Đăng nhập nhanh
Mạnh Thường Quân
  Bảo Trợ
  H́nh Ảnh Từ Thiện
Chức Năng
  Diễn Đàn
  Thông tin mới
  Đang thảo luận
  Hội viên
  Tìm Kiếm
  Tham gia
  Đăng nhập
Diễn Đàn
Thông Tin
  Thông Báo
  Báo Tin
  Liên Lạc Ban Điều Hành
Nhờ Xem Số
  Coi Tử Vi
  Coi Tử Bình
  Coi Địa Lý
  Nhờ Coi Quẻ
  Nhờ Coi Ngày
Nghiên Cứu và
Thảo Luận

  Tử Vi
  Tử Bình
  Kinh Dịch
  Mai Hoa Dịch Số
  Qủy Cốc Toán Mệnh
  Địa Lý Phong Thủy
  Nhân Tướng Học
  Bói Bài
  Đoán Điềm Giải Mộng
  Khoa Học Huyền Bí
  Thái Ất - Độn Giáp
  Y Dược
Lớp Học
  Ghi Danh Học
  Lớp Dịch và Phong Thủy 3
Kỹ Thuật
  Hỗ Trợ Kỹ Thuật
Thư Viện
  Tủ Sách
  Bài Viết Chọn Lọc
Linh Tinh
  Linh Tinh
  Giải Trí
  Vườn Thơ
Trình
  Quỷ Cốc Toán Mệnh
  Căn Duyên Tiền Định
  Tử Vi
  Tử Bình
  Đổi Lịch
Nhập Chữ Việt
 Hướng dẫn sử dụng

 Kiểu 
 Cở    
Links
  VietShare.com
  Thư Viện Toàn Cầu
  Lịch Âm Dương
  Lý Số Việt Nam
  Tin Việt Online
Online
 57 khách và 0 hội viên:

Họ đang làm gì?
  Lịch
Tích cực nhất
chindonco (3250)
hiendde (2589)
HoaCai01 (2277)
vothienkhong (1807)
dinhvantan (934)
ryan88 (805)
Vovitu (713)
ruavang (691)
lancongtu (667)
TranNhatThanh (644)
Hội viên mới
redlee (0)
dautranhsinhton (0)
Chieu Tim1234 (1)
huyent.nguyen (0)
tamsuhocdao (0)
henytran2708 (0)
thuanhai_bgm (0)
Longthienson (0)
thuyenktc (0)
liemnhi (0)
Thống Kê
Trang đã được xem

lượt kể từ ngày 05/18/2010
Mai Hoa Dịch Số
 TUVILYSO.net : Mai Hoa Dịch Số
Tựa đề Chủ đề: MAI HOA DỊCH SÔ - THIỆU KHANG TIẾT Gửi trả lời  Gửi bài mới 
Tác giả
Bài viết << Chủ đề trước | Chủ đề kế tiếp >>
Vovitu
Hội Viên
Hội Viên
Biểu tượng

Đă tham gia: 18 May 2010
Hiện giờ: Offline
Bài gửi: 713
Msg 121 of 127: Đă gửi: 17 September 2010 lúc 6:38am | Đă lưu IP Trích dẫn Vovitu

BÍ QUYẾT VỀ THỂ DỤNG VƯỢNG SUY

(Thể dụng vượng suy chi quyết)

 

Phàm thể quái nghi thừa vượng, khắc thể chi quái nghi suy. Như xuân mộc, hạ hỏa, thu kim, đông thủy, tứ quư chi nguyệt thổ, thử đắc lệnh chi quái, thừa vượng chi khí. Tuy hữu tha quái khắc chi, diệc vô đại hại. Dụng hỗ biến quái, thừa vượng giai cát.

Đăn bất yếu khắc thể chi khí vượng, nhi thể quái khí suy thị bất cát chi chiêm. Chiêm giả do thử, nhược vấn bệnh tất tử, vấn tụng tất bại. Nhược phi vấn bệnh dữ tụng nhi thường chiêm, tắc pḥng hữu quan bệnh chi sự.

Mạt lâm kỳ kỳ, tại vu khắc thể quái khí chi nguyệt nhật dă. Nhược quái thể vượng nhi phục hữu sanh thể chi quái, cát sự chi lai, khả khắc kỳ nhi chí hỹ. Nhược nội quái ngoại quái hữu sanh phù thể giả, thể quái tuy suy, diệc vô đại ngại dă. nội quái tịnh vô sanh thể, tuy thể chi quái đảng đa, giai thị suy quái, chung bất cát dă. Cố thể dụng chi quái, tất tu tường kỳ thịnh suy dă.

Dịch:

Phàm quẻ Thể phải vượng, khắc quẻ Thể phải suy. Như mùa Xuân thuộc Mộc, Hạ thuộc Hỏa, Thu thuộc kim, Đông thuộc Thủy, bốn tháng tứ quư thuộc Thổ, quẻ được lệnh như vậy gọi là được vượng khí. Nếu vượng mà vượng có quẻ khác khắc th́ cũng không có hại nhiều. Dụng quái, Hổ quái, Biến quái mà vượng th́ tốt.

Chẳng những không nên có khí vượng của quẻ khắc Thể, mà khí của quẻ Thể suy th́ cũng không tốt được. Chiêm quẻ nếu gặp phải như vậy th́ ví như chiêm bịnh, ắt phải chết, chiêm việc kiện tụng sự ắt phải thất bại. Nếu không phải là chiêm bịnh hay chiêm tụng sự mà là chiêm việc b́nh thường đi nữa, th́ cũng phải đề pḥng bịnh hoạn, quan tai.

Muốn biết nhật kỳ xảy ra, hay gặp phải th́ cứ xét ngay khí quái của quẻ khắc Thể, tức ta lấy thời kỳ đó vậy. Trái lại, khí của quái Thể vượng, mà khí của quẻ sinh Thể lại vượng nữa, th́ sự việc rất tốt, mau chóng thành đạt. Muốn t́m cái sự xuất phát lúc nào, cứ xét ngày giờ của quẻ sinh Thể là biết. Nhược bằng Nội quái và Ngoại quái có nhiều cách sinh Thể, mà Thể quái tuy là suy th́ cũng không hại lắm. Nếu nội, Ngoại đều không có quẻ sinh Thể, tuy là Thể quái có nhiều quẻ đồng hành với Thể (thuộc vào hành nào đó, giống như hành ở Thể quái) là suy quái vậy, rốt cuộc cũng không được tốt.

V́ lẽ ấy, cho nên Thể, Dụng cần phải xét thịnh suy cho tinh tường.

Quay trở về đầu Xem Vovitu's Thông tin sơ lược T́m các bài viết đă gửi bởi Vovitu
 
Vovitu
Hội Viên
Hội Viên
Biểu tượng

Đă tham gia: 18 May 2010
Hiện giờ: Offline
Bài gửi: 713
Msg 122 of 127: Đă gửi: 18 September 2010 lúc 9:27am | Đă lưu IP Trích dẫn Vovitu

BÍ QUYẾT VỀ THỂ DỤNG ĐỘNG TĨNH

(Thể dụng động tĩnh chi quyết)

Chiêm quái thể dụng hỗ biến kư phân, tất dĩ nội quái chi quái sát kỳ động bất động. Bất động bất chiêm, diệc bất đoán. Kỳ cát hung hối lận, sanh hồ động dă. Dĩ thể quái vi tĩnh, hỗ quái vi tĩnh, dụng quái biến quái tắc động dă, thử nội quái chi động tĩnh dă. Dĩ ngoại quái ngôn chi, phương ứng chi quái, thiên th́ địa lư chi quái, ứng giai tĩnh. Nhược nhân sự chi ứng, khí vật chi loại, tắc hữu động giả hỹ. Khí vật bổn tĩnh, nhân tŕ kỳ khí vật nhi lai, tắc động hỹ. Nhược Càn mă, Khôn ngưu, giai động giả dă, cái thủy chi tỉnh chiểu, thổ chi sơn nham thạch, giai tĩnh dă, nhân cấp thủy đam thủy nhi tiền, thủy chi động dă. Hựu hữu nhân tŕ thạch phụ thổ nhi tiền, thổ chi động dă. Dữ ngoại quái chi ứng, quan kỳ động tĩnh nhi thẩm kỳ cát hung, động nhi cát giả, ứng chi tốc; động nhi hung giả, ứng hung chi tốc; bất động nhi ứng giả, cát hung vị kiến dă. Thử tắc ngoại ứng thể dụng chi động tĩnh dă. 

 Nhược phu khởi quái chi động tĩnh, diệc dĩ ngă chi trung tĩnh nhi quan kỳ động giả nhi chiêm chi. Như tước chi tranh trụy, như ngưu kê chi ai minh, như khô mộc chi trụy, giai vật chi động giả, ngă dĩ tĩnh nhi chiêm chi dă.

Hựu nhược ngă tọa, tắc sự ứng chi tŕ; ngă hành nhi sự ứng chi tốc; ngă lập tức bán tŕ bán tốc, thử giai động tĩnh chi lư dă.

Dịch:

Phàm chiêm quẻ, quẻ đă bày ra rồi, và đă phân định Hổ, Biến, Thể, Dụng rồi phải lấy cả Nội, Ngoại quái mà xem có động hay không động, chẳng động th́ chẳng xem. Sự cát hung, hối lận đó là do động mà sinh ra. Quẻ Thể là tịnh, quẻ Hổ cũng tịnh, quẻ Dụng, quẻ Biến đều động hết, ấy là động tịnh bên trong quẻ. Lấy ngoài quẻ mà nói, th́ phương ứng, thiên thời ứng, địa lư ứng cũng là tịnh hết, c̣n nhân sự ứng, khí vật ứng lại thuộc về động. Khí vật vốn bản chất là tịnh, nếu người cầm khí vật mà tới, tức là động. Như Càn là ngựa, Khôn là ḅ, trâu đều là động. Nước ở giếng, ao, đá đất ở núi đều là tịnh, nếu có người múc, gánh nước đó và có người đem hay chở đất đá đó, th́ tất nhiên nước, đá đất đó phải động cho nên phải nhờ ứng của bên ngoài quẻ.

Xét cái động mà đoán cát hung, sự động đó là triệu tốt, là sự việc tốt th́ sẽ ứng rất nhanh; sự động đó mà hung th́ sự xấu cũng ứng rất mau. Không thấy động mà ứng, th́ sự việc chưa thấy được cát hung. Ây là ngoại ứng Thể Dụng động tịnh vậy.

Chiếu theo quẻ động tịnh, như ta chiêm quẻ, tức là ta tịnh, mà xét đoán cái động của sự việc. Như trên toán Mai Hoa, thấy hai chim sẻ tranh nhau đậu xuống cành, bị rớt xuống đất; con ḅ rống, con gà gáy, tiếng kêu, tiếng gáy tỏ ra bi thảm; như cây khô bị găy đều là vật bị động hết, ta dùng cái tịnh của ta mà xét đoán.

Lại như ta ngồi là ứng chậm, ta đi là ứng mau, ta đứng th́ nửa mau nửa chậm, ấy đều là cái lư động tịnh vậy.

Quay trở về đầu Xem Vovitu's Thông tin sơ lược T́m các bài viết đă gửi bởi Vovitu
 
Vovitu
Hội Viên
Hội Viên
Biểu tượng

Đă tham gia: 18 May 2010
Hiện giờ: Offline
Bài gửi: 713
Msg 123 of 127: Đă gửi: 18 September 2010 lúc 9:29am | Đă lưu IP Trích dẫn Vovitu

BÍ QUYẾT NGỒI CHIÊM BỐC

(Chiêm bốc tọa đoan chi quyết)

Tọa đoan giả, dĩ ngă chi sở tọa vi trung, bát vị liệt vu bát phương, chiêm quái quyết đoán chi. Tu hư tâm đăi ứng, tọa nhi đoan chi, sát kỳ bát quái bát phương ứng triệu, dĩ vi chiêm bốc sự đoan chi ứng. Tùy kỳ bát quái hữu sanh khắc chi ứng giả, dĩ định sở chiêm chi gia cát hung dă.  

Như Càn thượng hữu thổ sanh chi, hoặc Càn cung hữu chư cát triệu, tắc tôn trưởng lăo nhân phân thượng, kiến cát khánh đích sự t́nh. Nhược Càn thượng hữu hỏa khắc chi, hoặc hữu hung triệu, tắc chủ trưởng thượng lăo nhân hữu ưu.  

Khôn thượng hữu hỏa sanh chi, hoặc Khôn thượng hữu cát triệu, tắc chủ mẫu thân phân thượng, hoặc chủ âm nhân hữu cát lợi chi hỷ. Khôn cung kiến khắc, hoặc hữu hung triệu, tắc chủ lăo mẫu âm nhân hữu tai ách.  

Chấn cung hữu thủy sanh chi, kiến đông phương Chấn cung hữu cát triệu, tắc hỷ tại trưởng tử trưởng tôn, kiến khắc hoặc kiến hung, tắc trưởng tử trưởng tôn bất lợi.  

Khảm cung nghi kiến ngũ kim, cập hữu cát lợi chi triệu, tắc hỷ tại trung nam chi vị, nhược thổ khắc, nhược kiến hung, tắc ưu tại trung nam hỹ.  

Ly cung hỉ mộc sanh chi, hoặc hữu khả hỉ chi ứng, tắc trung nữ hữu hỉ; nhược kiến khắc, hoặc kiến hung, tắc trung nữ hữu ách hỹ.  

Cấn vị thiếu nam chi vị, nghi hỏa sanh chi, kiến cát tắc thiếu nam chi hỉ. Nhược kiến khắc, hoặc kiến hung, tắc tai cập thiếu nam. Vấn sản, tất hữu bất dục.  

Đoài vi thiếu nữ, thổ nghi sanh chi, kiến cát tắc thiếu nữ hữu hỉ, hoặc hữu hoan du chi sự.

Nhược vấn bệnh, như Càn quái thụ khắc, bệnh tại đầu. Khôn cung kiến khắc, bệnh tại phúc, thôi chi Chấn túc, Tốn cổ, Ly mục, Khảm nhĩ cập huyết, Cấn thủ chỉ, Đoài khẩu xỉ, vu kỳ khắc giả, định kiến kỳ bệnh.  

Chí vu bát đoan chi trung, hữu kỳ chiêm xảo bốc giả, tắc tại hồ nhân.

Thử dẫn kỳ đoan vi chi lệ dă

Dịch:

Tọa đoan nghĩa là lấy chỗ ta ngồi là chính giữa, bát vị bày ra tám phương để quyết đoán khi xem quẻ. Nên giữ cái tâm của ḿnh “trống rỗng”, ngồi mà đoán, xem kỷ tám phương bát quái ứng điềm ǵ mà đoán theo sự ứng đó. Tùy theo bát quái đó sinh khắc như thế nào mà định cát hung của người. 

- Cung Càn có thổ sinh, hoặc cung Càn có triệu tốt, th́ bậc tôn trưởng, người già có hỷ sự. Nếu quẻ Càn có hỏa khắc, hoặc triệu hung, ắt bậc tôn trưởng, người già chắc có sự buồn.

- Cung Khôn có hỏa sinh, hoặc cung Khôn có triệu tốt, th́ mẫu thân hoặc chủ đàn bà có sự vui mừng. Khôn cung thấy khắc hoặc có triệu hung, th́ chủ mẹ già, đàn bà có tai ách.

- Cung Chấn có thủy sinh và phương đông Chấn cũng có triệu tốt, chỉ sự vui thuộc về trưởng tử, trưởng tôn. Nếu thấy khắc hoặc thấy hung triệu, trưởng tử, trưởng tôn sẽ bất lợi.

- Cung Khảm nếu thấy ngũ kim hoặc cát triệu, chỉ người trung nam có lợi. Nếu thấy thổ khắc hoặc thấy hung triệu, người trung nam có sự ưu phiền.

- Cung Ly tốt nhất là gặp mộc sinh, hoặc được cát triệu th́ trung nữ có sự vui. Nếu gặp khắc hoặc thấy hung triệu, người trung nữ bị tai ách.

- Cung Cấn thuộc về thiếu nam, gặp được hỏa sinh, hoặc thấy cát triệu th́ tốt cho người thiếu nam. Nếu gặp khắc lại gặp hung triệu, người thiếu nam bị tai ách, nếu xem về sinh sản chắc không nuôi được.Sửa lại bởi Vovitu : 18 September 2010 lúc 9:46am
Quay trở về đầu Xem Vovitu's Thông tin sơ lược T́m các bài viết đă gửi bởi Vovitu
 
Vovitu
Hội Viên
Hội Viên
Biểu tượng

Đă tham gia: 18 May 2010
Hiện giờ: Offline
Bài gửi: 713
Msg 124 of 127: Đă gửi: 27 November 2010 lúc 7:25pm | Đă lưu IP Trích dẫn Vovitu

BÍ QUYẾT CỦA CHIÊM BỐC KHẮC ỨNG

(Chiêm bốc khắc ứng chi quyết)

Khắc ứng giả, sở vị khắc kỳ ứng nghiệm dă. Chiêm bốc chi đạo vô thử quyết, tắc cát hung thành bại chi sự, bất tri ứng dữ hà thời. Cố khắc ứng vi quái chi thiết yếu dă. Nhiên khắc tắc tối chuẩn, hữu dĩ số nhi khắc chi giả, hữu dĩ lư nhi khắc chi giả, giai yếu luận dă. Dĩ số nhi khắc kỳ, tất tường kỳ lư, như toán ốc trạch chi sơ sang, nam nữ chi thủy hôn, phần mộ chi phương táng, khí vật chi tân trí, câu dĩ niên nguyệt nhật thời, gia sự vật chi số nhi khởi quái. Quái thành, tắc vu thể hỗ dụng biến chi trung, thị toàn quái chi số, dĩ vi ước định chi kỳ, thẩm kỳ sự đoan chi tŕ tốc nhi khắc chi.

Như ốc trạch phần mộ, vĩnh cửu giả dă, ốc trạch tắc dĩ toàn quái chi số khắc kỳ kỳ. Như ốc trạch chi chung ứng, cái ốc trạch hữu hủ phôi chi kỳ dă. Phần mộ diệc hữu tổn phôi, nhiên chiêm mộ đăn chiêm cát hung, bất kế thành bại dă. Nam nữ chi hôn, viễn diệc bất quá số niên. Niên nội chi sự, toàn quái chi số khả quyết, hựu bất như ốc trạch chi cửu dă. Nhiên hôn nhân bất quá chiêm kỳ cát hung, bất tất khắc kỳ kỳ dă. Nhược cát hung chi kỳ, đăn dĩ sanh thể bỉ ḥa chi niên nguyệt vi cát kỳ, khắc thể chi niên nguyệt vi bất cát chi kỳ dă. Khí vật chi chiêm, tắc kim thạch chi chất chung viễn, thảo mộc chi chất chung bất cửu dă. Viễn giả, dĩ toàn quái chi số vi niên kỳ; cận giả, dĩ toàn quái chi số vi nguyệt kỳ; hựu cận giả, dĩ toàn quái chi số vi nhật kỳ dă. Như trí nghiễn, tắc toàn quái chi số vi tuế. Kế bút mặc diệc khả dĩ toàn quái vi tuế hồ? Bút mặc chi tiểu giả, dĩ nhật quái chi số khả dă. Thử khí vật khắc kỳ chi chiêm dă.

Như tiên thiên quan mai vu mẫu đơn nhị hoa, câu đán tịch chi sự, cố dĩ quái lư thôi, tắc bất tất quyết kỳ viễn nhật dă.

Như hậu thiên lăo niên, thiếu niên, kê, ngưu chi chiêm, dĩ phương quái vật quái chi số, hợp nhi kế chi. Lăo, thiếu, kê ngưu chi chiêm, diệc chỷ khả dĩ nhật kế chi. Nhược vĩnh cửu chi chiêm, tắc dĩ nhật vi nguyệt, dĩ nguyệt vi niên hỹ. Chiêm giả tường cát, tất hựu tầm thường chi chiêm sự khắc kỳ, tắc vu toàn quái trung tế quan sanh thể Chấn quái vi cát, ứng quyết kỳ khắc thể chi quái vi hung. Ứng chi kỳ viễn, tắc dĩ niên, cận tắc dĩ nguyệt, hựu cận tắc dĩ nhật dă.

Như vấn cầu danh, tắc Càn vi thể, khán quái trung hữu Khôn, Cấn, tắc đoán kỳ thần, tuất, sửu, mùi chi thổ nguyệt nhật. Cái Càn, Đoài kim thể dă, thử vi cát sự sanh thể chi ứng.

Nhược vấn bệnh, Càn quái vi thể, tắc khán quái trung hữu Ly, hựu khán quái trung vô Khôn, Cấn, cập hữu hung phạm, tắc đoán kỳ thể tử vu tỵ ngọ hỏa nhật, thử khắc thể vi hung sự chi kỳ dă. Hựu nhược vấn hành nhân, dĩ sanh thể chi nhật vi quy kỳ, vô sanh thể bỉ ḥa chi quái, tắc quy tất tŕ. Lệ giả, cụ nan tẫn tái, học giả thẩm yên.

Dịch:

Khắc Ứng có nghĩa là ứng nghiệm của khắc kỳ. Trong phép chiêm bốc nếu không có khắc ứng th́ không thể biết được thời kỳ, lúc nào các sự việc cát hung, thành bại, vậy cho nên khắc ứng rất cần thiết cho quẻ. Song le, sự khắc rất khó biện, có lúc dùng số để biện khắc, có lúc dùng lư mà biện khắc, đều phải cần bàn đến.

Dùng số mà đoán khắc kỳ ắt phải minh tường cái lư. Như bói xem gia trạch, lúc mới xây cất, nam nữ lúc mới kết hôn, phần mộ lúc mới chôn, đồ vật, vật dụng lúc mới sắm, đều lấy năm tháng ngày giờ khởi tạo, rồi gia số sự vật mà bố quẻ, đă thành quẻ rồi, xét xem thể Dụng, Hổ, Biến toàn quái mà ước định thời kỳ, như xét về sự đoán mau, chậm mà định kỳ.

Như nhà cửa, phần mộ là thuộc về trường cửu. Về nhà cửu phải lấy số của toàn quái mà định thời kỳ chung cuộc của ốc trạch, v́ ốc trạch cũng có thời kỳ hư hỏng. Phần mộ, cũng có thời kỳ hư hỏng. Tuy nhiên, chiêm về phần mộ chỉ xem cho biết tốt xấu thôi chứ không có định thời kỳ hư hỏng.

Về hôn nhân lâu dài cũng chẳng qua niên số của quẻ. Lấy toàn quái mà đoán, lâu cũng bằng sự trường cửu của ốc trạch vậy. Tuy nhiên, xem hôn nhân là chỉ muốn biết sự tốt xấu mà thôi, chứ không định thời kỳ. Ví bằng muốn biết kỳ tốt xấu th́ lấy năm, tháng của quẻ sinh Thể hay tỵ ḥa mà định thời kỳ tốt và lấy năm tháng của quẻ khắc Thể mà định thời kỳ không tốt.

Chiêm khí vật như đất đá là chất trường cửu, loài thảo mộc thuộc loại ít lâu bền; lâu th́ lấy số toàn quái làm niên kỳ, c̣n ít lâu th́ lấy số toàn quái làm nguyệt kỳ và ít lâu hơn nữa th́ lấy số toàn quái làm nhật kỳ.

Như cái nghiên mài mực, th́ lấy số toàn quái kể niên kỳ, chí như cái bút mực không lẽ cũng lấy số toàn quái mà kể năm sao? Phải kể là nhật kỳ mới được, như thế gọi là định kỳ, khắc ứng cho đồ vật.

Thiệu Khang Tiết tiên sinh xem Mai và Mẫu đơn, là loài hoa thuộc loại sớm nở chiều tàn, cho nên lấy lư mà suy, th́ chẳng có thể nói sự lâu bền dài ngày được.

Lại như ở quẻ hậu thiên, lăo nhân, thiếu niên, gà gáy, ḅ rống, dùng phương quái hợp với vạn vật quái số mà đoán. Các sự vật như lăo nhân, thiếu niên, gà gáy, ḅ rống, đều cũng lấy nhật kỳ mà đoán thôi. Ví như chiêm sự vật ǵ về loại trường cửu, lấy ngày làm tháng, lấy tháng làm năm.

Như chiêm về những việc không quan trọng mà muốn biết rơ cái sự, muốn định khắc kỳ th́ lấy số toàn quái, xét cho kỹ càng, lấy quẻ sinh Thể để định kỳ cát ứng, lấy quẻ khắc Thể định kỳ hung ứng, xa th́ lấy số toàn quái kể năm, gần th́ lấy số ṭan quái kể tháng, c̣n gần nữa th́ lấy số toàn quái mà kể ngày.

Như chiêm cầu danh, nếu Càn là Thể quái, xem trong quẻ có Khôn, Cấn, th́ đoán tháng ngày Th́n, Tuất, Sửu, Mùi, v́ Càn, Đoài thuộc Kim là Thể, là ứng sinh Thể. Ấy gọi là cát sự.

Lại ví như chiêm bịnh, nếu Càn là Thể quái, xem trong quẻ có Ly thuộc hỏa, trong quẻ không có Khôn, Cấn, tức là quẻ sinh Thể, nếu c̣n phạm thêm hung triệu nữa, đoán người bệnh phải chết vào ngày Tư Ngọ hoặc hỏa nhật, như vậy gọi là khắc Thể, ấy là kỳ hung của sự.

C̣n như chiêm về hành nhân, lấy ngày của quẻ sinh Thể làm ngày trở về; không có ngày của quẻ sinh Thể và không có ngày của quẻ tỵ ḥa, th́ ngày về ắt chậm.

Nói theo luật lệ trên th́ hoàn toàn khó tả cho hết. Học giả hăy khảo xét kỹ càng.

Quay trở về đầu Xem Vovitu's Thông tin sơ lược T́m các bài viết đă gửi bởi Vovitu
 
Vovitu
Hội Viên
Hội Viên
Biểu tượng

Đă tham gia: 18 May 2010
Hiện giờ: Offline
Bài gửi: 713
Msg 125 of 127: Đă gửi: 28 November 2010 lúc 5:07am | Đă lưu IP Trích dẫn Vovitu

BÀI PHÚ VỀ VẠN VẬT

(Vạn vật phú)

Nhân bẩm âm dương, quái phân tiên hậu.

Đạt th́ vụ giả, cận thủ chư thân, viễn thủ chư vật.

Quan vật Lư giả, tĩnh tắc hồ địa, động tắc hồ thiên.

Nguyên phu vạn vật hữu số, dịch số vô cùng.

Động tĩnh khả tri, bất xuất vu huyền thiên chi ngoại.

Cát hung tất kiến, mạc đào hồ hào tượng chi trung.

Vị thành quái chi tiền, tất hư tâm nhi cầu ứng;

Kư thành quái dĩ hậu, phục quan khắc ứng dĩ vi đoán.

Thanh âm ngôn ngữ, bàng nhân sấm triệu,

Đương ngộ hành ảnh văng lai, ngă tâm chỷ thật giai thị,

Cực kỳ lục hào dĩ định, tam thiên kư sanh,

Thủy tầm quái tượng chi đoan, chung trắc khắc ứng chi lư,

Tất tu bằng ngă nhỹ mục chi văn kiến.

Vị thành quái nhi văn kiến chi, năi dĩ sanh chi sự,

Kư định quái nhi quan sát chi, năi vị lai chi ky.

Hoặc văn hà xử huyên nháo, chủ hữu đẩu tranh;

Hoặc thính thử gian tiếu ngữ, tất phùng cát khánh.

Kiến phụ đề thán, kỳ gia âm tiểu hữu tai;

Đông chí quân lai, tất hữu quan ti từ tụng.

Hoặc phùng gia tỏa nhi gia tỏa lâm thân;

Thảng ngộ tiên trượng nhi tiên trượng tất chí.

Nhược đồ nhi phụ nhục, thử vi cốt nhục hữu tai;

Thảng phùng huyết quang, nhi hựu khủng tai vu tư súc,

Sư vu dược nhị, bệnh hoạn lâm môn.

Kiến bí tắc hữu phạm gia tiên, phùng tửu tắc khiếm thần nguyện.

Âm nhân chí tắc nữ tử hữu ách, dương nhân chí tắc nam tử đương tai.

Hựu tu bát quái trung phân, bất khả nhất lệ nhi luận.

Quái cát nhi hào tượng hựu cát, họa hại chung vô;

Quái hung nhi hào triệu diệc hung, họa hại nan miễn.

Phi ma đái hiếu, tất nhiên hiếu phục lâm đầu;

Tŕ trượng nhi hào, định chủ hào khấp măn thất.

Kỳ nhân ưu, chung thị vi ưu;kỳ nhân hỷ, chung thị vi hỷ.

Cố đương quan sắc sát hành, dĩ vi quyết ư đoán tâm.

Kỳ hoặc cổ nhạc thanh huyên, hựu kiến tửu bôi khí mănh,

Nhược bất nghênh hôn thú giá, định tu hội khách yến hàm.

Dục tri ứng vu hà nhật, tu quan hào tượng trị số,

Tốn ngũ nhật nhi Khôn bát nhật, Ly tam triêu nhi Khảm lục triêu.

Ứng viễn, tắc toàn quái tương đồng;

Ứng cận, tắc các th́ các đoán,

Giả như thiên địa phủ quái, thượng thiên nhất nhi hạ địa bát,

Thiết nhược trạch hỏa cách quái, thượng Đoài nhị nhi hạ Ly tam,

Y thử loại thôi, vạn vô nhất thất.

Thử nhân vật chi triệu, sát chi khả thôi dă.

Cập kỳ điểu thú chi ứng, nhưng nghiệm chi hữu chuẩn,

Tước táo nhi hỷ sắc dĩ động, nha minh nhi họa sự tương lai.

Ngưu dương trư khuyển chi loại, nhật thần bất kiến,

Kim nhật ngộ chi, lục súc hữu tổn.

Mộc nhật kiến trư, dưỡng trư tất thành,

Canh nhật kiến kê minh, đinh nhật kiến dương quá,

Thử năi hung nhận chi sát.

Dĩ nhật trị mă lai,

Nhâm nhật hữu trư quá, thử giai thực lộc chi triệu.

Kiến cát triệu nhi bách sự hanh thông, phùng hung sấm nhi chư sự trở trệ.

Hoặc nhược cầu tài vấn lợi, tu bằng khắc ứng.

Dĩ ngôn quỹ tương vi tàng tài chi dụng, thằng tác vi xuyên tiễn chi vật.

Phùng kim bạch bảo hóa chi loại, lư tất hữu thành,

Ngộ đao nhận kiếm cụ chi khí, tổn tắc vô ích,

Hựu khán nguyên quái, bất khả chấp nhất.

Phùng tài nhi hữu tài, vô tài diệc vô ích.

Phàm vật thành khí, phương hệ đắc toàn,

Khuyết tổn phá toái, hữu chi bất túc.

Hoặc vấn hôn nhân, lư diệc tương tự.

Vật đoàn viên, chỷ nhật nhi thành;

Vật phá tổn, trung đồ trở chiết.

Thử hựu thị nhất gia.

Văn áo tư lư minh, vạn sự chiêu nhiên.  

Phùng tử thán chủ ưu, chiết mạch chủ bi.

Mễ tất kỳ, đậu tất thương.

Mạt dữ hài, vạn sự ḥa hài;

Kỳ dữ dược, dữ nhân kỳ ước.

Phủ cứ tất hữu tu tạo, lương trữ tất hữu viễn hành.

Văn cầm minh, mưu sự hư thuyết;

Thính cổ thanh, giao dịch không hư.

Thức mục nhuận tiệp, nội hữu khốc khấp chi sự;

Tŕ đao kiến huyết, ngoại hữu cổ độc chi giảng.

Khắc ứng kư minh, ẩm thực đồng đoán.

Kiến thủy vi ẩm thực tửu thang, ngộ hỏa vi tiên pháo khảo chích.

Kiến mễ vi nhất phạn chi đắc, đề hồ vi chước bôi chi lễ.

Thủy năi ngư hạ thủy trung vật vị, thổ năi ngưu dương thổ nội thái sơ.

Khương diện vi lục tân tân khổ vị lạt canh, đao châm năi đổng tinh mỹ vị.

Thử tam thiên chi khắc ứng, vạn vật chi xu ky.

Năng đạt thử giả, thượng kỳ bí chi.

Dịch:

Người có âm dương, quẻ chia tiền hậu

Gần lấy thân, xa lấy vật, ấy đạo mới thành

Vật lư chỉ rằng, tĩnh ở đất mà trời th́ động

Vạn vật có số, Dịch số biến hóa vô cùng

Động tĩnh phải tường, cơ trời khôn vượt

Dữ lành phải tỏ hết phép tượng hào

Khi quẻ chưa thành phải hư tâm cầu ứng

Quẻ đă thành rồi, tất xem khắc ứng mà suy

Âm thanh, tiếng nói tên người đều là điềm báo

Gặp h́nh ảnh lại qua do tự ḷng ḿnh

Khi lục hào đă định, tam thiên cùng sinh ra vậy

T́m đầu cuối quẻ tượng, đoán ra khắc ứng mới nên

Quẻ báo điềm lành, miền vui ắt đến

Nếu là điềm dữ, báo nỗi buồn lo

Muốn biết việc của người, phải bằng tai nghe mắt thấy

Khi chưa thành quẻ, nghe thấy điều ǵ phải định

Có quẻ rồi, xét xem vẫn là chưa tới thời cơ

Nơi nào rắc rối ồn ào, ấy là nơi tranh cạnh

Đâu vui vẻ nói cười, chốn ấy ắt có điềm lành

Đàn bà gào khóc là trong nhà có điều oan khuất

Từ phương Đông lính đến, ắt là có chuyện kiện thưa

Gặp gông cùm là điềm báo thân sắp tù tội

Thấy gậy roi chắc rồi sẽ bị đập đánh

Thấy đồ tể thịt xương đầy gánh tất có nạn bị thương

Gặp máu tươi sẽ có tai nạn gây ra v́ súc vật

Gặp thầy đồng cốt, thầy thuốc tất có bệnh lan tràn

Nghe lời nói nịnh, ắt phạm gia tiên

Nếu thấy rượu th́ biết sai lời thần linh

Đàn bà đến nữ nhân thọ ách

Đàn ông vào nam tử mang tai

Cần biết chung trong tám quẻ

Không bất cứ riêng luận quẻ nào

Quẻ lành hào tượng cũng lành, lo ǵ hoạn nạn

Quẻ dữ điềm báo sẽ hung, tránh đâu cho khỏi cái tai ương

Gặp người mặc áo tang, tất có việc hiếu phục

Cầm gậy ra lệnh, ắt nhà đầy tiếng khóc

Thấy người buồn chủ cũng đeo sầu

Thấy người vui ắt chủ có niềm vui sắp đến

Vậy phải nh́n mặt, xem h́nh mà quyết đoán ư tâm

Gặp người vừa đánh trống vừa reo, thấy rượu trong ṿ trong chén

Phi nghênh hôn cưới hỏi, ắt là tiếp khách mừng vui

Muốn biết ứng lúc nào, hăy xem tự số hào tượng

Mồng năm là Tốn, mồng tám là Khôn

Ngày ba Ly ngày sáu Khảm

Lại xem khắc ứng xa gần, hẳn cùng quẻ giống nhau

Điềm ứng gần, hẳn mọi quẻ cùng đoán

Như quẻ Thiên Địa Bỉ, trên Thiên một dưới Địa tám

Như quẻ Trạch Hỏa Cách trên Đoài hai dưới Ly ba

Cứ thế mà suy, muôn một nào có sai đâu

Điềm triệu của người vật cứ suy và từ quan sát

Th́ với chim với thú vẫn linh nghiệm như thần

Chim khách báo, niềm vui đă đến

Nghe tiếng quạ kêu, điềm báo điềm họa tai

Sáng ra chẳng thấy lợn chó trâu ḅ

Ngày kim gặp cảnh đó tất lục súc ốm đau

Ngày mộc gặp lợn, nuôi lợn tất thành

Ngày canh thấy gà gáy, ngày đinh thấy trâu qua, tất có chuyện giết chóc

Ngày tư có ngựa chạy đến, ngày nhâm có lợn qua, là điềm sắp có lộc to

Thấy điềm lành, trăm sự hanh thông, gặp điềm dữ mọi điều trắc trở

Muốn cầu tài lộc phải dựa vào khắc ứng làm đầu

Ḥm tủ cất tiền của, sợi dây để xâu tiền là vậy

Thấy vàng bạc, lúa, vật quư th́ nên

Thấy mác dao mâu kiếm ắt va vào nơi tổn hại

Phàm vật thành đồ, vuông th́ được vàng

Gặp đồ đứt vỡ rạn nứt, có nhưng rất ít

Về chuyện hôn nhân cũng vậy mà thôi

Vật vuông tṛn việc cũng vuông tṛn, vật hư hỏng giữa đường hư hỏng

Phải nghe phải thấy, sự lư rơ ràng trăm việc có sai đâu

Thấy củi than chủ lo âu, thấy lúa ngă chủ bi ai

Thấy gạo là tốt, thấy đậu tất thương

Thấy giày thấy dép chủ mọi việc nên

Thấy cờ, thấy thuốc, cùng người ước hẹn

Thấy búa, ŕu, cưa, đục ắt có việc tu tạo

Cơ trử lương thực là triệu đi xa

Nghe chim kêu mưu sự chỉ là nói hăo

Nghe tiếng trống, giao dịch hư không

Lau mặt, dụi mày là triệu khóc rống

Cầm dao thấy huyết, ngoài có trùng độc

Khắc ứng rơ ràng, ẩm thực phân minh

Gặp nước sẽ được rượu chè đánh chén

Gặp lửa tất có chuyện nấu nướng, rán xào

Gặp gạo hẳn là có cơm chắc chắn

Mang b́nh là dự tiệc rượu không sai

Thủy tức được ăn đồ cá tôm, hải vị

Thổ th́ được ăn thịt trâu dê và rau, miến canh.

Thấy dao chày đá, được ăn thịt nướng

Ấy là khắc ứng tam thiên, huyền vi vạn vật

Ai mà đạt được điều trên

Hăy nên ǵn giữ bí mậtSửa lại bởi Vovitu : 28 November 2010 lúc 5:58am
Quay trở về đầu Xem Vovitu's Thông tin sơ lược T́m các bài viết đă gửi bởi Vovitu
 
Vovitu
Hội Viên
Hội Viên
Biểu tượng

Đă tham gia: 18 May 2010
Hiện giờ: Offline
Bài gửi: 713
Msg 126 of 127: Đă gửi: 18 December 2010 lúc 2:18am | Đă lưu IP Trích dẫn Vovitu

PHẦN ĂN UỐNG

(Ẩm thực thiên)

  Phu Càn chi vi tượng dă, viên kiên nhi vị tân, thủ tượng hồ thủ, vi mă vi trư, thu đắc chi thực lộc thịnh, hạ đắc chi nhi thực lộc suy. Xuân vi thời tân chi vật. Thủy quả sơ thái chi chúc; đông vi lănh vật, cách túc chi thực. Hữu Khảm năi giang hồ hải vị, hữu thủy nhi sơ quả trân tu.  

Cấn vi thổ vật đồng phanh, Ly năi hỏa bàng tiên chích, thu vi giải, xuân vi mă. Phàm nội tất đa nhục, kỳ vị tất tân, thịnh hữu ngơa khí, bạn hữu kim tôn. Kỳ vu thái dă vi cần, kỳ vu vật dă đái vũ. Khắc xuất sanh hồi, thực tất nga áp. Sanh xuất khắc nhập, dă thái vô danh.  

Khôn kỳ vu Khôn dă, viễn khách chí, cố nhân lai, sở dụng tất ngơa khí, sở thực mễ quả chi vị. Tĩnh tắc lê tảo gia dụ, động tắc ngư hà tiên dương. Vô cốt nhục bô, sát diệc vi yêm tàng, tàng diệc vi đỗ tràng, ngộ khách tất phụ nhân, khắc thử tất chủ khẩu thiệt. Khắc xuất sanh hồi, năi sinh chi vị; khắc nhập sanh vật, năi tập vật chi phanh. kiến Càn, Đoài, tế thiết bạc phi; kiến Chấn, tốn nhi tân sanh cựu chử, kỳ sắc hắc hoàng, kỳ vị cam điềm, thủy hỏa tịnh chi, chưng ẩm nhi dĩ. Tứ thời giai vi mễ mạch chi vị, tất đái ma khương. Tử tế thôi tường, tất hữu nghiệm dă.  

Tốn chi vi quái, chủ văn thư giản ước chi gian, giảng luận chi tế, ngoại khách hôn nhân, cố nhân cựu giao. Hoặc chủ nguyên tín cận kỳ, kỳ sắc bạch thanh, kỳ tính khúc trực, kỳ vị toan, kỳ tượng trường. Đào Lư mộc qua, trai lạt tố thực, vi ngư vi kê, kỳ đậu kỳ diện, phi tể chí nhi đắc chi. Hữu Càn, Đoài, thực chi nhi chí bệnh, hữu khôn, đắc chi phi nan. Khảm vi sao thái sơ, Ly vi sao thái, đái Khảm vu trung, tửu thang kỳ thực. Kỳ vô sanh, bán trai bán huân. kỳ tại Cấn dă, hội lân lư, hữu quư nhân. thực vật bất đa, quát khẩu nhi dĩ. Kỳ kết dữu thái quả sơ, chước phạt vu san lâm đái tiết, hổ cẩu thỏ lộc, ngư bộ vơng la, mễ ma diện mạch. Khắc nhập tố thực, khắc xuất dương nhục. khắc nhập khẩu thiệt, thị phi âm tai, cực bất khả thực. Kỳ vị cam điềm, kỳ sắc huyền hoàng. Khảm vi thủy tượng dă, thủy cận tín chí hải nội, vị hương hữu tế lân, hoặc tứ túc, phàm viết thủy tộc, tất khả ẩm thực dă, hoặc văn tiêu cổ chi thanh, hoặc tại lễ nhạc chi sở, kỳ sắc hắc, kỳ vị hàm. khắc xuất ẩm tửu, sanh hồi thực ngư. vi thỷ vi mục, vi nhỹ vi huyết. canh thang vật vị, tửu thực thủy tương. Ngộ Ly nhi thuyết văn thư, phùng Càn nhi vi hải vị.  

Chấn chi vi quái, mộc chúc dă. tửu hữu sơ cuồng, hư khinh quái dị. Đại thụ chi quả, viên lâm chi sơ, kỳ sắc thanh nhi toan, kỳ số đa, hội khách thiểu. hoặc hữu? xú chi khí, hoặc hữu dị hương chi hào. Đồng Ly đa, chủ diêm trà; kiến Khảm hoặc vi diêm tịch.  

Ly tắc văn thư giao dịch, thân thích sư nho, tọa trung đa lễ mạo chi nhân, diên thượng tổng anh tài chi sĩ. Kỳ vật năi tiên khảo chích thiêu, kỳ gian hoặc diêm trà. Bạch nhật chi tịch. tuy chi dĩ chúc, xuân hạ chi tế. phàm vật đái hoa, lăo nhân mạc thực. Tâm sự bất trữ, thiểu giả nghi chi. nghi giảng luận, tức hữu ích. Vi kê vi trĩ, vi giải vi xà. Sắc xích vị khổ, tính nhiệt nhi khí hương. Phùng Khảm nhi tửu thỉnh hữu, phùng tốn tắc sao thái nhi dĩ.  

Đoài chi vi quái, kỳ chúc bạch kim, kỳ vị tân nhi sắc bạch, hoặc viễn khách bạo chí, hoặc cận giao tranh giao tranh lai. Phàm động vật đao châm, phàm vị tất hữu tân lạt, phàm bao khỏa yêm tàng. Kỳ vu bạo dă, vi cần, vi lăng; kỳ vu thái dă, vi thông vi cửu. Thịnh nhi hữu tinh xú, vượng nhi hữu dương nga. Tọa gian hữu tiếm việt chi nhân, hoặc hữu ca kỹ chi nữ, đan tắc tất nhiên khẩu thiệt, trùng tắc tất nhiên hoan hỷ. Sanh xuất đa thực, khắc xuất hảo sự.  

Dịch:               

- Càn: là tượng của Thiên (trời) bền chắc mà vị th́ cay. Là đầu của chim muông (con vật dùng để tế thần), là ngựa, là heo. Mùa Thu gặp Càn, ăn uống no say; mùa Hạ gặp Càn ăn uống sơ sài; mùa Xuân th́ hưởng vật mới mẻ, quả, rau các loại; mùa Đông th́ ăn đồ lạnh cách đêm. Nếu cùng Khảm, th́ ăn đồ giang, hồ, hải vị. Có Thủy th́ ăn rau quả và các món quư lạ.

- Cấn: là Thổ, vật nấu chín. Mùa Thu ăn cua; mùa Xuân ăn thịt ngựa, đồ thịt nhiều mà vị th́ cay, dĩa bát dùng toàn đồ kiểu, đồ sứ, ly chén bằng vàng bằng ngà. Rau th́ rau cần. Vật thuộc loại có lông. Khắc xuất th́ ăn thịt sinh vật như ngỗng, vịt chẳng hạn. Khắc nhập th́ ăn đồ rau quả chốn thôn quê.

- Khôn: là tượng Địa (đất), có viễn khách, cố nhân đến, đồ dùng toàn đồ kiểu, đồ sứ. đồ ăn th́ gạo, nếp, trái cây, món làm bằng tay thợ khéo. Tịnh là Lê, táo, ngó sen, măng tre. Động th́ cá hộp, dê tươi, không chả, không nem th́ cũng thịt ướp, cũng là dạ dày, lạp xưởng, ruột. Đăi khách lại có đàn bà, khắc có khẩu thiệt. Khắc xuất th́ ăn các sinh vật như chim muông. Khắc nhập th́ đồ ăn nấu nhiều thứ khác nhau (lẫn lộn). Thấy có Càn Đoài, ăn đồ thái mỏng, cắt nhỏ. Thấy có Chấn Tốn th́ ăn đồ tân sinh, mà nấu theo lối cũ. Sắc đen, vàng, vị th́ ngọt. Gặp Thủy Hỏa đồ ăn th́ nấu chưng. Tứ thời đều là lúa gạo, lúa ḿ, ắt lại có mè gừng gia vị.

Phải nên xét kỹ càng, ắt đoán có hiệu nghiệm.

- Tốn: chủ văn thơ (nghĩa là có văn thơ hay danh thiếp mời nhau), thời gian vắt tắt, ḥa xướng luận bàn. Có khách lạ, có thông gia, cố nhân cựu giao hoặc chủ có khách xa định kỳ phó hội. Sắc trắng xanh, chỉ tịnh ngay thẳng. vị chua h́nh tượng dài. Đào, lư, Mộc quả, dưa, đồ ăn chay lạt. Là cá, gà, đậu, miến, chẳng phải là đồ trợ cấp, biếu tặng, mà là đồ ăn tự tay cày bừa lấy mà dùng. Có Đoài, Càn, ăn đến sinh bệnh. Có Khôn đồ ăn tuy không khéo nấu th́ cũng rán, rang, rau, dưa thô bạc. Ly th́ trà sao, chè. Có Khảm th́ có tửu thang, đồ ăn không có sinh vật, nửa chay nửa lạt. Có Cấn, gặp láng giềng, có quư nhân đồ ăn chẳng nhiều, chỉ vừa thích miệng. Dâu, quít, rau quả có đốt có lóng, đốn hái ở chốn sơn lâm, hổ báo, thỏ nai, chài lưới, bẫy, ḍ. Gạo, mè, miến, ḿ. Khắc nhập, đồ ăn nhiều mà khác nhau (lẫn lộn), bị khẩu thiệt, thị phi,tai nạn v́ đàn bà, kết cuộc chẳng được ăn. Khắc xuất có thịt dê. Vị ngọt, sắc huyền, hoàng (vàng).

- Khảm: tượng Thủy; thủy cận hải nội, hương vị, loài có vảy nhỏ hoặc thú bốn chân; phàm các loài vật ở nước đều là đồ ăn uống. Nơi chốn là chỗ có tiếng tiêu, tiếng sáo, tiếng trống hoặc ở chỗ lễ lạt (ư nói lúc ăn ở chỗ có âm nhạc, hoặc chỗ đám đ́nh). Sắc đen. Vị mặn. Khắc xuất th́ có rượu, đồ ăn có sinh vật như cá, heo. là con mắt, lỗ tai, huyết. Canh nấu vị các vật, rượu, tương. Ngộ Ly, th́ bàn luận văn thơ. Gặp Càn th́ đồ ăn hải vị.

- Chấn: thuộc Mộc. Bạn rượu th́ thô lỗ, quái gở lạ lùng. Quả của cây lớn. Rau ở vườn, rừng. Sắc xanh. Vị chua. Đồ ăn nhiều, khách hội th́ ít. Đồ ăn hơi tanh, hôi giống dê, hoặc có đồ nhắm thơm lạ. Với Ly chỉ về muối, trà. Cùng Khảm th́ muối và dấm.

- Ly: là giao dịch, văn thơ, hoặc thân thích, sư nho cùng dự tiệc có người lễ măo, trong tiệc có lắm kẻ anh tài. Đồ ăn nướng thui, thỉnh thoảng lại có trà, muối. Tiếp khách giữa ban ngày. Tuy nhiên có dùng nến soi sáng, cuối Xuân đầu Hạ. Phàm vật có hoa, người già chẳng nên ăn. Tâm sự chẳng yên, trẻ tuổi nên thích đáng. Nên giảng luận hửu ích. Là gà, chim trĩ, cua, rắn. Sắc đỏ, vị đắng. Tính nồng nhiệt khí thơm. Gặp Khảm uống rượu sinh căi nhau. Gặp Tốn chỉ rau, dưa xào mà dùng.

- Đoài: thuộc bạch kim, Vị cay, Sắc trắng, Có bạo khách (kẻ hung bạo) xa tới, hoặc giao tranh với kẻ ở gần kề. Phàm động vật là dao, chày đá. Vị chua, đồ cay. Đồ ăn là những thức gói, đùm, ướp muối. Rau, rau phỉ, rau lăng, củ cải, củ ấu, hành, thịt sống, cá tươi. Vượng th́ dê, ngan, ngỗng. Cùng dự tiệc có người vượt quyền hạn của ḿnh, hoặc nữ ca xướng. Đơn (ít) tất có khẩu thiệt, trùng (nhiều) được hoan hỷ. Sinh xuất được ăn nhiều. Khắc xuất có hảo sự.

Quay trở về đầu Xem Vovitu's Thông tin sơ lược T́m các bài viết đă gửi bởi Vovitu
 
Vovitu
Hội Viên
Hội Viên
Biểu tượng

Đă tham gia: 18 May 2010
Hiện giờ: Offline
Bài gửi: 713
Msg 127 of 127: Đă gửi: 14 January 2011 lúc 8:56pm | Đă lưu IP Trích dẫn Vovitu

QUAN VẬT HUYỀN DIỆU CA QUYẾT

Quan vật hí nghiệm giả, tuy vân vô ích vu thế, học giả dĩ thử nghiệm số, nhi tri thánh nhân tác Dịch” chi linh nhĩ. Vật chi vu thế, tất hữu số yên. Cố thiên viên địa phương, vật chi h́nh dă; thiên huyền địa hoàng, vật chi sắc dă; thiên động địa tĩnh, vật chi tính dă; thiên thượng địa hạ, vật chi vị dă; Càn cương Khôn nhu, vật chi thể dă.

Cố Càn chi vi quái, cương nhi viên, quư nhi kiên, vi kim vi ngọc, vi xích vi viên, vi đại vi thủ, vi thượng chi quả vật. Kiến Đoài vi hủy sách, phùng Khảm nhi trầm nịch, kiến Ly vi đoán luyện chi kim, Chấn vi hữu động chi vật, Tốn vi mộc quả vi viên. Khôn, Cấn thổ trung chi thạch, đắc hỏa nhi thành khí. Đoài vi kiếm phong chi duệ, thu đắc nhi giới cao, hạ đắc chi nhi suy hĩ.

Khôn chi vi quái, ḱ h́nh trực nhi phương, ḱ sắc hắc nhi hoàng, vi văn vi bố, vi dư vi phủ, ḱ vật tượng ngưu, ḱ tính ác động. Đắc Càn năi viên khả phương, khả quư khả tiện. Chấn, Tốn vi trường khí, Ly vi văn chương, Đoài vi thổ trung xuất chi kim, Cấn vi đái cương chi thổ thạch dă.

Chấn chi vi quái, ḱ sắc huyền hoàng nhi đa thanh, vi mộc vi thanh, vi trúc vi hoàn vi, vi phiền tiên cập sanh h́nh. Thượng nhu hạ cương, thị tính Chấn động nhi khả kinh. đắc Càn năi vi thanh giới chi vật, đắc Đoài vi vô dụng chi mộc, kiến Cấn san lâm gian chi thạch, kiến Khảm hữu khí chi loại, Tốn vi hữu chi diệp, kiến Ly vi đái hoa.

Tốn chi vi quái, ḱ sắc bạch, ḱ khí hương, vi thảo mộc, vi cương vi nhu. Kiến Ly vi văn thư, kiến Đoài, Càn vi bất dụng, năi ngộ kim đao chi vật. Khôn, Cấn vi thảo mộc chi loại, Khảm, Đoài vi khả thực chi vật, vi trường vi trực, tịnh Chấn nhi xuân sanh hạ trường, thảo mộc chi quả sơ.

Khảm chi vi quái, ḱ sắc hắc, diệc khả viên khả phương vật, vi nhu vi hủ, nội tắc cương vật. Đắc chi ti thấp chi sở, đa vi thủy trung chi vật. Kiến Càn diệc viên, kiến Đoài diệc hủy. Hựu năi ô thấp, đắc Chấn, Tốn nhân nhi khả thực; Ly hỏa thủy Kư Tế, giả thủy nhi xuất, giả hỏa nhi thành. Hựu vi trệ vu vật, Đoài vi đái khẩu dă. Chấn, Tốn vi đái chi diệp, vi đái hoa dă.

Ly chi vi quái dă, ḱ sắc hoàng nhi thanh, thể thao, ḱ tính tắc thượng cương hạ nhu. vi san thạch chi vật, thổ ngơa chi loại. Tiểu thạch vu đại san, vi môn đồ chi xử. Vi vật kiến Càn nhi cương, Đoài nhi hủy chiết, Khôn nhi thổ khối. Tốn vi thảo chi vật, nhi Chấn vi mộc vật loại dă. Khảm tịnh vi hà ngạn chi vật, Ly tịnh vi ngơa khí, Chấn Tốn tịnh kiến, Ly bích chi vật.

Đoài chi vi quái, ḱ sắc bạch, ḱ tính thiểu nhu nhi đa cương, vi hủy chiết nhi hạ, kim đái khẩu nhi viên. Kiến Càn tiên viên hậu khuyết, kiến Cấn tắc kim thạch phế khí, kiến Chấn, Tốn vi bác tước chi vật, kiến Khảm vi thủy chi loại. Đắc Càn nhi đa cương, đắc Khôn nhi đa nhu, trường vu tây trạch chi nội. Vu thủy trung chi loại, đắc nhu nhi thành khí dă .

 

BÀI CA HUYỀN DIỆU ĐỂ XEM VẬT

Đoán vật tuy không cần thiết lắm cho đời nhưng các học giả cũng nên lấy đó mà nghiệm, mới biết Thánh hiền làm Dịch rất linh ứng vậy.

Vật ở đời cũng có số, v́ cớ ấy nên:

Trời tṛn, đất vuông, đó là h́nh của vật.
Trời huyền, đất hoàng (vàng), ấy là sắc của vật.
Trời động, đất tịnh, ấy là ngôi thứ của vật.
Càn cương (cứng), Khôn nhu (mềm), ấy là thể của vật.

V́ lư do đó nên bảo:

- Càn: là tṛn mà cứng, quư và bền là loài kim, loài ngọc, sắc đỏ, ḥn lớn, cái đầu, quả, vật ở trên; thấy Đoài là hủy, chiết; gặp Khảm bị ch́m đắm; gặp Ly là loài kim nung luyện; gặp Chấn là vật chuyển động; gặp Tốn là trái cây và tṛn; gặp Khôn Cấn chỉ đá ở trong đất; gặp Hỏa th́ thành khí vật, Đoài là mũi nhọn của đầu kiếm - Mùa thu mà gặp có giá trị cao, mùa Hạ mà gặp th́ suy vậy.

- Khôn: h́nh thẳng mà vuông, sắc đen và vàng, là văn, vải, xe lớn, búa - Về vật có voi, ngưu (trâu); về tínhcó ác mà động; gặp Càn vừa tṛn vừa vuông, khá sang, khá bền; gặp Chấn, Tốn là khí vật dài; gặp Ly là văn chương; gặp Đoài là vàng ở trong đất ra; gặp Cấn thuộc vê loài đá đất cứng rắn.

- Chấn: sắc huyền và vàng mà có nhiều sắc xanh, là cây, tiếng, tre, cỏ lau, cỏ rậm rạp, trên mềm dưới cứng, chấn động, sợ sệt - Gặp Càn vật có giá trị; gặp Đoài cây vô dụng; thấy Cấn đá ở sơn lâm, thấy Khảm loài có hơi (khí); gặp Tốn cành lá; gặp Ly có hoa.

- Tốn: sắc trắng, khí thơm, thảo mộc, cứng mềm; thấy Ly thuộc về văn thơ; thấy Đoài Càn cây vô dụng, ắt gặp kim đao; thấy Khôn Cấn loài thảo mộc; thấy Khảm Đoài vật ăn được, dài, thẳng; gặp Chấn, mùa Xuân th́ sinh, mùa Hạ th́ lớn - Rau quả của loài thảo mộc.

- Khảm: sắc đen, vừa tṛn vừa vuông, vật mềm và thối nát, ở trong vật cứng ở chỗ ẩm thấp; phần nhiều là vật ở trong nước - Gặp Càn cứng tṛn; thấy Đoài hư nát, ở chỗ nước đục ẩm thấp; gặp Chấn Tốn vật ăn được; gặp Ly là quẻ thủy Hỏa Kư Tế là giả thủy mà xuất, giả hỏa mà thành, lại là vật ứ động không thông được; gặp Đoài có đái khẩu (vật có lỗ, có miệng); cùng Chấn Tốn có cành lá, có bông hoa.

- Ly: sắc vàng, xanh, thể th́ khô và ḍn, tính th́ trên cứng dưới mềm như đá trên núi, loài đồ gốm, đồ sành, đá nhỏ trên núi; chỗ cửa ngơ, đường xá - Gặp Càn th́ cứng, gặp Đoài th́ hủy nát; gặp Khôn là đất khối; gặp Tốn vật thuộc loài thảo; gặp Chấn loài cây; gặp Khảm vật ở ven sông; gặp Ly đồ gốm; gặp Chấn Tốn vật ở bờ rào, vách, tường, bờ dậu.

- Đoài: sắc trắng, tính ít nhu, nhiều cương, là hủy hoại, găy nát mà thấp, loài kim có miệng có lỗ mà tṛn - Thấy Càn th́ trước tṛn, sau khuyết; gặp Cấn là loài kim, đá vất bỏ (phế khí); thấy Chấn Tốn là vật bóc, lột, vót, gọt; thấy Khảm là vật thuộc thủy; gặp Cấn th́ vật cứng nhiều; thấy Khôn mềm nhiều, lớn lên ở trong ao đầm, loài ở trong nước mềm mà được thành khí vật.

Quay trở về đầu Xem Vovitu's Thông tin sơ lược T́m các bài viết đă gửi bởi Vovitu
 

Nếu muốn gửi bài trả lời, trước tiên bạn phải đang nhập
Nếu chưa ghi danh, bạn phải Tham gia

<< Trước Trang of 7
  Gửi trả lời Gửi bài mới
Bản để in Bản để in

Chuyển diễn đàn
Bạn không thể gửi bài mới
Bạn không thể trả lời cho các chủ đề
Bạn không thể xóa bài viết
Bạn không thể sửa chữa bài viết
Bạn không thể tạo các cuộc thăm ḍ ư kiến
Bạn không thể bỏ phiếu cho các cuộc thăm ḍTrang này đă được tạo ra trong 1.5938 giây.
Google
 
Web tuvilyso.comDIỄN ĐÀN NÀY ĐĂ ĐÓNG CỬA, TẤT CẢ HỘI VIÊN SINH HOẠT TẠI TUVILYSO.ORGBản quyền © 2002-2010 của Tử Vi Lý Số

Copyright © 2002-2010 TUVILYSO