Đăng nhập nhanh
Mạnh Thường Quân
  Bảo Trợ
  H́nh Ảnh Từ Thiện
Chức Năng
  Diễn Đàn
  Thông tin mới
  Đang thảo luận
  Hội viên
  Tìm Kiếm
  Tham gia
  Đăng nhập
Diễn Đàn
Thông Tin
  Thông Báo
  Báo Tin
  Liên Lạc Ban Điều Hành
Nhờ Xem Số
  Coi Tử Vi
  Coi Tử Bình
  Coi Địa Lý
  Nhờ Coi Quẻ
  Nhờ Coi Ngày
Nghiên Cứu và
Thảo Luận

  Tử Vi
  Tử Bình
  Kinh Dịch
  Mai Hoa Dịch Số
  Qủy Cốc Toán Mệnh
  Địa Lý Phong Thủy
  Nhân Tướng Học
  Bói Bài
  Đoán Điềm Giải Mộng
  Khoa Học Huyền Bí
  Thái Ất - Độn Giáp
  Y Dược
Lớp Học
  Ghi Danh Học
  Lớp Dịch và Phong Thủy 3
Kỹ Thuật
  Hỗ Trợ Kỹ Thuật
Thư Viện
  Tủ Sách
  Bài Viết Chọn Lọc
Linh Tinh
  Linh Tinh
  Giải Trí
  Vườn Thơ
Trình
  Quỷ Cốc Toán Mệnh
  Căn Duyên Tiền Định
  Tử Vi
  Tử Bình
  Đổi Lịch
Nhập Chữ Việt
 Hướng dẫn sử dụng

 Kiểu 
 Cở    
Links
  VietShare.com
  Thư Viện Toàn Cầu
  Lịch Âm Dương
  Lý Số Việt Nam
  Tin Việt Online
Online
 66 khách và 0 hội viên:

Họ đang làm gì?
  Lịch
Tích cực nhất
chindonco (3250)
hiendde (2589)
HoaCai01 (2277)
vothienkhong (1807)
dinhvantan (934)
ryan88 (805)
Vovitu (713)
ruavang (691)
lancongtu (667)
TranNhatThanh (644)
Hội viên mới
redlee (0)
dautranhsinhton (0)
Chieu Tim1234 (1)
huyent.nguyen (0)
tamsuhocdao (0)
henytran2708 (0)
thuanhai_bgm (0)
Longthienson (0)
thuyenktc (0)
liemnhi (0)
Thống Kê
Trang đã được xem

lượt kể từ ngày 05/18/2010
Mai Hoa Dịch Số
 TUVILYSO.net : Mai Hoa Dịch Số
Tựa đề Chủ đề: MAI HOA DỊCH SÔ - THIỆU KHANG TIẾT Gửi trả lời  Gửi bài mới 
Tác giả
Bài viết << Chủ đề trước | Chủ đề kế tiếp >>
Vovitu
Hội Viên
Hội Viên
Biểu tượng

Đă tham gia: 18 May 2010
Hiện giờ: Offline
Bài gửi: 713
Msg 21 of 127: Đă gửi: 17 July 2010 lúc 7:17am | Đă lưu IP Trích dẫn Vovitu

XEM HAI CHỮ

(Nhị tự chiêm)

 

Nhị vị lượng nghi b́nh quân, dĩ nhất tự vi thượng quái, dĩ nhất tự vi hạ quái.

 

Dịch:

Nếu dùng hai chữ để lấy quẻ, th́ chia đôi hai chữ đó. Số nét của chữ thứ nhất là quẻ trên, số nét của chữ kia là quẻ dưới.

Quay trở về đầu Xem Vovitu's Thông tin sơ lược T́m các bài viết đă gửi bởi Vovitu
 
Vovitu
Hội Viên
Hội Viên
Biểu tượng

Đă tham gia: 18 May 2010
Hiện giờ: Offline
Bài gửi: 713
Msg 22 of 127: Đă gửi: 17 July 2010 lúc 7:21am | Đă lưu IP Trích dẫn Vovitu

XEM BA CHỮ

(Tam tự chiêm)

 

Tam tự vi tam tài, dĩ nhất tự vi thượng quái, nhị tự vi hạ quái.

 

Dịch:

Nếu dùng ba chữ để làm quẻ, ba chữ sẽ đại diện cho tam tài là Trời, Đất, Người. Dùng số nét một chữ xác định làm quẻ trên, số nét của hai chữ kia xác định làm quẻ dưới.

Quay trở về đầu Xem Vovitu's Thông tin sơ lược T́m các bài viết đă gửi bởi Vovitu
 
Vovitu
Hội Viên
Hội Viên
Biểu tượng

Đă tham gia: 18 May 2010
Hiện giờ: Offline
Bài gửi: 713
Msg 23 of 127: Đă gửi: 20 July 2010 lúc 12:57am | Đă lưu IP Trích dẫn Vovitu

XEM BỐN CHỮ

(Tứ tự chiêm)

 

Tứ tự vi tứ tượng, b́nh phân thượng hạ vi quái. Hữu tứ tự dĩ thượng số bất tất số hoạch số, chỉ dĩ b́nh trắc âm thanh điệu chi. B́nh thanh vi nhất số, thượng thanh vi nhị số, khứ thanh vi tam số, nhập thanh vi tứ số.

 

Dịch:

Nếu dùng bốn chữ để làm quẻ, bốn chữ đó đại biểu cho tứ tượng. Dùng số nét bút của hai chữ làm quẻ trên, quẻ dưới. Nếu dùng 4 chữ trở lên th́ không dùng số nét chữ mà chỉ căn cứ vào con số tính được bằng trắc của âm thanh là được. Thanh b́nh ghi số 1, thanh thượng ghi số 2, thanh khứ ghi số 3, thanh nhập ghi số 4.

Quay trở về đầu Xem Vovitu's Thông tin sơ lược T́m các bài viết đă gửi bởi Vovitu
 
Vovitu
Hội Viên
Hội Viên
Biểu tượng

Đă tham gia: 18 May 2010
Hiện giờ: Offline
Bài gửi: 713
Msg 24 of 127: Đă gửi: 20 July 2010 lúc 1:01am | Đă lưu IP Trích dẫn Vovitu

XEM NĂM CHỮ

(Ngũ tự chiêm)

 

Ngũ tự vi ngũ hành, dĩ nhị tự vi thượng quái, tam tự vi hạ quái.

 

Dịch:

Nếu như dùng năm chữ để xem, năm chữ đại biểu cho ngũ hành. Dùng số nét của 2 chữ để xác định quẻ trên, dùng số nét của 3 chữ để xác định quẻ dưới.  

Quay trở về đầu Xem Vovitu's Thông tin sơ lược T́m các bài viết đă gửi bởi Vovitu
 
Vovitu
Hội Viên
Hội Viên
Biểu tượng

Đă tham gia: 18 May 2010
Hiện giờ: Offline
Bài gửi: 713
Msg 25 of 127: Đă gửi: 20 July 2010 lúc 1:05am | Đă lưu IP Trích dẫn Vovitu

XEM SÁU CHỮ

(Lục tự chiêm)

 

Lục tự vi hào chi tập, b́nh phân thượng hạ vi quái.

 

Dịch:

Nếu dùng sáu chữ để xem, sáu chữ đại biểu cho sự tập hợp của 6 hào. Dùng số nét chữ của 3 chữ xác định quẻ trên, dùng số nét bút của 3 chữ kia xác định quẻ dưới.  

Quay trở về đầu Xem Vovitu's Thông tin sơ lược T́m các bài viết đă gửi bởi Vovitu
 
Vovitu
Hội Viên
Hội Viên
Biểu tượng

Đă tham gia: 18 May 2010
Hiện giờ: Offline
Bài gửi: 713
Msg 26 of 127: Đă gửi: 20 July 2010 lúc 7:10am | Đă lưu IP Trích dẫn Vovitu

XEM BẢY CHỮ

(Thất tự chiêm)

 

Thất tự vi số tề thất chính, dĩ tam vi thượng quái, tứ tự vi hạ quái.

 

Dịch:

Nếu dùng bảy chữ để xem, bảng chữ đại biểu đếm đủ “thất chính”. Dùng số nét chữ của 3 chữ đầu xác định quẻ trên, dùng số nét chữ của 4 chữ sau xác định quẻ dưới. 

Quay trở về đầu Xem Vovitu's Thông tin sơ lược T́m các bài viết đă gửi bởi Vovitu
 
Vovitu
Hội Viên
Hội Viên
Biểu tượng

Đă tham gia: 18 May 2010
Hiện giờ: Offline
Bài gửi: 713
Msg 27 of 127: Đă gửi: 20 July 2010 lúc 7:13am | Đă lưu IP Trích dẫn Vovitu

XEM TÁM CHỮ

(Bát tự chiêm)

 

Bát tự vi bát quái định vị, b́nh phân thượng hạ vi quái.

 

Dịch:

Nếu dùng tám chữ để xem, tám chữ đại biểu cho sự định vị của bát quái. Dùng số nét chữ của 4 chữ đầu xác định quẻ trên, dùng số nét bút của 4 chữ c̣n lại xác định quẻ dưới. 

Quay trở về đầu Xem Vovitu's Thông tin sơ lược T́m các bài viết đă gửi bởi Vovitu
 
Vovitu
Hội Viên
Hội Viên
Biểu tượng

Đă tham gia: 18 May 2010
Hiện giờ: Offline
Bài gửi: 713
Msg 28 of 127: Đă gửi: 20 July 2010 lúc 7:20am | Đă lưu IP Trích dẫn Vovitu

XEM CHÍN CHỮ

(Cửu tự chiêm)

 

Cửu tự vi cửu trù chi nghĩa, dĩ tứ tự vi thượng quái, ngũ tự vi hạ quái.

 

Dịch:

Nếu dùng chín chữ để xem, chữ đại diện cho ư nghĩa của “Cửu trù”. Dùng số nét chữ của 4 chữ xác định quẻ trên, dùng số nét chữ của 5 chữ kia xác định quẻ dưới. 

Quay trở về đầu Xem Vovitu's Thông tin sơ lược T́m các bài viết đă gửi bởi Vovitu
 
Vovitu
Hội Viên
Hội Viên
Biểu tượng

Đă tham gia: 18 May 2010
Hiện giờ: Offline
Bài gửi: 713
Msg 29 of 127: Đă gửi: 20 July 2010 lúc 7:21am | Đă lưu IP Trích dẫn Vovitu

XEM MƯỜI CHỮ

(Thập tự chiêm)

 

Thập tự vi thành số, b́nh phân thượng hạ vi quái.

 

Dịch:

 

Nếu dùng mười chữ để xem, mười chữ thay cho thành số. Dùng số nét của 5 chữ xác định quẻ trên, dùng số nét của 5 chữ kia xác định quẻ dưới. 

Quay trở về đầu Xem Vovitu's Thông tin sơ lược T́m các bài viết đă gửi bởi Vovitu
 
Vovitu
Hội Viên
Hội Viên
Biểu tượng

Đă tham gia: 18 May 2010
Hiện giờ: Offline
Bài gửi: 713
Msg 30 of 127: Đă gửi: 20 July 2010 lúc 7:35am | Đă lưu IP Trích dẫn Vovitu

XEM MƯỜI MỘT CHỮ

(Thập nhất tự chiêm)

 

Thập nhất tự dĩ thượng chí ư bách dư tự, giai khả khởi quái. Đản thập nhất tự dĩ thượng hựu bất dụng b́nh trắc thanh âm điệu chi, chỉ dụng tự số. Như tự số quân b́nh, tắc dĩ bán vi thượng quái, dĩ bán vi hạ quái, hựu hợp nhị quái tổng thủ hào.

 

Dịch:

 

Từ mười một chữ trở lên cho đến một trăm chữ, đều có thể gieo quẻ để xem. Thế nhưng, không cần căn cứ vào số nét chữ và âm thanh bằng trắc để làm số căn cứ tính toán mà chỉ dùng số chữ. Nếu như số chữ chia đôi bằng nhau th́ dùng một nửa số chữ làm quẻ trên, một nửa số chữ làm quẻ dưới. Đem hai quẻ đó tổng hợp lại th́ ta được số hào của quẻ.

Quay trở về đầu Xem Vovitu's Thông tin sơ lược T́m các bài viết đă gửi bởi Vovitu
 
Vovitu
Hội Viên
Hội Viên
Biểu tượng

Đă tham gia: 18 May 2010
Hiện giờ: Offline
Bài gửi: 713
Msg 31 of 127: Đă gửi: 21 July 2010 lúc 5:24am | Đă lưu IP Trích dẫn Vovitu

XEM BẰNG TRƯỢNG THƯỚC

(Trượng xích chiêm)

 

Trượng xích chi vật, dĩ trượng số vi thượng quái, xích số vi hạ quái, hợp xích trượng chi số thủ hào.

Dịch:

 

Nếu dùng vật thể dài tới trượng thước để xem, th́ lấy số trượng của vật thể làm quẻ trên, số thước làm quẻ dưới, đem số trượng và số thước cộng lại để xác định hào vị.

Quay trở về đầu Xem Vovitu's Thông tin sơ lược T́m các bài viết đă gửi bởi Vovitu
 
Vovitu
Hội Viên
Hội Viên
Biểu tượng

Đă tham gia: 18 May 2010
Hiện giờ: Offline
Bài gửi: 713
Msg 32 of 127: Đă gửi: 21 July 2010 lúc 5:31am | Đă lưu IP Trích dẫn Vovitu

XEM BẰNG THƯỚC TẤC

(Xích thốn chiêm)

 

Dĩ xích số vi thượng quái, thốn số vi hạ quái. Hợp xích thốn chi số gia thời số thủ hào. Phân số bất dụng.

 

Dịch:

 

Nếu dùng một vật ǵ có chiều dài mấy thước để xem, th́ số thước xác định là quẻ trên, số tấc xác định là quẻ dưới. Đem số thước, số tấc và số thời gian lấy quẻ cộng lại và xác định được hào của quẻ. Vật dài không đầy một tấc th́ không dùng để xem.

Quay trở về đầu Xem Vovitu's Thông tin sơ lược T́m các bài viết đă gửi bởi Vovitu
 
Vovitu
Hội Viên
Hội Viên
Biểu tượng

Đă tham gia: 18 May 2010
Hiện giờ: Offline
Bài gửi: 713
Msg 33 of 127: Đă gửi: 21 July 2010 lúc 6:10am | Đă lưu IP Trích dẫn Vovitu

XEM CHO NGƯỜI

(Vi nhân chiêm)

 

 

Phàm vi nhân chiêm, kỳ lệ bất nhất. Hoặc thính ngữ thanh khởi quái, hoặc quan kỳ nhân phẩm, hoặc thủ chư vật, hoặc nhân kỳ phục sắc xúc kỳ ngoại vật, hoặc dĩ niên, nguyệt, nhật, thời, hoặc dĩ thư tả lai ư.

Hữu thính kỳ ngữ thanh giả, như hoặc nhất cú, tức như kỳ tự số phân chi khởi quái. Như thuyết lưỡng cú tức dụng tiên nhất cú vi thượng quái, hậu nhất cú vi hạ quái. Ngữ đa tắc đăn dụng sơ thính nhất cú, hoặc vi hậu văn nhất cú, dư cú bất dụng.

Quan kỳ nhân phẩm giả, nhân thủ ngẫu hữu hà vật, như kim ngọc cập viên chi thuộc vi Càn, thổ ngoă cập phương vật chi thuộc vi Khôn chi loại.

Nhân kỳ vật sắc giả, như kỳ nhân thanh y vi Chấn, xích y vi Ly chi loại.

Xúc kỳ ngoại vật giả, khởi quái chi thời, kiến thuỷ vi Khảm quái, kiến hoả vi Ly quái chi loại.

Niên, nguyệt, thời như vọng mai chi loại suy chi.

Thư tả lai ư giả, kỳ nhân lai chiêm hoặc tả lai ư, tắc kỳ tự chiêm chi.

 

Dịch:

Phương pháp xem đoán cho người khác không chỉ có một cách; có căn cứ vào âm thanh nghe được để xem; có khi xem bằng sự quan sát tên tuổi, quê quán, tính cách con người tới hỏi; có cách căn cứ vào thân thể, điệu bộ; có cách căn cứ vào vật thể; có cách căn cứ vào trang phục, nhan sắc. Cũng có khi căn cứ vào sự tiếp xúc bên ngoài vật thể; lại có cách căn cứ vào ư tứ của thư viết gửi tới.

Cách xem căn cứ vào âm thanh của người tới hỏi là: nếu như ra một câu, th́ dựa vào số chữ người đó nói để xem. Nếu như nói hai câu th́ dùng số chữ của câu đầu để xác địng quẻ trên, dùng số chữ của câu sau để xác định quẻ dưới. Nếu nói rất nhiều th́ chỉ dùng câu mở đầu làm quẻ trên, câu sau chót làm quẻ dưới. Các câu khác đều không dùng.

Phương pháp dựa vào họ tên, tuổi tác của người tới hởi là: Nếu là người già, th́ xác định là quẻ Càn, thiếu nữ th́ xác định là quẻ Đoài.

Cách xem căn cứ vào thân thể, điệu bộ là: Nếu như đầu động, th́ đó là quẻ Càn, chân động th́ đó là quẻ Chấn, mắt động th́ đó là quẻ Ly v.v…

Phương pháp căn cứ vào loại vật thể để xem là: xem trong tay người tới hỏi cầm vật ǵ, như là vàng, ngọc hoặc vật h́nh tṛn v.v…th́ lấy quẻ Càn, nếu đồ vật bằng đất nung và h́nh vuông th́ là quẻ Khôn.

C̣n cách căn cứ vào nhan sắc, ăn mặc của người tới hỏi là: nếu người tới hỏi mặc quần áo xanh, th́ lấy quẻ Chấn; mặc quần áo màu đỏ th́ lấy quẻ Ly, v.v…

Phương pháp căn cứ vào tiếp xúc bên ngoài của vật là: khi nh́n thấy nước, th́ lấy quẻ Khảm; nh́n thấy lửa, th́ lấy quẻ Ly.

Nếu căn cứ vào năm, tháng, ngày, giờ th́ tham khảo cách “vọng mai” mà suy ra.

C̣n nếu xem bằng ư của thư gửi tới: khi người tới hỏi xem lành dữ thế nào sẽ viết ư định hỏi trên giấy, đưa cho người được hỏi, người được hỏi liền căn cứ vào số chữ người đó viết để xem.

Quay trở về đầu Xem Vovitu's Thông tin sơ lược T́m các bài viết đă gửi bởi Vovitu
 
Vovitu
Hội Viên
Hội Viên
Biểu tượng

Đă tham gia: 18 May 2010
Hiện giờ: Offline
Bài gửi: 713
Msg 34 of 127: Đă gửi: 21 July 2010 lúc 6:29am | Đă lưu IP Trích dẫn Vovitu

TỰ XEM CHO M̀NH

(Tự kỷ chiêm)

 

Phàm tự kỷ dục chiêm, dĩ niên, nguyệt, nhật, thời hoặc hữu văn hữu thanh âm hoặc quan đương thời hữu sở xúc chi ngoại vật, giai khả khởi quái. Dĩ thượng tam lệ, dữ tiền chương “Vi nhân chiêm” pháp đồng.

 

Dịch:

Người tự ḿnh muốn xem cho ḿnh, th́ có cách là căn cứ vào năm, tháng, ngày, giờ; cũng có cách căn cứ vào ngoại vật tiếp xúc lúc đó. Ba loại phương pháp kể trên cũng tương tự như phép “Xem cho người” ở chương trước.  

Quay trở về đầu Xem Vovitu's Thông tin sơ lược T́m các bài viết đă gửi bởi Vovitu
 
Vovitu
Hội Viên
Hội Viên
Biểu tượng

Đă tham gia: 18 May 2010
Hiện giờ: Offline
Bài gửi: 713
Msg 35 of 127: Đă gửi: 21 July 2010 lúc 6:42am | Đă lưu IP Trích dẫn Vovitu

PHÉP GIEO QUẺ HẬU THIÊN

(Đoán pháp hậu thiên khởi quái)

Vật quái khởi lệ

(Dùng vật làm quẻ)

 

 

Hậu thiên đoán pháp: Dĩ vật vi thượng quái, phương vị vi hạ quái. Hợp vật chi số dữ phương quái chi số, gia thời số dĩ thủ động hào.

Dịch:

Đây là nguyên tắc chung, tổng thể để gieo quẻ hậu thiên bằng cách nh́n kỹ vật. Dùng tượng quẻ của vật để làm quẻ trên; dùng phương vị của vật thể làm quẻ dưới. Dung hoà số của quẻ trên, quẻ dưới lại, cộng thêm tổng hoà của số giờ xác định động hào. Dùng hào từ của động hào đó để tiến hành chiêm đoán.

 Sửa lại bởi Vovitu : 22 July 2010 lúc 6:32pm
Quay trở về đầu Xem Vovitu's Thông tin sơ lược T́m các bài viết đă gửi bởi Vovitu
 
Vovitu
Hội Viên
Hội Viên
Biểu tượng

Đă tham gia: 18 May 2010
Hiện giờ: Offline
Bài gửi: 713
Msg 36 of 127: Đă gửi: 22 July 2010 lúc 6:35pm | Đă lưu IP Trích dẫn Vovitu

BÁT QUÁI THUỘC LOẠI VẠN VẬT CỦA TÁM QUẺ

(Bát quái vạn vật thuộc loại)

 

Quẻ Càn: Trời, cha, ông già, quan quư, đầu, xương, ngựa, vàng, bảo, châu ngọc, quả cây, vật tṛn, quan, kính, vật cứng, mào đỏ bầm, nước, lạnh.

Quẻ Khôn: Đất, mẹ, bà già, thổ, trâu, vàng, vải bố, văn chương, thừa cử, vật vuông, cán, sắc vàng, đồ đất, ngói, bung, bàn tay, sắc đen, lúa mạch, tắc, mỳ, lửa.

Quẻ Chấn: Sấm, trưởng nam, chân, tóc, rồng, bách trùng, gót chân, trúc, lau sậy, ngựa, mẫu trúc, dâu da, các loại nhạc khí, cỏ cây, màu xanh bích lục, cây cối, ổ, lơi cây, củi, rắn.

Quẻ Tốn: Gió, trưởng nữ, tăng nhân, ni, bắp đùi, bách thú, bách thảo, cối, mùi thơm, mùi thối, dây thừng, mắt, lông vũ, buồm quạt, các loại cành lá cây, thợ khéo, vật thẳng, các đồ tinh xảo.

Quẻ Khảm: Nước, mưa tuyết, công việc, lợn, trung nam, cống rănh, bánh xe ngựa, tai, máu, mặt trăng, kẻ cướp, bến nước, cung, ngôi nhà lớn, gai góc, con báo, tật bệnh, xiềng xích, các loại thuỷ tộc, cá, muối, rượu, vật có lơi, màu đen.

Quẻ Ly: Lửa, con trĩ, mặt trời, con mắt điện, con nghê, trung nữ, giáp trụ, giáo nhà binh, văn thư, cây khô, ḷ, con rùa, con cua, con ếch, loài vật có vỏ, màu đỏ hồng tía, người tài hoa, vật khô rắn.

Quẻ Cấn: Núi, đất, thiếu niên, nam, đứa trẻ, con chó, tay, ngón tay, đường kính, cửa khuyết, quả dưa, chùa miếu, chuột, hổ, cáo, lừa, loại có mỏ, vật do cây sinh ra, quả dưa do dây leo sinh ra, mũi.

Quẻ Đoài: Đầm, thiếu nữ, bà cốt, lưỡi, vợ lẽ, con dê, vật bị găy vỡ, đồ vật có miệng, những thứ bằng vàng, các vật bỏ đi, nô bộc, t́ thiếp.  Sửa lại bởi Vovitu : 23 July 2010 lúc 4:34am
Quay trở về đầu Xem Vovitu's Thông tin sơ lược T́m các bài viết đă gửi bởi Vovitu
 
Vovitu
Hội Viên
Hội Viên
Biểu tượng

Đă tham gia: 18 May 2010
Hiện giờ: Offline
Bài gửi: 713
Msg 37 of 127: Đă gửi: 24 July 2010 lúc 8:01pm | Đă lưu IP Trích dẫn Vovitu

PHƯƠNG VỊ CỦA TÁM QUẺ

(Bát quái phương vị đồ)

  

Ly  Nam,

Khảm Bắc,

Chấn Đông,

Đoài Tây,

Càn Tây Bắc,

Khôn Tây Nam,

Cấn Đông Bắc,

Tốn Đông Nam.

 Hữu Ly Nam, Khảm Bắc, Chấn Đông, Đoài Tây. Nhân tắc giới hồ kỳ trung. Phàm vật chi tong hoa giáp lai, tịnh khởi tác hạ quái, gia thời thủ hào.

Dịch:

Dùng quẻ được trong “Thuộc loại vạn vật của tám quẻ” làm quẻ trên. Dùng quẻ được trong “Phương vị của tám quẻ” làmquẻ dưới liền được quẻ cần phải bói. Dùng số quẻ tiên thiên của quẻ trên, quẻ dưới làm cơ sở, lại cộng thêm số giờ th́ có thể xác định được ngay hào cần bói.

Hậu thiên Bát quái phương vị đồ thuộc hệ “Bát quái phương vị đồ”. Tương truyền phương vị của tám quẻ Hậu thiên là do Văn Vương định ra. Thuyết này thấy xuất hiện rất sớm trong “Thuyết quái truyện”. Thuyết quái truyện nói: Ra ngoài ở Chấn, gọn gàng ở Tốn, cùng thấy nhau ở Ly, làm việc ở Khôn, vui mừng nói năng ở Đoài, đánh nhau ở Càn, lao khổ ở Khảm, hoàn thành xong là nói ở Cấn. Vạn vật sinh ra ở Chấn, Chấn ở phương Đông. Gọn gàng ở Tốn, Tốn ở Đông Nam, Ly quẻ ở phương Nam, Càn quẻ ở phương Tây Bắc, Khảm là nước, là quẻ ở chính phương Bắc, Cấn là quẻ ở Đông Bắc.

Thuyết này đă có từ thời cổ đại xa xưa.

Quay trở về đầu Xem Vovitu's Thông tin sơ lược T́m các bài viết đă gửi bởi Vovitu
 
Vovitu
Hội Viên
Hội Viên
Biểu tượng

Đă tham gia: 18 May 2010
Hiện giờ: Offline
Bài gửi: 713
Msg 38 of 127: Đă gửi: 25 July 2010 lúc 11:44pm | Đă lưu IP Trích dẫn Vovitu

XEM MAI ĐỂ ĐOÁN

(Quan mai hoa chiêm)

Năm tháng ngày giờ

(Niên, nguyệt, nhật, thời chiêm lệ)

Th́n niên, thập nhị nguyệt, thập thất nhật, thân thời, Khang Tiết tiên sinh ngẫu quan mai.

Kiến nhị tước tranh chi trụy địa. Tiên sinh viết: “Bất động bất chiêm, bất nhân sự bất chiêm. Kim nhị tước tranh chi trụy địa, quái dă”. Nhân chiêm chi: Th́n niên ngũ số, thập nhị nguyệt thập nhị số, thập thất nhật thập thất số, cộng tam thập tứ số, trừ tứ bát tam thập nhị, đắc nhị, thuộc Đoài, vi thượng quái; gia thân thời cưủ số, tổng đắc tứ thập tam, ngũ mục trừ ngũ tứ thập, linh đắc tam số, vi Ly, tác hạ quái. Hựu thượng hạ tổng tứ thập tam số, dĩ lục trừ, lục thất trừ tứ thập nhị, đắc nhất linh vi động hào, thị vi Trạch Hoả Cách, sơ hào biến Hàm, hỗ kiến Càn, Tốn.

Đoán chi viết: Tường thử quái, minh văng đương hữu nữ tử chiết hoa, viên đinh bất tri nhi trục chi, nữ tử thất kinh truỵ địa, toại thương kỳcổ. Hữu Đoài kim vi thể, Ly hoả khắc chi, hỗ trung Tốn mộc, phục tam khởi Ly hoả, tắc khắc thể chi quái khi thịnh. Đoài vi thiếu nữ, nhân chi nữ tử bị thương. Nhân hỗ trung Tốn mộc hựu phùng Càn kim, Đoài kim khắc chi, tắc Tốn mộc bị thương. Nhi Tốn vi cổ, cố hữu thương cổ chi ứng. Hạnh biến chi Cấn thổ, Đoài kim đắc sinh, tri nữ tử đăn bị thương nhi bất chí ư hung nguy dă.

Dịch:

Vào giờ thân, ngày 17 tháng 12 năm th́n, khi Thiệu Khang Tiết tiên sinh đang thưởng thức hoa mai, t́nh cờ thấy hai con chim sẻ v́ giành nhau chiếm một cành cây, nên cùng ngă lộn nhào xuống đất. Thiệu Khang Tiết tiên sinh nói: Không hành động không phải hỏi, không có việc th́ cần ǵ phải xem. Hôm nay, con sẻ tranh chiếm một cành cây ngă lộn xuống đất, tất sẽ có một chuyện lạ ǵ náyinh ra đây thôi. V́ thế Ông bốc quẻ: Năm th́n (số 5), tháng 12 (số 12), ngày 17 (số 17); 5 + 12 + 7 = 34.

34 : 8 = 4, dư 2; được dư số 2, quẻ đối ứng với số 2 là quẻ Đoài làm quẻ trên. Cộng thêm giờ thân số 9 có 34 + 9 = 43; 43 : 8 = 5, dư 3. Quẻ đối ứng với số 3 là quẻ Ly làm quẻ dưới, đối với quẻ Đoài liền được quẻ Cách.

Lại đem tổng số của hai quẻ trên dưới (thực ra là số quẻ của quẻ dưới) 43, dùng số chia đi, sẽ có 43: 6 = 7, dư 1, được số dư là 1. Hào đối ứng với 1 là hào đầu. Quẻ bốc được sẽ là quẻ Cách, trạch trên hoả dưới. Sơ hào (hào đầu) tất biến thành quẻ Hàm, trong đó 4 hào nằm trong quẻ Cách hỗ thể là quẻ Càn với quẻ Tốn.

Cho nên Thiệu Khang Tiết đoán rằng: Căn cứ vào quẻ này, th́ tối ngày mai sẽ có một cô gái đến đây hái hoa. Người coi vườn cho rằng cô ta đến ăn trộm hoa, vội vàng truy đuổi. Cô bé quá hoảng sợ ngă lăn xuống đất, v́ vậy mà bị thương ở đùi. Tại sao Thiệu lại đoán như vậy? Bởi v́ quẻ Đoài là quẻ trên của quẻ Cách bốc được thể kim, hoả của quẻ Ly dưới khắc thương kim của quẻ Cách dẫn đến cháy. Lửa của quẻ Ly là quẻ dưới của quẻ Cách.

Trên lửa lại có thêm của, thế của lửa tất vượng, quái khí lửa khắc thể càng thêm vượng. Quẻ Đoài là thiếu nữ, cho nên đoán biết là cô gái bị thương. Mà khắc chế của kim trong quẻ hỗ, kim khắc mộc, cho nên Tốn mộc bị găy, mà Tốn ở trong thân thể con người là đùi, cho nên mới có ứng nghiệm thiếu nữ bị thương ở đùi. Cũng may, động hào sơ biến mà thành quẻ Hàm. Quẻ dưới của quẻ Hàm là quẻ Cấn. Cấn thuộc thổ, thổ sinh kim. Kim của quẻ Đoài được sinh, bởi vậy mà biết được rằng cô gái nọ chỉ bị thương sơ sơ một chút mà thôi, chứ không phải là tai nạn ǵ ghê gớm, nguy hiểm cả.  Sửa lại bởi Vovitu : 26 July 2010 lúc 3:04am
Quay trở về đầu Xem Vovitu's Thông tin sơ lược T́m các bài viết đă gửi bởi Vovitu
 
Vovitu
Hội Viên
Hội Viên
Biểu tượng

Đă tham gia: 18 May 2010
Hiện giờ: Offline
Bài gửi: 713
Msg 39 of 127: Đă gửi: 26 July 2010 lúc 5:49am | Đă lưu IP Trích dẫn Vovitu

XEM MẪU ĐƠN

(Mẫu đơn chiêm)

 

Tỵ niên, tam nguyệt, thập lục nhật, măo thời, tiên sinh dữ khách văng Tư Mă công gia cộng quan mẫu đơn. Thời trực hoa khai thậm thịnh.

Khách viết: Hoa thịnh như thử, diệu hữu số hồ?

Tiên sinh viết: Mạc bất hữu số. Thả nhân vấn nhi khả chiêm hỉ.

Toại chiêm viết: Hựu Tỵ niên lục số, tam nguyệt tam số, thập lục nhật thập lục số, tổng đắc thập nhị ngũ số, trừ tam bát nhị thập tứ số, linh nhất số vi Càn, vi thượng quái. Gia măo thời đắc tứ số, cộng đắc nhị thập cửu số, hự trừ tam bát nhị thập tứ, đắc linh ngũ vi Tốn quái, tác hạ quái. Đắc Thiên Phong Cấu. Hựu dĩ tổng kế nhị thập cửu số, dĩ lục trừ chi, tứ lục trừ nhị thập tứ, đắc linh ngũ. Ngũ hào động biến Đỉnh quái. Hỗ kiến trùng Càn.

Toại dữ khách viết: Quái tai! Thử hoa minh nhật ngọ thời, đương vi mă sở tiện huỷ.

Chúng khách ngạc nhiên, bất tín.

Thứ nhật ngọ thời, quả hữu quư quan quan mẫu đơn, nhị mă tương miết, quần chí hoa gian tŕ sậu, hoa tận vi chi tiện huỷ.

Đoán chi viết: Tốn mộc vi thể, Càn kim khắc chi, hỗ quái hậu kiến trùng Càn, khắc thể chi quái đa hĩ, quái trung vô sinh ư, cố tri mẫu đơn tất vi tiện huỷ. Sở vị mă giả, Càn vi mă dă, ngọ thời giả, Ly minh chi tượng, thị dĩ tri chi dă.

     Dịch – B́nh:

Ngày 16 tháng 3 năm tỵ vào giờ măo, Thiệu Khang Tiết cùng khách đến thăm và thưởng thức hoa mẫu đơn tại nhà ông Tư Mă. Đúng vào lúc hoa mẫu đơn đang nở rộ rực rỡ cả lên.

Ông khách hỏi: Hoa tươi đẹp như thế này cũng có số định chăng?

Tiên sinh nói: Bất luận cái ǵ cũng đều có số cả. Hơn nữa, chỉ cần hỏi là có thể xem quẻ được ngay.

Nói rồi liền xem một quẻ mẫu đơn nở. Dùng năm tỵ là số 6, tháng 3 số 3, ngày 16 số 16 hợp lại được: 6 + 3 + 16 = 25; 25 chia 8 bằng 3 lần, dư 1. Số 1 tương ứng với quẻ Càn làm quẻ trên. Dùng 25 cộng với số giờ măo là 4 tất sẽ là 25 + 4 = 29, trừ 8 ta có 29 : 8 = 3 lần, dư 5. Số dư 5 tương ứng với quẻ Tốn làm quẻ dưới, đặt ở dưới quẻ Càn. Càn là trời, Tốn là gió. Trời ở trên, gió ở dưới là Thiên Phong Cấu. Đó chính là trùng quái mà ta xem được. Lại dùng 29 chia 6 tất sẽ có: 29 : 6 = 4 lần, dư 5. Số dư 5, hào đối ứng là hào thứ 5 của quẻ Cấu. Hào thứ 5 của quẻ Cấu là hào dương biến thành hào âm th́ được quẻ Đỉnh là biến quái.

Bốn hào trung gian của quẻ Cấu tương hỗ được hai quẻ Càn có ba vạch. 

Do đó, tiên sinh Khang Tiết nói với khách rằng: Kỳ lạ thật đấy, những đoá mẫu đơn nở đẹp này vào giờ ngọ trưa ngày mai sẽ bị ngựa xéo nát hết mất thôi.

Khách hoảng hốt không tin.

Quả nhiên, vào giờ ngọ ngày hôm sau, có một vị đại quan quyền quư đến xem hoa mẫu đơn, thế rồi hai con ngựa cắn nhau chạy lung tung vào vườn hoa, bao nhiêu hoa mẫu đơn đều bị ngựa xéo nát hết cả.

Tại sao vây? Bởi v́, quẻ trên của quẻ Cấu là Càn. Càn là kim. Quẻ dưới là Tốn. Tốn là mộc. Kim khắc mộc. Quẻ Tốn làm thể. Quẻ hỗ lại xuất hiện hai quẻ Càn. Kim khắc mộc của thể Tốn quá nhiều, trong quẻ điều không có tin tức của sinh phù, cho nên biết rơ mẫu đơn tất sẽ bị huỷ diệt.

Tại sao biết vào giờ ngọ? Hào biến được tượng của Ly đă nói rơ, cho nên có thể có dự đoán được chứng minh chính xác như đă thuật rơ ở trên kia.

Quay trở về đầu Xem Vovitu's Thông tin sơ lược T́m các bài viết đă gửi bởi Vovitu
 
Vovitu
Hội Viên
Hội Viên
Biểu tượng

Đă tham gia: 18 May 2010
Hiện giờ: Offline
Bài gửi: 713
Msg 40 of 127: Đă gửi: 26 July 2010 lúc 6:43am | Đă lưu IP Trích dẫn Vovitu

XEM NGƯỜI HÀNG XÓM GƠ CỬA

MƯỢN ĐỒ VẬT BAN ĐÊM

(Lân dạ khấu môn tá vật chiêm)

Xem bằng nghe âm thanh

(Hệ văn thanh chiêm lệ)

 

Đông tịch dậu thời, Tiên sinh phương ủng lư, hữu khấu môn giả, sơ khấu nhất thanh nhi chỉ, kế nhi hữu ngũ thanh, thả vân tá vật. Tiên sinh lệnh vật ngôn, lệnh kỳ tử chiêm chi, thí sơ tá hà vật. Dĩ nhất thanh thuộc vi Càn, vi thượng quái. Dĩ ngũ thanh thuộc Tốn vi hạ quái. Hựu dĩ nhất Càn, ngũ Tốn cộng lục số, gia dậu thời thập số, cộng đắc thập lục số. Dĩ lục trừ chi, nhị lục nhất thập nhị. Đắc Thiên Phong Cấu, đệ tứ hào biến đắc Tốn quái. Hỗ kiến trùng Càn. Quái trung tam Càn – kim, nhi Tốn mộc vi kim mộc chi vật dă. Hựu dĩ Càn kim đoản nhi Tốn thâm trường, thị tá phủ dă.

Tử năi đoán viết: Kim đoản mộc trường giả khí dă, sở tá sử dă.

Tiên sinh viết: Phi dă, tất phủ dă.

Văn chi quả tá phủ. Kỳ tử vấn hà cố.

Tiên sinh viết: Khởi số hựu tu minh lư. Dĩ quái suy chi, phủ diệc khả dă, sử diệc khả dă. Dĩ lư suy chi, tịch văn an dụng sử, tất tá phủ. Cái phủ thiết ư phách sài chi dụng nhĩ.

Suy số hựu tu minh lư vi bốc chiêm chi thiết yếu dă. Cái số bất suy lư, thị bất đắc giả. Số học giả chí chi.

Dịch:

Vào giờ dậu một tối mùa đông, Thiệu Khang Tiết tiên sinh vừa mới ngồi xuống bên bếp ḷ sưởi, th́ bỗng có tiếng người gơ cửa. Bắt đầu gơ 1 tiếng rồi dừng lại, tiếp đó lại gơ liền 5 tiếng. Thiệu tiên sinh bảo người gơ cửa chớ có nói mục đích đến v́ việc ǵ, để người con trai của tiên sinh đoán một quẻ cho người gơ cửa, xem ư ông ta muốn mượn một vật ǵ.

Dùng số 1 chỉ cho một tiếng đối ứng là quẻ Càn làm quẻ trên. Dùng số 5 chỉ 5 tiếng, đối ứng với 5 là quẻ Tốn làm quẻ dưới. Lại dùng số 1 của quẻ Càn với số 5 của quẻ Tốn cộng thêm với số 10 giờ dậu tất có 1 + 5 + 10 = 16.    

Dùng 16 chia 6 tất sẽ có 16 : 6 = 2 lần, dư 4.

Quẻ Càn trên, quẻ Tốn dưới tất là Thiên Phong Cấu. Hào thứ tư của quẻ Cấu dương hào biến thành âm hào, tất sẽ là quẻ Tốn trên Tốn dưới, được quẻ biến. Bốn hào giữa của quẻ Cấu, hỗ thể tất sẽ được quẻ hỗ là quẻ Càn. Quẻ Càn hỗ dưới là hai quẻ Càn. Một quẻ Càn trong quẻ gốc hợp lại liền có 3 quẻ Càn  kim, hai quẻ Tốn mộc sẽ là mộc ở trong. Kim trong quẻ Càn ngắn, mộc trong quẻ tốn dài, nên xác định là đến mượn búa.

Người con trai của Thiệu Khang Tiết đoán: “Kim ngắn”, “mộc dài” là đồ vật dùng trong sản xuất, vật mà người đó muốn mượn là “cái cuốc”.

Thiệu Khang Tiết nói: Không đúng! Nhất định là búa.

Liền hỏi người tới mượn. Quả nhiên người ấy mượn búa.

Người con Thiệu Khang Tiết hỏi nguyên nhân nào. Thiệu Khang Tiết nói:

- Đoán số cần biết rơ sự lư. Dùng quẻ để suy đoán th́ có thể là búa, cũng có thể là cuốc. Dùng lư để suy đoán, ban đêm họ mượn cuốc để làm ǵ? Tất nhiên là họ mượn búa. Có lẽ chỉ là việc họ cần bổ củi đêm đó thôi.

Đối với việc đoán số cần phải cắt nghĩa rơ ràng nguồn gốc lư của sự vật. Đó là nguyên tắc quan trọng trong việc suy đoán bốc quẻ. Đại để là số không lấy lư để suy th́ không thấy được sự bí mật, lắt léo riêng của công việc suy đoán sự việc.

Con người làm số học cần phải ghi nhớ kỹ lưỡng điều đó.   

Quay trở về đầu Xem Vovitu's Thông tin sơ lược T́m các bài viết đă gửi bởi Vovitu
 

<< Trước Trang of 7 Kế tiếp >>
  Gửi trả lời Gửi bài mới
Bản để in Bản để in

Chuyển diễn đàn
Bạn không thể gửi bài mới
Bạn không thể trả lời cho các chủ đề
Bạn không thể xóa bài viết
Bạn không thể sửa chữa bài viết
Bạn không thể tạo các cuộc thăm ḍ ư kiến
Bạn không thể bỏ phiếu cho các cuộc thăm ḍTrang này đă được tạo ra trong 1.7422 giây.
Google
 
Web tuvilyso.comDIỄN ĐÀN NÀY ĐĂ ĐÓNG CỬA, TẤT CẢ HỘI VIÊN SINH HOẠT TẠI TUVILYSO.ORGBản quyền © 2002-2010 của Tử Vi Lý Số

Copyright © 2002-2010 TUVILYSO