  Bảo Trợ
  H́nh Ảnh Từ Thiện
Chức Năng
  Diễn Đàn
  Thông tin mới
  Đang thảo luận
  Hội viên
  Tìm Kiếm
  Tham gia
  Đăng nhập
Diễn Đàn
Thông Tin
  Thông Báo
  Báo Tin
  Liên Lạc Ban Điều Hành
Nhờ Xem Số
  Coi Tử Vi
  Coi Tử Bình
  Coi Địa Lý
  Nhờ Coi Quẻ
  Nhờ Coi Ngày
Nghiên Cứu và
Thảo Luận

  Tử Vi
  Tử Bình
  Kinh Dịch
  Mai Hoa Dịch Số
  Qủy Cốc Toán Mệnh
  Địa Lý Phong Thủy
  Nhân Tướng Học
  Bói Bài
  Đoán Điềm Giải Mộng
  Khoa Học Huyền Bí
  Thái Ất - Độn Giáp
  Y Dược
Lớp Học
  Ghi Danh Học
  Lớp Dịch và Phong Thủy 3
Kỹ Thuật
  Hỗ Trợ Kỹ Thuật
Thư Viện
  Tủ Sách
  Bài Viết Chọn Lọc
Linh Tinh
  Linh Tinh
  Giải Trí
  Vườn Thơ
Trình
  Quỷ Cốc Toán Mệnh
  Căn Duyên Tiền Định
  Tử Vi
  Tử Bình
  Đổi Lịch
Nhập Chữ Việt
 Hướng dẫn sử dụng

 Kiểu 
 Cở    
Links
  VietShare.com
  Thư Viện Toàn Cầu
  Lịch Âm Dương
  Lý Số Việt Nam
  Tin Việt Online
Online
 72 khách và 0 hội viên:

Họ đang làm gì?
  Lịch
Tích cực nhất
chindonco (3250)
hiendde (2589)
HoaCai01 (2277)
vothienkhong (1807)
dinhvantan (934)
ryan88 (805)
Vovitu (713)
ruavang (691)
lancongtu (667)
TranNhatThanh (644)
Hội viên mới
redlee (0)
dautranhsinhton (0)
Chieu Tim1234 (1)
huyent.nguyen (0)
tamsuhocdao (0)
henytran2708 (0)
thuanhai_bgm (0)
Longthienson (0)
thuyenktc (0)
liemnhi (0)
Thống Kê
Trang đã được xem

lượt kể từ ngày 05/18/2010
 TUVILYSO.net : Ghi danh hội viên mới
NỘI QUY DIỄN ĐÀN
NỘI QUY DIỄN ĐÀN TUVILYSO.COM

LỜI NÓI ĐẦU

Diễn Đàn TVLS là một diễn đàn hoàn toàn của tư nhân được thành lập bởi một nhóm thân hữu với mục đích trao đổi kiến thức, học hỏi, và khám phá những bí ẩn trong Lư Số Đông Phương. Với chủ trương là một diễn đàn hoàn toàn về văn hoá và học thuật, chúng tôi chào đón toàn thể hội viên và thân hữu bốn phương. Trong tinh thần học hỏi và để duy tŕ mục đích văn hoá của diễn đàn, chúng tôi trân trọng thông báo rằng:

 1. Diễn đàn Tuvilyso.com (hoặc Diễn đàn) hoan nghênh sự đóng góp bài vở của hội viên, tuy nhiên, Diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về nội dung cũng như h́nh thức của những tin tức, bài vở, h́nh ảnh, tranh vẽ, lời giới thiệu, links...do hội viên đăng trên diễn đàn. Quan điểm, ư kiến, tác phẩm của hội viên hoàn toàn có tính cách cá nhân, đọc giả tự thẩm định phẩm chất, sự chính xác của những bài viết, những tài liệu hoặc những ư kiến này. Quan điểm, ư kiến, tác phẩm của hội viên đăng trên không phản ảnh quan điểm của nhóm chủ trương.
 2. Diễn Đàn Tuvilyso.com hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp về nội dung trong sách tại Tủ Sách . Sách trong Tủ Sách được xem như tài liệu đóng góp bởi nhóm chủ trương với mục đích giúp hội viên nghiên cứu thêm về lănh vực Khoa Học Huyền Bí. Phẩm chất của những tài liệu này hoàn toàn do đọc giả tự thẩm định.
 3. Diễn đàn lưu trữ một số sách trong Tủ Sách mà nhóm chủ trương không thể liên lạc được với tác giả, hoặc người thừa kế chính thức của họ trong trường hợp tác giả đă qua đời, hoặc nhà Xuất Bản giữ tác quyền của các tác phẩm này, Ban Điều Hành xin phép được đăng sách tại Diễn Đàn Tử Vi Lư Số http://www.tuvilyso.com v́ số sách đó có giá trị tham khảo. Nếu tác giả, người thừa kế chính thức của tác giả hay nhà Xuất Bản giữ tác quyền của những tác phẩm này không đồng ư cho phép, xin liên lạc với Ban Điều Hành Diễn Đàn Tử Vi Lư Số tại:

  Tuvilyso.com
  P.O. Box 2727
  Harrisburg, PA 17105
  USA
  Hoặc điện thư (Email): Tuvilyso@tuvilyso.com

 4. Diễn Đàn Tuvilyso.com hoàn toàn không liên hệ đến bất cứ diễn đàn Tử Vi nào khác: nếu một tổ chức, diễn đàn hay hội đoàn nào khác, ở bất cứ nơi đâu, có trùng tên "Tử Vi Lư Số", sẽ chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, ngoài ư muốn của nhóm chủ trương. Diễn đàn Tuvilyso.com. sẽ không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về sự trùng hợp về tên gọi này.
 5. Để duy tŕ tinh thân tương thân tương kính và sự b́nh đẳng giữa các hội viên cũng như duy tŕ sự ổn định trong diễn đàn, ban Điều Hành diễn đàn công bố bản nội quy sau đây:

NỘI QUY CHUNG

 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những vấn đề chính trị: diễn đàn TVLS chuyên về Lư Số Đông Phương và là một diễn đàn văn hoá không biên giới. Hội viên của diễn đàn đến từ nhiều quốc gia, và có quan điểm chính trị khác nhau. Bởi vậy, một bài viết có mục đích hoặc nội dung về chính trị sẽ là sự xúc phạm đến các thành viên khác và ra ngoài mục đích của diễn đàn.
 2. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhă, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người. Mọi sự tranh luận, phản bác phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật.
 3. Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. Hội viên của diễn đàn TVLS gồm mọi thành phần, mọi tŕnh độ văn hoá, mọi giới tính, chủng tộc và quốc gia. Bởi vậy, mọi sự xúc phạm đến các hội viên khác không phù hợp với tinh thần tôn trọng sự b́nh đẳng giữa các hội viên của diễn đàn.
 4. Tuyệt đối không được mang lên diễn đàn những h́nh ảnh, bài vở có tính cách vi phạm pháp luật và đạo đức. Những bài vở, h́nh ảnh có tính cách khiêu dâm không phù hợp với tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn.
 5. Tuyệt đối không được mang lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc h́nh ảnh không phù hợp với mục tiêu văn hoá của diễn đàn. Mục đích duy nhất của diễn đàn là t́m hiểu Lư Số Đông Phương và những vấn đề liên hệ bao gồm lịch sử và xă hội. Bởi vậy, các tiết mục trong diễn đàn là những đề tài liên quan đến Lư Số Đông Phương. Tránh việc làm loăng chủ đề với các bài viết không liên quan tới chủ đề.
 6. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi h́nh thức mà không được sự đồng ư của Ban Điều Hành diễn đàn Tử Vi Lư Số.
 7. Tuyệt đối không được gây náo loạn, tranh căi, phỉ báng, hoặc chế diễu các hội viên khác và tạo sự mất hoà khí trên diễn đàn.
 8. Ban Điều Hành, Kiểm Soát Viên, và Quản Trị Viên có quyền sửa chữa, xoá bài, dời bài, hoặc khoá bài khi những bài viết vi phạm nội quy hoặc có chiều hướng gây mất hoà khí của diễn đàn.
 9. Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ không phải tiếng Việt; nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn TVLS và hội viên của diễn đàn là người Việt.

THỂ THỨC GHI DANH

Để trở thành hội viên của diễn đàn TVLS:

 1. Khi ghi danh, bạn phải cung cấp một địa chỉ điện thư (Email Address) đang hoạt động, nếu không, trương mục hội viên sẽ vô hiệu lực. Sau khi ghi danh, bạn cần phải kích hoạt trương mục để chính thức trở thành hội viên qua điện thư mà tuvilyso.com tự động gởi đến quư vị .
 2. Mỗi địa chỉ điện thư chỉ có thể ghi danh 01 trương mục duy nhất.

QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN.

 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn .
 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên.
 3. Hội viên cần lưu giữ mật mă tài khoản của ḿnh
 4. Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm.
 5. Những bài viết được chép lại, trích dẫn phải được ghi rơ xuất xứ. Người viết phải chịu trách nhiệm về bài viết của ḿnh.
 6. Trường hợp hội viên gặp trở ngại về kỹ thuật, không thể gửi bài viết với tư cách hội viên, Ban Điều Hành diễn đàn dành riêng mục "Hỗ Trợ Kỹ Thuật" cho những ai gặp trở ngại nhắn tin mà không cần có thẻ Hội Viên đang hoạt động (active).
 7. Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lư Số Đông Phương như Tử Vi, Tử B́nh, v.v. đều có thể đề nghị với Ban Điều Hành thành lập một mục riêng để mở lớp dạy trong khuôn khổ nội quy chung.

CÁC H̀NH THỨC KỶ LUẬT

 1. Phạm Nội Quy lần đầu sẽ bị nhắc nhở. Bài viết có thể bị xoá, sửa chữa, hoặc dời đi nơi khác tuỳ theo mức độ vi phạm nội quy của bài viết.
 2. Phạm Nội Quy lần thứ hai sẽ bị cảnh cáo. Bài viết có thể bị xoá, sửa chữa, hoặc dời đi nơi khác tuỳ theo mức độ vi phạm nội quy của bài viết.
 3. Phạm Nội Quy lần thứ ba sẽ bị treo bút 2 tuần. Bài viết có thể bị xoá, sửa chữa, hoặc dời đi nơi khác tuỳ theo mức độ vi phạm nội quy của bài viết.
 4. Phạm Nội Quy lần thứ tư sẽ bị khóa trương mục hội viên, hoặc xóa tên vĩnh viễn. Bài viết có thể bị xoá, sửa chữa, hoặc dời đi nơi khác tuỳ theo mức độ vi phạm của bài viết.
 5. Khi hội viên nào vi phạm luật pháp, đạo đức hoặc nhân phẩm người khác, ban Điều Hành sẽ khoá trương mục của hội viên đó tức khắc mặc dù có thể là lần vi phạm đầu tiên.
 6. Khi hội viên nào gây náo loạn hay cố ư quấy phá diễn đàn, ban Điều Hành sẽ khoá trương mục của hội viên đó ngay tức khắc mặc dù có thể là lần vi phạm đầu tiên.

Trong trường hợp phạm Nội Quy mà hội viên vi phạm mở trương mục khác, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất.

Nội Quy của Tuvilyso.com có thể được thay đổi khi cần thiết. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và do quyết định của Ban Điều Hành.

Trân trọng,
Ban Điều Hành
Diễn Đàn Tử Vi Lư Số
www.tuvilyso.com

Nếu bạn đă đọc bản Nội Quy của Diễn Đàn và đồng ư tuân theo, th́ hăy bấm nút Đồng Ư để tiếp tục ghi danh.

Trang này đă được tạo ra trong 0.0469 giây.

DIỄN ĐÀN NÀY ĐĂ ĐÓNG CỬA, TẤT CẢ HỘI VIÊN SINH HOẠT TẠI TUVILYSO.ORGBản quyền © 2002-2010 của Tử Vi Lý Số

Copyright © 2002-2010 TUVILYSO